HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

HAN Redactie
17 februari 2019
null
SIA

HAN hbo postdocpositie voor Rianne van Boekel en Ton Satink

Regieorgaan SIA financiert hbo-postdocprogramma's van 2 jaar voor gepromoveerde docent-onderzoekers in het hbo. De postdocs werken voor 50% in het hbo-onderwijs en doen daarnaast voor 50% onderzoek. De HAN heeft vanuit de regeling 2018 - 2019 onlangs honorering ontvangen voor 4 postdocposities, waaronder die van docent-onderzoekers Rianne van Boekel met de aanvraag 'Pijn op één lijn' en Ton Satink met de aanvraag 'Zelfregie in dagelijkse activiteiten'.

HAN Redactie
15 februari 2019
studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Promotieonderzoek Thomas Noordink: Meten van 'empowerment' in sociaal werk

'Empowerment' is een centraal begrip binnen het sociaal werk. Burgers, professionals en de politiek hebben behoefte aan meetinstrumenten die de 'empowerende' effecten van het sociaal werk blootleggen. Voor specifieke doelgroepen binnen het sociale domein zijn al diverse meetinstrumenten beschikbaar. De wijze waarop die instrumenten ontwikkeld worden, lijkt echter invloed te hebben op de kwaliteit. Thomas Noordink, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, stelt het meten van 'empowerment' in sociaal werk centraal. Hij heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen en is 1 februari gestart met het onderzoeksproject.

Annelies Peters
14 februari 2019
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel

Handboek Arbeid & Gezondheid verschijnt in herziene 3e editie

Hoe pak je duurzame arbeidsparticipatie aan bij toenemende vergrijzing, technologisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe zijn integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie te bevorderen? De antwoorden op deze vragen staan in de nieuwe 3e editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid. HAN-lectoren Arbeid & Gezondheid zijn (mede) auteurs en redacteuren van dit naslagwerk waarbij ook andere HAN-medewerkers als auteur een bijdrage hebben geleverd.

HAN Redactie
12 februari 2019
twee vrouwen in gesprek

‘Gezondheid organiseren’: nieuw leerboek verpleegkundigen

Als verpleegkundige meer weten over het organiseren van de gezondheidszorg? In het nieuwe leerboek 'Gezondheid organiseren' leggen Miranda Laurant (HAN-lector) en Hester Vermeulen (hoogleraar Verplegingswetenschappen Radboudumc) uit hoe verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich nemen om echt gezondheid te organiseren. Op 6 februari is dit nieuwe leerboek in Houten tijdens een bijeenkomst met een paneldiscussie gepresenteerd.

HAN Redactie
11 februari 2019
ziekenhuisgang met dokters en patiënt in bed

Lancering Backing app voor eigen regie bij chronische lage rugpijn

Een interactieve app die ondersteunt bij het nemen van eigen regie over functioneren met chronische lage rugpijn? Die is gelanceerd als een van de nieuwe kennisproducten die de HAN heeft ontwikkeld in opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het is een project voor laagdrempelige, effectieve zorg voor patiënten met chronische lage rugpijn.

HAN Redactie
05 februari 2019
fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Start Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Het HAN-lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen is op 1 februari gestart voor een periode van 4 jaar. In opvolging van 2 succesvolle voorafgaande periodes onder de naam 'Lectoraat Musculoskeletale Revalidatie', ligt de focus in de nieuwe fase ook op een brede oriëntatie. Dit strekt zich uit over de gehele fysiotherapie én paramedische zorg. Het lectoraat zorgt dat (paramedische) gezondheidszorg-professionals beter worden toegerust om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

HAN Redactie
04 februari 2019
fysiotherapeute met patiënt

Bevlogen intreerede lector Jos Sanders over leven lang ontwikkelen

Jos Sanders is met een persoonlijke en bevlogen intreerede op donderdag 24 januari formeel geïnstalleerd als lector 'Leren tijdens de Beroepsloopbaan' aan HAN University of Applied Sciences.

HAN Redactie
02 februari 2019
Jos Sanders

Multidisciplinair HAN-team ontwikkelt combi-voertuig fiets en auto

Een multidisciplinair onderzoeksteam wil op initiatief van HAN Automotive Research in Arnhem een voertuig op de markt brengen dat de positieve eigenschappen van een fiets en een auto combineert. Het moet lichter, kleiner en gestroomlijnder worden dan de (elektrische) vervoersmiddelen die al bestaan.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
01 februari 2019
Drie studenten werken aan project

HAN opent op Technology Talks innovatiehub iXperium Health

Een hub voor innovatie in zorg en welzijn op de HAN onder de naam iXperium Health, is op 23 januari tijdens het open huis event Technology Talks officieel geopend. Een druk bezocht event met ruim 150 bezoekers. In iXperium Health werken professionals uit de zorg en welzijn samen met onderzoekers, opleiders en studenten van de HAN aan vragen rondom de toepassing van technologie in zorg en welzijn. Wat kun je er doen?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
30 januari 2019
kind raakt zorgrobot aan iXbites