Passie voor Leren werkt aan onboarden van starters

In de ideale wereld staat iedere (aankomende) docent een leven lang voor de klas. Maar in de realiteit vallen vooral starters nogal eens uit. Wat hebben zij in hun eerste jaren precies nodig? Een aantal vo-scholen introduceerde gesprekskaarten om de kwaliteit van inductietrajecten te bespreken: “Veel beter dan geestdodende evaluatielijstjes.”

31619 Studente in gesprek met haar docent.

De dynamiek tussen Peer Kennis en Rita Hoefnagel is uitstekend, dat merk je meteen. De ene kwinkslag volgt de volgende op, en dat houden ze het hele gesprek lang vol. Beide schoolopleiders werken op verschillende scholen, maar kennen elkaar van het Expertteam Inductie, waar ze namens NSG Groenewoud en Kandinsky College in zitten.  

Expertteam

De naam zegt het al: het expertteam houdt zich bezig met inductie. Dat is het onboarden van starters, een traject van zeker drie jaar. Het expertteam neemt uitdrukkelijk ook de studenten mee die hun eindstage (LIO) lopen. Beide groepen hebben speciale aandacht (en elkaar) nodig om goed en duurzaam te landen in het leraarsberoep. In het expertteam zitten inductiecoördinatoren van de betrokken scholen en lerarenopleidingen. 

Gesprekskaarten brengen energie in onboarding

Enthousiasme

Peer: “Je kunt met geestdodende evaluatielijstjes in kaart brengen waar je staat en naartoe wilt met je inductietraject. Maar zo’n afvink-aanpak beneemt je ieder enthousiasme en levert daardoor minder op dan we graag zien.” Met ‘we’ bedoelt Peer het samenwerkingsverband Passie voor Leren, een Academische Opleidingschool, waar verschillende vo-scholen in de regio,  de lerarenopleidingen van de HAN en de Radboud Docenten Academie in vertegenwoordigd zijn. 

Gesprekskaarten

Terug naar Peer en Rita: geen evaluatielijstjes dus om de kwaliteit van de onboarding te bespreken. Maar wat dan wél? Het afgelopen jaar ontwikkelde het expertteam gesprekskaarten. Rita: “Die worden nu geïntroduceerd op alle scholen. In totaal zijn er 6 kaarten. De startkaart helpt bestuurders, teams en andere onderwijsprofessionals om een algemeen gesprek te voeren over onboarding. De andere 5 kaarten zet je daarna in, en niet per se allemaal tegelijk. De onderwerpen die daarop aan bod komen: individuele coaching, pedagogisch tact, onderzoekend leren in gemeenschap, professionele ruimte en mentoraat.”  

Bovenschoolse visie

De bedoeling is om via de gesprekskaarten een gezamenlijke bovenschoolse lijn te pakken te krijgen. Peer: “Een gedeelde visie op onboarding, die maakt dat alle stagiairs en starters straks op al onze scholen eenzelfde programma doorlopen.” Zo waarborg je de kwaliteit in de hele regio, vult Rita hem aan. “Geen eilandjes meer, maar een eenduidige aanpak, onafhankelijk van de school waar je stage loopt of werkt.” De lerarenopleidingen zijn hier actief bij betrokken: een gezamenlijke inzet voor een soepeler overgang van student naar docent.

Geen eilandjes meer, maar een eenduidige aanpak, onafhankelijk van de school waar je stage loopt of werkt.

Hoe werkt het precies?

Maar nu even concreet: hoe werkt dat dan met die gesprekskaarten? Op de voorkant van iedere kaart staat in het kort de visie van Passie voor Leren op een thema. Bijvoorbeeld de visie op individuele coaching. Op de achterkant staan drie criteria om te bespreken: Wat gaat goed? Wat heeft aandacht nodig? Hoe is bijvoorbeeld de wisselwerking tussen persoonlijk leren door individuele coaching en sociaal leren tijdens de overige onboarding-activiteiten? De gesprekken voer je met groepen die van belang zijn voor de onboarding, al dan niet gemixt.  

Wat levert het op?

Rita probeerde de aanpak al uit. Ze ging op haar school om tafel met individuele afdelingsleiders. “De gesprekskaart was daarbij eigenlijk de derde persoon in het gesprek.” En dat werkt verrassend goed, ontdekte Peer toen hij via de kaarten in gesprek ging met de coaches op zijn school: “De kaart biedt een soort veiligheid om een specifiek inductie-thema te bespreken, wat weer energie geeft om er ook echt mee aan de slag te gaan. Ik merkte meteen hoeveel energie het oplevert als je echt met elkaar in gesprek gaat.” En, vult Rita aan: “De criteria op de kaart voorkomen dat het gesprek all over the place gaat.”  

Hoe gaat het verder?

Nog dit schooljaar worden de gesprekskaarten op alle scholen binnen Passie voor Leren geïntroduceerd. Iedere school formuleert daarmee een eigen ontwikkelpunt voor de begeleiding van starters. De inductiecoördinatoren gaan daar op hun eigen school mee aan de slag. In de Expertgroep delen ze hun ervaringen en leren ze van de expertise van de andere scholen en de lerarenopleidingen. Zo werken ze met elkaar aan één lijn in de onboarding op alle Passie voor Leren-scholen. Een mooie, doorgaande ontwikkeling van Samen Opleiden.  

Week van de Starter

Tijdens de Week van de Starter publiceren we elke dag een bericht waarmee we aandacht geven aan de startende leraar.

Passie voor Leren is een samenwerkingsverband van 7 vo-scholen en 2 lerarenopleidingen. Aangesloten zijn: Canisius College, Het Rijks, Kandinsky College, Karel de Grote College, Montessori College, NSG Groenewoud, Udens College en de lerarenopleidingen van de HAN Academie Educatie en Radboud Docenten Academie.