Marian Adriaansen

Zorgtechnologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Ik houd me vooral bezig met de validering van nieuwe zorgtechnologie en eHealth in de praktijk. Welke toegevoegde waarde heeft technologie voor zorgafhankelijke langdurig zieken, ouderen en voor zorgprofessionals?

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

Met mijn team richt ik me op methodiekontwikkeling voor kwetsbare chronisch zieken en ouderen. Daar kan technologie deel van uitmaken. Naast kwaliteit van zorg is kwaliteit van leven een belangrijke parameter. Autonomie, zelfmanagement en betrokkenheid spelen daarbij een grote rol. Hoe kunnen verpleegkundigen en paramedici ouderen en chronische zieken ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren? En bij het zelf managen van hun ziekten en beperkingen? Hoe kunnen professionals het beste zorg dragen voor het leven van patiënten in verpleeghuizen of kleinschalige woonvoorzieningen? 

Over Marian

Expertises

  • Zorgtechnologie
  • Leiderschap
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg
  • Mantelzorg 

Nevenfuncties

Momenteel vervul ik de volgende functies:

Lectoraat Innovatie in de Care

Het Lectoraat Innovatie in de Care ontwikkelt en test technologie voor gebruik door cliënten en zorgverleners in de praktijk. En kijkt daarbij ook naar de implementatie van technologie. 

Health oudere mensen virtual reality bril

Nieuws

Promotieonderzoek in stagepraktijkMorele sensitiviteit verpleegkundigen
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
Voorkomen en verzorgen van doorligplekkenNieuwe Richtlijn Decubitus opgeleverd
102297 verpleegkundige is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient
man in gesprek met dokter via mobiele telefoon
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
verpleegster in gesprek met een oudere vrouw in een rolstoel

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Stuur een mailbericht naar: Sandra.Wolf@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop