298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

In gezinnen waar financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld niet vanzelfsprekend. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

Snelle info

Status

Loopt

Startdatum

2018

Projectleider

Carinda Jansen

 • 218707 #50euroweek briefgeld euro budget

  Aanleiding van het project

  Voor sommige gezinnen is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld omdat het geld ontbreekt om zakgeld te geven, óf omdat zakgeld geen gebruik is in het land van herkomst. Tijdens het zakgeldproject worden kennis en vaardigheden aangeleerd waarmee financieel risicogedrag tegen wordt gegaan. Om de kinderen praktisch te leren omgaan met geld ontvangen zij zakgeld dat de functie vervult van ‘leergeld’. Door met hun ouders te oefenen met eigen geld maken zij zich financiële competenties eigen.

 • 301172 Handen met kleingeld

  Doel van het project

  Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen werken het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN en Bindkracht10 binnen het Zakg€ldProject aan het voorkomen of doorbreken van generatie-armoede. Dit doen we samen met ouders, kinderen en ervaringscoaches. Door de kennis en inzichten die we opdoen in dit project ontwikkelen we, met en voor ouders en kinderen in financiële achterstandssituaties, concrete producten of interventies om de financiële zelfredzaamheid van hun kinderen te versterken.

 • moeder aan telefoon pakt schouder kind

  Welke methode is gebruikt?

  Ouders ontmoeten elkaar gedurende een half jaar tien keer in bijeenkomsten begeleid door professionele coaches van Bindkracht10 én minstens één ervaringscoach. Vijf van de tien bijeenkomsten vinden plaats met ouders én kinderen. Bij iedere bijeenkomst ontvangen de ouders zakgeld, volgens Nibud-standaarden, voor hun deelnemende kind(eren). 

  Naderhand zijn er aanvullende peer-to-peer-bijeenkomsten voor en door deelnemers en belangstellende andere ouders. Ook wordt een effectonderzoek gedaan door de HAN en een studentonderzoek door studenten van de HAN.

 • 336233 Afbeelding voor het ZakgeldProject van het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit met daarop een spaarpot in handen.

  Resultaten

  • 2019: Waar een klein project groot in is, is een artikel geschreven door onderzoekers en sociale professionals Carinda Jansen, Bibi Ansari, Martine Geelen en Lisbeth Verharen. Het artikel beschrijft de gezamenlijke constructie van een interventie.
  • 2021: Ook de gids om zelf een Zakgeldproject te starten is af! Bekijk de gids (Zakgeldproject.pdf) en de downloads van de gids (handige templates om zelf te gebruiken) via onderstaande links.

Gelderland GeletterdInspiratiesessie: Hoe dan? Taal en Gezin

Carinda Jansen was een van de gastsprekers in de Inspiratiesessie: Hoe dan? Taal en gezin van Gelderland Geletterd op 8 juni 2021. Tijdens de sessie geeft zij een toelichting op het project en vertelt waar je op moet letten als je zelf een zakgeldproject wilt starten.

Meer over de inspiratiesessie

Het Kennisplatform Gelderland Geletterd is een programmaonderdeel van het Gelders plan van aanpak ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid’. Dit plan is opgesteld in samenwerking tussen de Provincie Gelderland, het Gelders Bibliotheek Netwerk, Stichting Lezen en Schrijven en Rijnbrink.

Het Kennisplatform Gelderland Geletterd organiseert de Hoe dan?-sessies om kennis uit te wisselen en deelnemers inspiratie op te laten doen

Meer informatie over de sessie van 8 juni 2021

 

Onze partners

Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en Bindkracht10 zijn de initiatiefnemers van het ZakgeldProject. Het Project is financieel mogelijk gemaakt door SIA, Stichting Buitenkans, Moedige dialoog Rijk van Nijmegen, Bindkracht10 en HAN_University of Applied Sciences. In 2022 wordt het project vervolgd in samenwerking met verschillende organisaties in de regio van de HAN.

LectoraatVersterken van Sociale Kwaliteit

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

handen met documenten