Anneke van Vught wordt Verpleegkundig decaan CWZ

Anneke van Vught start per 1 november als Verpleegkundig decaan bij CWZ. Zij blijft ook werkzaam bij de HAN als associate lector bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. De dubbele aanstelling draagt bij aan de realisatie van de ambitie van vergaande samenwerking tussen CWZ en HAN.

1081f0c4-0cf8-11ee-a1f5-02565807075b Portret Anneke van Vught

Zorg dichtbij huis

Met de functie van Verpleegkundig decaan streeft het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) ernaar om met innovatief onderzoek en goed onderwijs binnen het verpleegkundig domein voorop te blijven lopen in de zorg die zij patiënten bieden. 

Anneke van Vught geeft in haar nieuwe functie een volgende impuls daaraan. ''Bij CWZ ga ik in de komende jaren werken aan een goede onderbouwing en evaluatie van zorg die kan verschuiven naar huis of dichtbij huis. Hiermee leren we samen en innoveren we de zorg van de toekomst. Dit sluit aan bij de focus van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening."

Mijn ultieme doel is om bij te dragen aan het realiseren van zorg dichtbij huis en daarmee aan de houdbaarheid van onze gezondheidszorg.

Nieuwe zorgpraktijk

De gezondheidszorg maakt een transformatie door. Hoe is de zorg samen met inwoners, zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers duurzaam en efficiënt in te richten? "Vanuit het lectoraat en het Kenniscentrum Duurzame Zorg van de HAN werken we met partners in de regio en landelijk aan het anders en beter organiseren van de gezondheidszorg. CWZ is een van deze partners," aldus Anneke.

''We onderzoeken hoe de nieuwe zorgpraktijk én de beweging naar extramuralisering, transmuralisering en anderhalvelijns zorg vorm kan krijgen. Zorg dicht bij huis is daarbij de focus."

Wijkgerichte samenwerking

Het  lectoraat draagt daarnaast met praktijkgericht onderzoek bij aan de (door)ontwikkeling van wijkgerichte samenwerking die gericht is op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. "Ook dit is een voorbeeld van hoe zorg dicht bij huis wordt georganiseerd,'' vervolgt Anneke.

''Niet alleen vanuit medisch specialistische zorg bezien. Maar juist ook met aandacht voor gezondheidsbevordering en preventie. Hierin komen ook de competenties, taken en verantwoordelijkheden van de professionals aan de orde.''

Samenwerking zorgpartners en zorgprofessionals

Anneke: "Mijn expertise als associate lector ligt op het gebied van praktijkgericht onderzoek samen met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants binnen de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg dichtbij huis. Het allerleukste vind ik dan ook om bij te dragen aan het vertalen van de fantastische ideeën van professionals naar onderbouwde zorginnovaties. Samenwerking tussen zorgpartners en zorgprofessionals is hierin essentieel.''

Samenwerking CWZ en HAN

Met de aanstelling bij CWZ vervult Anneke een brugfunctie tussen CWZ en de HAN. Dit is waardevol, omdat de partners in november 2021 samen de intentieverklaring HAN en CWZ willen intensiever samenwerken aan betere patiëntenzorg hebben ondertekend. Daarin is het intensiveren van de samenwerking in de aankomende 2 jaren vastgelegd. Anneke representeert door haar nieuwe dubbele aanstelling de gezamenlijke ambitie.

Gezondheid en vitaliteit in de regio 

Meer weten?

Meer weten over de ambities voor vergaande samenwerking voor gezondheid en vitaliteit in de regio? 

Neem contact op met:

  • Ivo Hendriks, programmamanager Strategie en Werkveld, Academie Gezondheid en Vitaliteit, HAN
  • T 06 22278075 
  • M Ivo.Hendriks@han.nl