HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Scholen van a tot z betrokken bij masteropleiding (MOVEL)

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn op 15 september 2021 de eerste 11 diploma’s uitgereikt aan leraren die de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) hebben afgerond. Bijzonder is dat scholen uit de regio van a tot z betrokken zijn bij deze opleiding.

HAN Redactie
17 september 2021
duo lacht
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Toetsen op afstand, wat hebben we geleerd?

Het hoger onderwijs heeft in korte tijd een plotselinge omslag moeten maken: die van offline naar online onderwijs. Online toetsing veranderde daarmee van een toekomstvisie naar een topprioriteit. Hoe hebben we dat ervaren en aan welke praktische oplossingen hebben we behoefte? De werkgroep Toetsen op afstand onderzocht het bij docenten en examencommissies.

HAN Redactie
01 juli 2021
null
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Zicht op zelfregulatievaardigheden van studenten

Hoofddocent en promovendus Jeroen van der Linden onderzoekt de zelfregulatievaardigheden van studenten en ontwikkelde een praktische kennisposter. "We denken te makkelijk: wie voldoendes scoort, heeft alles onder controle. De werkelijkheid kan anders zijn."

HAN Redactie
03 juni 2021
31512 drie studenten twee met laptop
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Leerlingvaardigheden voor formatief evalueren

Formatieve evaluatie helpt jou als leraar om onderwijs op maat te geven. En om leerlingen grip te bieden op hun eigen leerproces. Dat vraagt wel om bepaalde vaardigheden, ook bij je leerlingen. Gebruik de toolkit Leerlingvaardigheden voor formatief evalueren om die te helpen ontwikkelen.

HAN Redactie
21 mei 2021
30381 Twee studenten krijgen uitleg
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Nieuw toetsweb: visie op onderwijs centraal

Wil je aan de slag met de kwaliteit van je onderwijs én toetsing? Je timing is perfect: het nieuwe toetsweb heeft de 'visie op onderwijs' als middelpunt. Een mooie manier om samen in gesprek te gaan en beleid te bepalen.

HAN Redactie
22 april 2021
31611 student kijkt mee met andere student
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Installatie lector Tamara van Schilt-Mol

Op 15 april is Tamara van Schilt-Mol als lector Eigentijds beoordelen en beslissen geïnstalleerd. In het lectoraat onderzoekt ze hoe leraren en scholen beslissingen over leerlingen en studenten kunnen nemen. Die keuzes op basis van toetsresultaten zijn van groot belang, dus er mag geen twijfel over bestaan. In het lectoraat onderzoekt Tamara hoe het anders moet én kan.

HAN Redactie
16 april 2021
279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Ouders laag inkomen, kans op lager schooladvies

Kinderen van ouders met een laag inkomen lopen nog steeds de kans een lager schooladvies te krijgen dan ze op basis van hun Cito-toets zouden moeten hebben. Marijke van Vijfeijken doet onderzoek naar kansenongelijkheid in het onderwijs en geeft haar visie.

HAN Redactie
15 april 2021
33102 Juf geeft uitleg aan kind
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Zelf formatief evalueren vormgeven

Wil je aan de slag met formatief evalueren? Gebruik dan de 8 ontwerpprincipes die gepresenteerd werden tijdens de inspiratiebijeenkomst Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren.

HAN Redactie
26 november 2020
Meiden lachen aan tafel met planten jong eerstejaars
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Programmatisch toetsen

In onderwijsland is programmatisch toetsen geen grote onbekende meer. Steeds meer onderwijsprofessionals zijn geïnteresseerd, maar weten nog niet waar de klepel precies hangt. Nu is er een boek: Programmatisch toetsen, voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. HAN lector Tamara van Schilt-Mol is een van de auteurs.

HAN Redactie
08 november 2020
Tamara van Schilt-Mol schrijft mee aan boek Programmatisch toetsen
Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Zet formatieve leeractiviteiten in

Wil je als VO-docent meer doen met formatieve activiteiten, om te zien waar je leerlingen nu staan? Maar weet je niet hoe je dit effectief doet? Bezoek dan onze gratis online-inspiratiemiddag!

HAN Redactie
02 november 2020
Janneke van der Steen