“Fijn om later in het schooljaar te starten”

Olga Platteschor werkte 10 jaar voor een groot internationaal transportbedrijf en had vanuit die functie veel contact met studenten Logistiek van ROC Nijmegen. In april 2021 maakte ze de overstap als docent Logistiek op deze mbo-opleiding.

magazijn

“Het is fantastisch om zo laat in het schooljaar te beginnen. Alles is dan al opgestart waardoor je geen mentor bent, geen Studiewijzers hoeft in te vullen, geen boeken hoeft te bestellen, et cetera. Ik had ook nog eens weinig uren, zodat er genoeg tijd was om de stof rustig te bekijken en de systemen in te duiken. Ik had een zeer fijne en warme landing op ROC Nijmegen. Ik gun het iedere starter zo laat in het schooljaar te starten.”

Wekelijks gesprek met buddy

Toch vond Olga het prettig dat haar school een goed inductieprogramma heeft waar ze 2 jaar lang van mocht profiteren. Daar krijgen starters binnen dit ROC uren voor. “Het aanbod is zeer ruim. Regelmatig heb ik mails voorbij zien komen over een bijeenkomst over examineren, slb’er-skills of de kunst van oudergesprekken voeren. Als het uitkwam, volgde ik weleens iets. Maar over het algemeen trek ik iemand wel aan z’n jasje als ik vragen heb. Meestal was dat mijn buddy met wie ik elke week op een gezet moment een half uur een afspraak had. Ook dat hoort bij het inductieprogramma hier.”

Foto Olga Platteschor

Dikke huid

“Het scheelt natuurlijk veel dat ik gepokt en gemazeld ben in vergelijking met mensen die net van de lerarenopleiding afkomen. Ik had hiervoor een stressvolle baan in de logistiek waar ik een dikke huid ontwikkeld heb. Als manager kwam ik vaak in aanraking met re-integratietrajecten, ziekten en andere ongemakken. Dat betekent een totaal andere kijk op de wereld en start in het onderwijs in vergelijking met iemand die 21 jaar is. En dan maakt het ook nog uit of je in het po, vo of mbo werkt. Ik vind lesgeven aan een iets oudere leeftijdsgroep prettig.”

Ik had een hele fijne en warme landing op ROC Nijmegen. Ik gun het iedere starter zo laat in het schooljaar te starten.

Getuigschrift behalen

“Groot voordeel van zij-instromer zijn, is dat ik de bedrijven goed ken waar studenten werken of stagelopen. Hartstikke leuk om daar nu op een andere manier aan tafel te zitten.” Het enige wat Olga extra moest doen, was haar Pedagogisch en Didactisch Getuigschrift (PDG) halen. “Het ROC betaalde deze opleiding en de maandag werd ik vrij geroosterd om te studeren. Dat ging prima. Binnen 18 maanden was het papiertje binnen”, besluit ze tevreden.

Educatie PRO

Wil jij of jouw school ook met inductie aan de slag om startende leraren een zachte landing te bezorgen? Kijk dan eens naar ons aanbod op han.nl/educatiepro.

Meer inspirerende verhalen rondom inductie

Tessa van Lier volgde de Pabo

Tessa van Lier staat voor het 3e jaar voor de groep op basisschool De Reuzepas in Ewijk. Een inductieprogramma was er niet, maar in haar geval heeft ze dat niet gemist.

Vier kinderen zitten aan hun tafel in de klas. Een van hen steekt zijn vinger op om een vraag te stellen

"Feline Jansen startte als leraar Duits

Feline Janssen is sinds een jaar leraar Duits op de havo/vwo school Elzendaalcollege in Boxmeer. Haar inductie liep wat anders dan anders.

Portret Feline Jansen

Inductie als onderdeel van doorlopende leerlijn

Een goede begeleiding van startende docenten draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en helpt om uitstroom in de eerste jaren te voorkomen. Nieuwe docenten komen niet meer alleen via de reguliere opleidingen binnen, maar ook via andere routes.

Portret Feline Jansen

Het sleutelwoord bij inductie is ‘maatwerk’

“Soms lijkt alles goed te gaan met een startende leraar, maar op een gegeven moment gaan sommigen toch over hun grens,” vertelt docent Scheikunde van het Theresialyceum in Tilburg, Linda van den Broek.

