HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Tips voor toetsen op afstand in hbo en wo

Corona heeft studenten letterlijk op afstand gezet: hun onderwijs verloopt volledig via internet. Ook de toetsing moet zo veel als mogelijk doorgaan, maar hoe? Het kersverse online platform van netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o blijkt een populaire bron van informatie. De teller stond binnen een week op ruim 300 leden.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
01 april 2019
Twee studenten overleggen met laptop

Wie niet wendbaar is, is gezien in onze snel veranderende wereld

Het zwaartepunt Smart Region van de HAN wil krachtige impulsen geven aan de wendbaarheid van mens, organisatie en regio. In onze snel veranderende wereld is dat van het allergrootste belang, aldus programmamanager Smart Region, Maarten van Gils.

HAN Redactie
29 maart 2019
portret Maarten van Gils
onderwijs in coronatijd

Van crisis naar kans in het onderwijs

We zijn nu ruim een week vanuit huis aan het leren en lesgeven. De meeste leraren en docenten hebben wel hun weg kunnen vinden. Marijke Kral, lector Leren met ict schreef er een blog over. Hoe iedereen noodgedwongen de stap naar online onderwijs in een week heeft genomen. Maar dat er ook ruimte ingebouwd moet worden voor reflectie en evaluatie. Want niet alles is mogelijk en juist nu zie je dat de verschillen tussen de mogelijkheden die leerlingen en studenten hebben soms groter dan ooit is. En de effecten ervan.

HAN Redactie
27 maart 2019
Lector Marijke Kral

HAN-promotiebeurs: onderzoek beweegprogramma bij kinderen

Jan Willem Teunissen, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent, heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen. Sinds 1 februari is hij gestart met het onderzoeksproject 'Transfer of fundamental motor skills between sports in young children'. Welke onderzoeksvragen gaat hij beantwoorden?

Annelies Peters
26 maart 2019
kinderen tijdens gymles

HAN en partners ontwikkelen support voor truck docking

Een Duits-Nederlands consortium werkt in het project VISTA - onder leiding van HAN Automotive Research - aan de ontwikkeling van een innovatief supportsysteem voor het aanlanden (in vaktaal 'docken' genoemd) van truck/trailercombinaties op distributiecentra. Dit blijkt een kritische schakel in het logistieke proces. Studenten van de Master Engineering Systems: Automotive Systems hebben meegewerkt aan dit project.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
19 maart 2019
distributiecentrum

Zwaartepunt Health ‘verrast’ op Health Valley Event

Op Health Valley Event, het jaarlijks zorginnovatie congres, bracht de HAN dit jaar de focus van het zwaartepunt Health voor het voetlicht: ‘het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen’. Voor de bezoekers van het event een ‘verrassende inbreng’ waar ze niet omheen konden, alleen al vanwege de prominente stand bij de ingang. De meest gehoorde reactie: ‘wat goed dat de HAN hier aandacht voor vraagt’. Het triggerde ook de vraag: ‘en hoe dan?’.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
15 maart 2019
null

Ook de HAN is be(vlog)en over open science

Er gebeurt op de hogescholen veel om kennis uit praktijkgericht onderzoek zo open en toegankelijk mogelijk te delen. Dat is echter niet altijd even zichtbaar. Niet bij de HAN, en ook niet bij andere hogescholen. Daarom een vlog van je collega's.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 maart 2019
CITC microscoop chip Novio Tech Campus wetenschapper

Onderzoek HAN Fysiotherapie: zelfsturend of klassikaal leren?

Wat zijn effectieve didactische methoden voor bachelorstudenten Fysiotherapie? De HAN heeft deze kwestie tijdens een studiejaar van 2e-jaars studenten getoetst. Via een experimenteel onderzoek zijn 2 vormen van leren vergeleken: het zelfsturend leren (self-directed learning, SDL) en het traditionele klassikaal leren (instruction based learning, IBL). Welke onderwijsvormen leiden tot welke resultaten in studie-uitkomst en zelf-effectiviteit?

HAN Redactie
11 maart 2019
32006 doent heeft been vast tijdens massage
Artificial Intelligence

Kennis hoger onderwijs en bedrijfsleven gebundeld in AI-hub Gelderland

Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen wil de HAN University of Applied Sciences een AI (Artificial Intelligence)-hub voor Gelderland opzetten. Een van de doelstellingen is de realisatie van een praktijkgerichte master Applied Data Science. Betrokkenen en experts van de HAN op het AI-domein wisselden op dinsdag 19 februari met elkaar van gedachten tijdens een korte startbijeenkomst.

HAN Redactie
22 februari 2019
man met vr bril kijkt omhoog

Veranderende kijk op gezondheid en gedrag maakt mini-symposium Movement & Health boeiend

Wetenschap, onderwijs en de praktijk gezien vanuit gezondheid tot techniek, geneeskunde tot social work en farmacologie tot sport. Met de vraag welke uitdagingen we gaan krijgen, wat we kunnen doen en hoe we kunnen gaan samenwerken? Het leverde op vrijdag 8 februari een inspirerende combinatie op van korte presentaties met wandelende groepsdiscussie. Waarop lag de focus?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
22 februari 2019
Er is geen omschrijving beschikbaar