Armoede in beeld. Kistje met geld

In gezinnen waar financiële middelen amper toereikend zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld niet vanzelfsprekend. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen aan manieren om kinderen te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

Snelle info

Status

Lopend

Projectleider

Carinda Jansen

 • #50euroweek briefgeld euro budget

  Aanleiding van het project

  Voor sommige gezinnen is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld omdat het geld ontbreekt om zakgeld te geven, óf omdat zakgeld geen gebruik is in het land van herkomst. Tijdens het ZakgeldProject worden kennis en vaardigheden aangeleerd waarmee financieel risicogedrag tegen wordt gegaan. Om de kinderen praktisch te leren omgaan met geld ontvangen zij zakgeld dat de functie vervult van ‘leergeld’. Door met hun ouders te oefenen met eigen geld, oefenen zij met financiële competenties.

 • Handen met kleingeld

  Doel van het project

  Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werken het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN met diverse betrokkenen in het ZakgeldProject aan het voorkomen of doorbreken van generatie-armoede. Dit doen we samen met ouders, kinderen en ervaringscoaches. Door de kennis en inzichten die we opdoen in dit project ontwikkelen we, met en voor ouders en kinderen in financiële achterstandssituaties, concrete producten of interventies om de financiële zelfredzaamheid van hun kinderen te versterken.

 • Handen met kleingeld

  Onze methode

  In het coachingstraject ontmoeten ouders elkaar gedurende een half jaar tijdens minstens vijf bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden begeleid door professionele coaches én minstens één ervaringscoach. Bij een deel van de bijeenkomsten zijn de kinderen ook aanwezig. Bij iedere bijeenkomst ontvangen de ouders zakgeld, volgens Nibud-standaarden, voor hun deelnemende kind(eren). Ouders mogen zelf onderwerpen aandragen voor de bijeenkomsten. Onderzoekers en studenten van de HAN zijn betrokken om te onderzoeken wat wel en niet werkt bij het project. 

 • Armoede in beeld. Geld tellen

  Achtergrondinformatie & materialen

  'Waar een klein project groot in is', is een artikel geschreven door onderzoekers en sociale professionals Carinda Jansen, Bibi Ansari, Martine Geelen en Lisbeth Verharen. Het artikel beschrijft de gezamenlijke constructie van een interventie. Ook de gids om zelf een ZakgeldProject te starten is af. Bekijk de gids en de bijlagen van de gids (met handige werkvormen om zelf te gebruiken) via onderstaande links. In 2023 is de zakgeldgids vernieuwd. 

 • Afbeelding voor het ZakgeldProject van het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit met daarop een spaarpot in handen.

  Evaluaties

  Tussen 2019 en 2023 ontvingen ongeveer 50 gezinnen een half jaar zakgeld voor 60 deelnemende kinderen tussen 6 en 12 jaar. Ook namen zij deel aan het coachingstraject. Het bood ouders meer houvast bij het financieel opvoeden en kinderen een groter geldbewustzijn. De evaluaties toonden bovendien meer winst dan verwacht:
  - ouders voelen zich competenter bij andere opvoedingstaken;
  - ouders voelen zich competenter in algemene vaardigheden;
  - ouders breidden hun sociaal netwerk uit;
  - sociaal werkers leerden over financieel opvoeden en samenwerken met ouders met ervaringskennis.

 • Stockfoto van twee mensen die handen schudden t.b.v. website Centrum Meervoudige Waardecreatie.

  Onze partners

Nieuwe regio's aan de slag
 

Het ZakgeldProject groeit door

Na gemeentes Nijmegen en Aalten startten ook de gemeentes Overbetuwe en Wijchen/Druten met het ZakgeldProject. Hier worden basisschoolkinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 en hun ouders gecoacht. 

Spaarvarken met euromunt, sparen, zakgeld
Gelderland Geletterd
 

Inspiratiesessie: Hoe dan? Taal en Gezin

Carinda Jansen was een van de gastsprekers in de Inspiratiesessie: Hoe dan? Taal en gezin van Gelderland Geletterd (2021). In dit fragment geeft zij een toelichting op het project en vertelt waar je op moet letten als je zelf een ZakgeldProject wilt starten. 

Lectoraat
 

Versterken van Sociale Kwaliteit

Het Zakgeldproject wordt uitgevoerd binnen het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Hier willen wij de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen is het Zakgeldproject onderdeeel van het leeratelier Armoede.

vrouw met kind op bankje, met drinken

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

met documenten