Onderzoek

We onderzoeken wat de rol is van de diëtist in het veranderende zorglandschap. Hoe geven zij het beste invulling aan nieuwe manieren van werken? Ook dragen we graag bij aan innovatie van voedings- en diëtetiekzorg in Nederland. En werken aan 3 onderzoekslijnen.

vliegend eten

Onderzoeklijnen

De onderzoekslijn 'Effectiviteit van diëtistisch handelen' buigen we om naar een bredere onderzoekslijn. Die is gericht op de rol van de diëtist in het veranderende zorglandschap. Ons Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl wil door middel van onderzoek bijdragen aan innovatie van voedings- en diëtetiekzorg in Nederland. We investeren in wetenschappelijke bewijsvoering van interventies. Zo stimuleren we evidence based werken binnen de diëtetiek en kunnen we gezondheidswinst aantonen.


De onderzoekslijnen van ons lectoraat zijn:  
 • Voeding van de ouder wordende mens
 • De diëtist in het veranderende zorglandschap
 • Beïnvloeding van leefstijl om voedingsgerelateerde gezondheid te bevorderen.  

Doelgroep

We richten ons hierbij ook op het faciliteren van beroepsbeoefenaren om invulling te geven aan nieuwe manieren van werken. We betrekken juist ook de beroepspraktijk hierbij en geven handvatten om zelf gegevens voor onderzoek te verzamelen. Hierdoor draagt ons lectoraat bij aan doorontwikkeling van de beroepspraktijk. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar enerzijds preventie en leefstijl en anderzijds preventie en behandeling van ondervoeding bij ouderen. 

ConsuBETER

Spiermassa en kracht behouden en daarmee vitaliteit. Daarvoor is een adequate inname aan eiwitten van groot belang. Uit eerder onderzoek is bekend dat enerzijds de eiwitbehoefte van ouderen verhoogd is. Terwijl anderzijds de eiwitinname van thuiswonende ouderen vaak onvoldoende is. Bovendien hebben ouderen onvoldoende kennis over het belang van eiwit voor het behoud van hun vitaliteit. Het project ConsuBETER heeft als doel ouderen te bereiken en informeren over het belang van een voeding rijk aan eiwitten. Zodat zij zelf de juiste keuze kunnen maken, passend bij de betreffende eiwitaanbevelingen. 

verzameling voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende

Zichtbaarheid van het lectoraat

Ons Lectoraat Voeding en Gezondheid is goed zichtbaar binnen en buiten de landsgrenzen. Dit komt door deelname aan diverse (inter)nationale (onderzoeks)projecten. En door representatieve functies in toonaangevende groepen zoals: 

 • Stuurgroep Ondervoeding 
 • Zorg voor Beter 
 • European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 
 • European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)
verzorger vrouw helpt senior man met stok in park

Kennispartners en netwerken

Het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl werkt samen met verschillende partners:

 • Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)

  Ook het NVD gelooft dat juiste voeding de basis is voor een gezonde Nederlandse samenleving. 
 • Radboudumc

  Sinds 2012 zet het Radboudumc in op het verbeteren van de kwaliteit van voeding en het terugdringen van voedselverspilling. 
 • Wageningen Universiteit

  Voeding is een breed onderwerp waar Wageningen veel aandacht aan besteedt. 
 • ZZG Zorggroep

  Veel inwoners uit Nijmegen en de regio vertrouwen dagelijks op de zorg van zo’n 3.000 deskundige medewerkers van ZZG zorggroep.