armoede experience Marise van Telgen

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

Snelle info

Startdatum

1 januari 2019

Status

Nieuwe onderdelen zijn in ontwikkeling. Meewerken? Studenten zijn welkom!

Bekijk de Armoede Experience website

Naar de website

Aanleiding van het project

In een workshop uitleggen wat armoede betekent, of sec kennis overdragen: het maakte nét te weinig indruk. Zo was de ervaring van Carinda Jansen (thematrekker Armoede bij Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen). “Om Benjamin Franklin te quoten: ‘Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn’. Met andere woorden: de impact is groter als deelnemers persoonlijk ondervinden wat armoede is.” 

Doel

De Armoede Experience wil deelnemers (voornamelijk studenten, maar ook docenten)  laten ervaren hoe het is om in armoede of financiële krapte te leven. Door zich in te leven, ervaringen uit te wisselen en de impact van armoede te bespreken, worden zij zich meer bewust van de problematiek en leren ze collectieve en maatschappelijke factoren te signaleren en onder de aandacht te brengen. Zo ontwikkelen ze een armoede-sensitieve beroepshouding. 

videostill armoede experience k33
Armoede Experience (maart 2020)

Aanpak

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen vormt met welzijnsorganisaties, de gemeente, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten en medewerkers van de HAN een projectteam. Samen met mensen die weten wat armoede betekent, werken we aan ervaringsroutes. Op grond van échte verhalen. Een ervaringsroute kan verschillende vormen hebben – online en offline – en heeft een paar vaste elementen. Door met het werkveld op te trekken, ontwikkelen we een gevarieerd aanbod aan ervaringen. Zo zorgen we ervoor dat de experience aansluit bij verschillende groepen deelnemers.   

Verwachtingen (beoogd resultaat)

We versterken kennis over het leven in financiële krapte en dragen deze kennis over. Daarnaast zet de Armoede Experience aan tot reflectie. Ook helpen we deelnemers aan praktische handvatten, zodat ze weten hoe ze kunnen handelen. Zo draagt de experience bij aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

Meewerken aan de Armoede Experience?

Veel (aanstaande) professionals hebben in hun werk te maken met de leefwereld van mensen die leven in armoede. Misschien ga je aan de slag als wijkverpleegkundige en kom je aan huis bij iemand die geen geld heeft om zijn huis te verwarmen. Of werk je als  leerkracht in het basisonderwijs en tref je ouders die geen leermiddelen kunnen betalen. Of sta je als jurist mensen bij die in de schuldsanering zitten. Daarom is het waardevol bij te dragen aan de Armoede Experience. Elk semester werkt het projectteam de ervaringsroute verder uit. Wil je helpen bij de doorontwikkeling van de experience?  Meld je aan bij Carinda Jansen

Team

Carinda Jansen

Projectleider, docent-onderzoeker Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen
null

Resultaten

De Armoede Experience beleefde half maart 2020 haar primeur. Tijdens de Health webinar in oktober 2020 lanceerde het projectteam een online variant. Ieder semester bouwen studenten de experience verder uit, met nóg meer personages en situaties. Lees de terugblikken.

In contact komen met Armoede Experience?

Zwaartepunt
 

Fair Health

Mensen met een lage opleiding of inkomen leven 7 jaar korter en voelen zich meer dan 15 jaar minder gezond. In het focusgebied Fair Health werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
Blijf op de hoogte

Abonneer op nieuwsbrief Fair Health

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, schrijf je in op onze nieuwsbrief om updates te ontvangen.

null