Carinda Jansen genomineerd voor Caty Asscher Award

HAN-onderzoeker Carinda Jansen is genomineerd voor de Caty Asscher Award. Het is waardering voor haar inzet om bewustzijn te creëren, bijvoorbeeld met het spel Kansen keren, voor mensen in kwetsbare posities. Carinda: “Door de toeslagenaffaire en corona realiseren we ons dat armoede iedereen kan overkomen.”

null

“De nominatie was een grote verrassing! Het is fijn dat je werk wordt gewaardeerd. Bovenal is het goed dat het thema armoede aandacht krijgt. Mocht ik winnen, dan wil ik het geld gebruiken om dat nog meer te versterken,” zegt Carinda Jansen in een eerste reactie. Ze werkt als onderzoeker bij het HAN lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en is verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Haar thema? Armoede. “Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker. Ik heb zelf niet in armoede geleefd maar zag al op jonge leeftijd dat leven met weinig geld mensen in de problemen brengt. Dat gun je niemand en is ook helemaal niet nodig.” 

Aandacht voor mensen in armoede

Voor Carinda is het haar persoonlijke missie studenten en professionals bij te brengen hoe sociale- en economische ongelijkheid werkt. Daarnaast heeft de HAN, met de focus op Health, het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen centraal staan. Bewustwording is hierbij essentieel, vindt ze. “Het vraagt om aandacht voor de mensen waar het om gaat. Probeer je daarin te verdiepen en zet iemand niet weg alsof hij domme dingen heeft gedaan. Het is eenvoudig een oordeel te hebben. Ik ben dan ook blij dat mensen die zelf in deze situatie zitten, zich steeds meer uitspreken. Daar leer je het meeste van. Het is goed dat er meer ervaringsdeskundigen met armoede-ervaring in onderwijs, zorg en welzijn werken.” 

Door corona en de toeslagenaffaire, realiseren we ons dat armoede iedereen kan overkomen.

Armoede kan iedereen overkomen

Onlangs sprak bij het RTL Verkiezingsdebat op televisie een gedupeerde van de toeslagenaffaire premier Rutte aan. Ze vroeg waarom ze als tweederangsburger werd behandeld. "Ja, waarom? Hoe kom je zonder geld weer terug in de maatschappij, als mensen je als zo neerzetten?”, vraagt Carinda zich af. “Ik heb het idee dat er steeds meer aandacht voor armoede komt. Juist door zoiets verschrikkelijks als de toeslagenaffaire leren we dat het niet alleen maar mensen met kwade bedoelingen zijn die in deze situaties terechtkomen. Het kan echt iedereen overkomen.” Volgens Carinda is meer begrip en vertrouwen belangrijk. “Denk maar aan het begin van de coronacrisis vorig jaar maart. In een mum van tijd zijn er regelingen gekomen. Los van hoe ze werken, die kreeg je gewoon, omdat mensen ervan uitgingen dat je te goeder trouw was. Waarom kan dat niet altijd?”

Spel spelen: bewustwording creëren

Bewustwording is hierbij essentieel, meent Carinda. Het zakgeldproject, de Armoede Experience, het spel ‘Kansen keren’ en de Armoede Challenge zijn allemaal manieren om hierbij te helpen. “Om je op een simpele manier te verplaatsen in iemand anders.” In de Armoede Experience sta je voor duivelse dillema’s: moet ik de bril van mijn kind repareren, ook al weet ik dat ik dan een maaltijd minder hebt? 

In het dobbelspel ‘Kansen keren’ zijn 66 realistische levensgebeurtenissen opgenomen. Het zijn gevolgen van situaties die zijn ontstaan in de samenleving, het gezin of de sociale omgeving. Winnen kan niet, het spel is een gespreksmiddel.

Vorig jaar maart volgde een speciale corona update van de digitale versie van het spel. “In deze periode dacht ik meteen aan die gezinnen driehoog achter, die met zijn allen in een kleine woning zitten. Ik had de behoefte iets te doen, maar wat? Toen heb ik het spel aangepast in een variant met coronasituaties.” Voorbeelden zijn het wegvallen van vaste structuren of de angst voor besmetting.

“Ook meldde ik me als vrijwilliger aan bij verschillende organisaties. Uiteindelijk ging ik bij de voedselbank werken en dat doe ik nu nog steeds. Een keer in de 2 weken deel ik kratten uit bij een uitgiftepunt in Nijmegen. Daar spreek ik de mensen waar het over gaat, soms hele gezinnen en door corona zijn dat er nog meer dan voorheen.”

Tien totaal verschillende mensen ontwikkelen samen iets moois. Je praat met elkaar en gebruikt de verschillen.

Samenwerken met verschillen

De Caty Asscher Award eert initiatieven en mensen met verschillen die samenwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de gemeente Lingewaard, waar Carinda vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen met een team van 10 mensen een werkwijze onderzoekt voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) armoede. De groep bestaat uit inwoners, professionals, vrijwilligers en onderzoekers. “Juist omdat we zo verschillend zijn, omdat we elkaar soms helemaal niet begrijpen of zelfs lastig vinden, werkt het”, vertelt Carinda. “De inwoner en professional staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Ze begrijpen elkaar niet en er is geen vertrouwen. Het gaat over wederzijds begrip. Niet alleen dat de professional zich inleeft in de inwoner, maar ook dat de inwoner de hulpverlener en diens context begrijpt. 10 totaal verschillende mensen ontwikkelen samen iets moois. Je praat met elkaar en gebruikt de verschillen. En als het in deze kleine setting lukt, lukt het misschien ook wel in de buitenwereld.”

Op 25 maart 2021 wordt de Caty Asscher Award uitgereikt. Het programma is online te volgen