4 docentcoaches aan een tafel spelen Super Agent spel

“Inductie kan als aanjager dienen voor professiona

Meer dan een kwart van de startende leraren verlaat het vak binnen 5 jaar. HAN-docent onderzoeker en lerarenopleider, Maaike Nap: “Vanuit onderzoek kennen we de aanwijsbare factoren die kunnen helpen om mensen te behouden voor het onderwijsvak. Een goed inductieprogramma is van belang.

/nieuws/2023/10/inductie-kan-als-aanjager-dienen-voor-professionalisering/

Behouden PABO-afstudeerders

Het primair onderwijs krijgt in de regio Zuidoost-Nederland vanaf 2025 te maken met een groeiend lerarentekort. Onderzoek laat zien waar kansen liggen voor een vloeiende overgang tussen opleiding en werk.

De leerlingen leggen een puzzel en de lerares helpt hen hierbij

Ervaringsverhalen van starters

“Succes, dit is je klas!” Wie denkt dat het zo werkt als een student na 4 jaar studeren aan een lerarenopleiding van school komt, heeft het mis. Er komt zoveel meer bij kijken. Docent Pabo-Alo, Loïc Fransen en docent Duits, Mart Messink blikken terug op hun eerste tijd voor de klas.

Jonge docent staat voor de klas en geeft les aan zijn groep studenten die aandachtig luisteren naar hem.

Wat is enculturatie?

Voor het thema 'Enculturatie' ofwel 'Startende leraren ondersteunen en wegwijs maken binnen de school(cultuur)' zijn kennisclips gemaakt met aan het woord HAN-Lector Helma Oolbekkink.

Twee studenten lezen de opdrachten op de werkbladen, die voor hun op de tafel liggen.

Leren van elkaar

Docentcoach Ellen Weeink is een inspirerend voorbeeld voor nieuwe docenten. Samen met collega Sietske Hobbelink begeleidt ze HAN-medewerkers tijdens hun 1e half jaar voor de klas. Dat levert goede gesprekken en leerzame inzichten op.

docent legt uit voor kaart nederland

Starters-lio-kring versterkt

In welk beroep je ook start: de eerste jaren zijn een uitdaging. In de Liemers begonnen 2 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, 7 integrale kindcentra (IKC’s) en de HAN 'de starters-lio-kring'. Want samen bereik je meer.

5 studenten zitten aan tafel en kijken en luisteren naar de uitleg van de docent voor hun

Passie voor Leren werkt aan onboarden van starters

In de ideale wereld staat iedere (aankomende) docent een leven lang voor de klas. Maar in de realiteit vallen vooral starters nogal eens uit. Wat hebben zij in hun eerste jaren precies nodig? Een aantal vo-scholen introduceerde gesprekskaarten om de kwaliteit van inductietrajecten te bespreken.

Studente in gesprek met haar docent.

Zachtere landing voor beginnende leraren

Diploma op zak, en daar ga je dan: je eerste baan als leraar! Zeker de eerste jaren komen er heel wat uitdagingen op je pad. De vo-scholen in de regio Nijmegen maken de landing graag wat zachter. Onderzoek laat zien waar de kansen liggen.

Docent op het Citadel College loopt door het klaslokaal om vragen van de leerlingen te beantwoorden die de vinger in de lucht hebben.

Onderzoek naar stuurkracht

In het kennisvlog van het platform samen opleiden en professionaliseren vertelt Helma Oolbekkink, lector Naar een meervoudige professionaliteit van leraren aan de HAN, over haar onderzoek naar stuurkracht van startende leraren.

Docent op het Citadel College loopt door het klaslokaal om vragen van de leerlingen te beantwoorden die de vinger in de lucht hebben.

Gerichte steun voor startende leraar

Startende leraren staan voor een uitdagende opdracht. Te vaak blijkt die behoorlijk zwaar: starters vallen vaker uit dan meer ervaren collega’s en verlaten soms zelfs het vak.

legt uit

Inductie van startende leraar

Startende leraren struikelen nogal eens. Waarover, en wat is eraan te doen? In een online symposium deelden Helma Oolbekkink (HAN) en Harmen Schaap (RU) de uitkomst van onderzoek waarin ze samenwerkten: de inductiefase heeft nog aandacht nodig.

legt uit met wereldkaart