Minke Nieuwboer

Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in vakinhoud, samenwerking en communicatie. Mijn drive is om de wijkverpleging flink vooruit te helpen, door praktijkgericht onderzoek en actuele kennis voor studenten. Aan professionalisering is nog veel te doen.

273901 portret lector Minke Nieuwboer

Mijn doel is om samen met een enthousiast team van wijkverpleegkundigen, studenten, docenten, en onderzoekers te werken aan professionele wijkverpleging. Er wordt veel verwacht van de wijkverpleging, sinds zij verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling van verpleegkundige zorg bij mensen thuis. Onze focus ligt op: hoe zorg je voor een objectieve indicatiestelling? Hoe vul je je rol beter in bij palliatieve zorg en wijkgerichte preventie? En hoe doe je dat interprofessioneel en afgestemd met andere disciplines? We ontwikkelen en verspreiden kennis en goede praktijk voorbeelden.

Over Minke

Expertises

  • Wijkverpleging
  • Interprofessionele netwerk samenwerking
  • Zorg aan kwetsbare ouderen/ dementie
  • Wijkgerichte preventie
  • Patiënt gerelateerde Communicatie 
  • Klinisch leiderschap
  • Kwalitatief (actie)onderzoek

Nevenfuncties

Momenteel vervul ik de volgende functies:

Lectoraat Wijkverpleging

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. En naar het geven van: de juiste zorg op de juiste plek. De eerstelijns zorg speelt in deze transformatie een cruciale rol. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt hierdoor een nieuwe invulling.

een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Uitgelicht

238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Projecten

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

close-up drie mensen in gesprek

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties over eerstelijnszorg en wijkverpleging. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Stuur een mailbericht naar: Sandra.Wolf@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop