Scholen van a tot z betrokken bij masteropleiding (MOVEL)

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn op 15 september 2021 de eerste 11 diploma’s uitgereikt aan leraren die de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) hebben afgerond. Bijzonder is dat scholen uit de regio van a tot z betrokken zijn bij deze opleiding.

duo lacht

Het initiatief voor deze 2-jarige masteropleiding is genomen door Stichting Groeisaam, die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De besturen van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), Optimus en Flores Onderwijs hebben zich hierbij aangesloten.

Ontwikkeld mét werkveld

De MOVEL is ontwikkeld door een team dat bestaat uit HAN-opleidingen, het onderzoek (de lectoraten) en het werkveld (de scholen). Deze nieuwe master speelt in op de sterke behoefte aan meer kennis over onderwijsvernieuwing, omgaan met diversiteit en de rol van ICT daarbij.

Eigentijds onderwijs

De MOVEL leidt docenten in 2 jaar op tot professionals die een bijdrage leveren aan de overgang naar eigentijds onderwijs. In eigentijds onderwijs hebben leerlingen regie over hun eigen leerproces en is het onderwijs afgestemd op hun individuele onderwijsbehoeften.

Belangrijke kenmerken zijn personaliseren van leren, aansluiten bij (leer)behoeften van leerlingen, zelfregie bij leerlingen en inzet van ICT. Scholen zetten technologische mogelijkheden en wetenschappelijke inzichten optimaal in om dit te realiseren.

Praktijkgericht onderzoek

In de opleiding is veel aandacht voor het samenwerken in de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. "Door onderzoek te doen in mijn eigen onderwijspraktijk en op school, heb ik geleerd welke onderzoeksmethodieken en werkvormen ik kan hanteren. Hierdoor heb ik zelf ervaren wat het belang is van praktijkgericht onderzoek en wil dit ook toepassen bij andere ontwikkelingen die wij op school in gang willen zetten," vertelt afstudeerder Jessica Rikken.

De opleiding werkt nauw samen met 3 lectoraten. Actueel onderzoek en toegepaste kennis krijgen op deze manier meteen een plek in het programma:

336230 1e diplomering Master Ontwerpen van Eigentijds Leren

In de onderwijspraktijk

Van de afstudeerders heeft een deel vanuit de school waar zij werken, meegedacht over de opzet van de opleiding. Zij leerden om in hun huidige onderwijspraktijk innovaties uit te voeren die direct ingezet worden. Uniek is dat masterstudenten opgeleid worden om zelf ook werkzaam te blijven voor de klas. Dat is hard nodig, gezien het lerarentekort. "De kennis over stuurkracht en professionele identiteit heeft mij geholpen om kritisch naar mijn eigen rol in het schoolteam te kijken. Waar sta ik, hoe kom ik over en hoe zorg ik dat ik collega's in hun kracht zet waardoor doelstellingen behaald worden?", zegt afstudeerder John van de Graaf.

Diverse instroom

Vanuit hun rol als excellente leerkracht weten zij innovaties in de school aan te sturen. Na het afronden van de opleiding worden nog regelmatig bijeenkomsten voor alumni georganiseerd.

De huidige afstudeerders werken in het primair onderwijs. Inmiddels is de instroom van de opleiding meer divers. Onderwijsprofessionals uit verschillende sectoren leren van elkaars onderwijspraktijk: van primair onderwijs tot voortgezet onderwijs en van mbo tot hbo. In september zijn 35 studenten met de opleiding gestart en vervolgden 21 2e-jaars hun opleiding. Binnenkort hopen nog eens 5 professionals af te studeren.

Meer weten over de MOVEL?

Interesse in het volgen van deze master? Bezoek een Open Avond (de eerstvolgende is op 17 november 2021) of vraag een adviesgesprek aan.

Meer weten over leraar worden? Vind de lerarenopleiding die bij je past.