Hoe kun je bijdragen aan toekomstbestendige zorg en welzijn?

Vanaf vandaag is het boek 'Integratie en innovatie in zorg en welzijn' te bestellen. Het boek is onder redactie van Lilian Beijer en Roelof Ettema (Hogeschool Utrecht) tot stand gekomen en biedt aankomende en praktiserende professionals handvatten hoe zij bij kunnen dragen aan de herinrichting van zorg- en welzijn.

307126 Een afbeelding over digitale transformatie.

Lilian licht toe: “Als een student ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, logopedie, verpleegkunde of social work afgestudeerd is, wordt deze vaak geconfronteerd met de weerbarstige werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. Want er gebeurt veel in de sectoren van zorg en welzijn.” Ze doelt onder meer op veranderingen rondom de bekostiging, de patiëntpopulatie, decentralisatie en digitale transformatie. “Professionals kunnen deze ontwikkelingen als beperkend zien, maar we willen ervoor zorgen dat de studenten die we afleveren vooral kansen zien en potentiële innovaties op waarde kunnen schatten voor de toekomstbestendigheid van zorg en welzijn.”

Empoweren

Na het lezen van dit boek is duidelijk dat er voor succesvol implementeren van veelbelovende innovaties een bredere blik nodig is dan het eigen beroepsveld. “Professionals in zorg en welzijn komen daardoor goed beslagen ten ijs en kunnen als volwaardige stakeholder en gesprekpartner op een gelijkwaardige manier deelnemen aan innovatieprocessen. We willen dus met dit boek vooral het menselijk kapitaal in zorg en welzijn empoweren.”

We willen met het boek ‘Integratie en innovatie van zorg en welzijn' vooral het menselijk kapitaal in deze sectoren empoweren.

Samenwerken

Het boek is tot stand gekomen dankzij de input van mensen die zowel binnen hogescholen als in de praktijk werkzaam zijn. Ieder vanuit een eigen expertise. Vanuit de HAN hebben bijvoorbeeld Marjo Maas (docent-onderzoeker bij de Academie Paramedische Studies en verbonden aan Radboudumc), Marian Adriaansen (lector Innovatie in de Care), Thea van der Geest (lector Media Design) en Vera Lange (Lectoraat Networked Applications) bijgedragen. “Dankzij de samenwerking voor dit boek met andere hogescholen zoals de Hogeschool Utrecht en Fontys weten we van elkaar veel beter waar we mee bezig zijn en waar we elkaar kunnen versterken en bevragen. Dit zorgt voor synergie."

Grip op innovatie

In de 8 hoofdstukken van in totaal ruim 200 pagina’s laten de auteurs zien welke uitdagingen je bij innoveren binnen zorg en welzijn kunt tegenkomen. Hoofdstuk 1 bestaat uit casuïstiek, een opwarmer die zorgt voor herkenning bij de (aankomende) professional. In de daarop volgende hoofdstukken die meer theoretische inzichten bieden, worden de casussen aangehaald ter verlevendiging. Bijvoorbeeld in de hoofdstukken waarin belicht wordt welke mechanismen werkzaam zijn die ervoor zorgen dat innovaties al dan niet slagen. Lilian benadrukt: “Je leert over de grenzen van je eigen vak, je functie en je rol te kijken. Bij innovatie is het de kunst om elkaar en gemeenschappelijke belangen te vinden en dat vraagt om flexibiliteit en lenigheid van geest .”

Bestel het boek

Het boek ‘Integratie en innovatie in zorg en welzijn’ (€ 39,95) is vanaf 30 augustus verkrijgbaar bij de Concept Uitgeefgroep.

307128 Cover van het boek Integratie en innovatie in zorg en welzijn. Dit boek is geschreven door Lilian Beijer.