Starters-lio-kring De Liemers versterkt starters én afstudeerders

In welk beroep je ook start: de eerste jaren zijn een uitdaging. Je draai vinden, kost tijd. Zeker ook in het onderwijs. In de Liemers begonnen 2 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, 7 integrale kindcentra (IKC’s) en de HAN 'de starters-lio-kring'. Want samen bereik je meer.

31545 5 studenten zitten aan tafel en kijken en luisteren naar de uitleg van de docent voor hun

De starterskring an sich is voor hem niet nieuw, vertelt Stefan de Jonge, directeur van IKC De Brug in Westervoort. Maar wel in deze vorm. “Binnen Stichting Innerwaard hadden we al een paar jaar een starterskring. Maar die was smaller: alleen voor de starters op onze eigen scholen en zonder de LIO’ers, de studenten die hun eindstage lopen. Bovendien hadden de deelnemers geen invloed op het programma. Hier konden we verder op doorontwikkelen, vonden we. Vandaar de pilot.” 

Het fundament: Regionaal Platform Samen Opleiden

Behalve de basisschool en IKC’s van Stichting Innerwaard, haakte ook een school voor speciaal basisonderwijs aan bij de pilot, SBO De Schilderspoort. Samen met HAN Pabo maken ze zich hard voor een soepeler overgang van de Pabo naar de eerste jaren als leraar op hun scholen en IKC’s. De aandacht voor deze zogenaamde inductiefase is een belangrijk thema op de agenda van het Regionaal Platform Samen Opleiden in de Liemers 

Gezamenlijk programma starters en afstudeerders

Eigenlijk begint de inductiefase al bij de studenten die hun afstudeerstage lopen, vinden zowel HAN Pabo als de regio de Liemers. Zo ontstond het idee voor de gecombineerde starters-lio-kring. “Juist de mix van verschillende achtergronden van de starters en afstudeerders (LIO’ers) en hun gedeelde doel werkt uitstekend”, zegt Wilma Christiaens, opleider bij HAN Pabo. “Een gezamenlijk programma vergemakkelijkt de overgang van (bijna) basisbekwaam naar startersbekwaam en verkleint het risico op uitval.” 

Doelen van de pilot

De pilot heeft 4 doelen: 

  • Startende leraren behouden voor het onderwijs 
  • De overgang van opleiding naar praktijk versoepelen 
  • De ontwikkeling van afstudeerbekwaam naar basisbekwaam bevorderen 
  • Verbinden van LIO’ers en starters (leren van en met elkaar) 

Co-creatie

Het idee voor de pilot ontstond binnen het afstudeerteam. In dat team zitten professionals uit het werkveld én van HAN Pabo. Eén van hen is Sandra Spaan, schoolopleider binnen de Liemers: “Iedereen was enthousiast over een gecombineerde starters-lio-kring, ook de besturen. De voorbereidingsgroep was snel gevormd.” Daarin zaten Stefan, Wilma en Sandra, maar ook Petra van de Grint van De Schilderspoort. Ze waren het er snel over eens dat veiligheid en vertrouwen belangrijke waarden moesten zijn in de starters-lio-kring. Langs die lijnen is het programma vervolgens opgebouwd.  

Breder aanbod en beter op maat

Met vereende krachten kun je gewoon veel meer, vertelt Stefan. “De starters-lio-kring telde het eerste jaar zo’n 25 deelnemers uit de hele regio: grofweg 50% beginnende leraren en 50% LIO’ers. Door de samenwerking en de groepsgrootte is er meer mogelijk dan voorheen. We organiseren workshops, ontwikkelen masterclasses, nodigen experts uit. Ook beeldcoaching heeft een prominente rol. Daar komt bij dat we de LIO’ers en de starters nu vragen om mee te denken over het programma, dat geeft hen eigenaarschap.” 

Samenwerking met de HAN

HAN Pabo ondersteunt de pilot niet alleen op papier, maar draait ook actief mee. Zo nam Wilma niet alleen deel aan de voorbereidingsgroep, ze verzorgde ook de introductie van de intervisie-sessie tijdens de eerste bijeenkomst. “In verschillende groepen bespraken we casussen uit de praktijk. Het is mooi om zo’n proces te volgen en begeleiden; belangrijk daarbij is dat de deelnemers de groep als veilig ervaren en (dus) hun kwetsbaarheden durven delen.”  Een andere actieve bijdrage vanuit de HAN Pabo is de masterclass over toetsanalyse, ontwikkeld door pabo-docent Indra Gajadharsing en Sandra.  

Samen opleiden, in woord en daad

Sandra: “Het is leren van en met elkaar, in co-creatie, geheel volgens de koers van Samen Opleiden.” Niet alleen de LIO’ers en de starters plukken daarvan de vruchten, vertelt Stefan. “De pilot helpt ons om de ‘kloof’ tussen opleiding en werkveld te overbruggen: wat hebben we samen nog te ontwikkelen op bepaalde onderwerpen?  We zagen ook hoe belangrijk het is om beginnende leraren veiligheid en vertrouwen te geven. Om gelijkwaardig met elkaar om te gaan, ruimte te geven en voortdurend af te stemmen of we samen de juiste dingen doen. Inderdaad: een open deur. Maar wel één waarvan we ons bewust blijven.” 

Pilot loopt door

De pilot gaat nu zijn tweede jaar in. De eerste groep stroomt door, terwijl een nieuwe lichting instroomt. Beide groepen hebben ook dit schooljaar vijf bijeenkomsten, waarvan een aantal gezamenlijk. Wilma ziet de starters-lio-kring als meerwaarde om verder uit te rollen binnen HAN Pabo: “Het is een mooie manier om professionele en persoonlijke identiteitsvorming gericht en breed te stimuleren.” 

Week van de Starter

Tijdens de Week van de Starter publiceren we elke dag een bericht waarmee we aandacht geven aan de startende leraar.