Project

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

armoede, jongen, neerslachtig

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Snelle info

Projectleider:

Lisbeth Verharen

Startdatum:

1 juni 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

29 maanden

Subsidieverstrekker:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Aanleiding van het project

(Verborgen) armoede is soms moeilijk te signaleren en/of bespreekbaar te maken. Om dit te verbeteren, moet de handelingsverlegenheid van professionals en vrijwilligers verminderd worden. Vanuit het contact kan vervolgens worden gekeken naar wat er nodig is om te werken aan een ander perspectief. 

 

Doel

Doel van dit project is het ontwikkelen van een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die leiden tot (verborgen) armoede of deze armoede in stand houden.  

Armoede bij mensen gaat vaak van generatie op generatie. Vaak hebben deze mensen ook schulden. De werkwijze die wordt ontwikkeld moet ervoor zorgen dat deze mensen voor zichzelf een nieuw perspectief kunnen zien. Een perspectief waarin armoede niet vanzelfsprekend is. En waarbij er wel degelijk mogelijkheden zijn om de eigen situatie te verbeteren. 

 

Resultaten

 • Podcast: Onderzoek signaleren, bespreken en doorbreken van verborgen armoede.  

 • Gids: Armoede doorbreek je niet alleen 

   

   

Onze partners

 • Bind-Kracht in armoede (Antwerpen) 

 

Achtergrond

Voor het ontwikkelen van de werkwijze wordt geput uit de werkwijze die eerder door de werkplaatsen is ontwikkeld voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van eenzaamheid. En er wordt samengewerkt met Bind-Kracht in armoede (https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede) uit Antwerpen.  


De te ontwikkelen werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede. Vanuit wat degene die in armoede leeft zelf kan en wil, zo mogelijk samen met het sociale netwerk. 


Om dit te bereiken is het nodig dat de handelingsverlegenheid van betrokken informele en formele partijen (vrijwilligers en professionals) vermindert zodat zij (verborgen) armoede beter kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Vanuit het contact dat ontstaat kan vervolgens worden gekeken naar wat er nodig is om te werken aan een ander perspectief. De te ontwikkelen werkwijze richt zich dan ook op de rol van vrijwilligers en professionals in het hele verhaal. Hierbij gaat het niet alleen om het persoonlijk aanspreken en ‘empoweren’ van mensen in armoede en het versterken van veerkracht in de persoonlijke situatie en de eigen netwerken. Het gaat ook om het door vrijwilligers en professionals attenderen van maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen en overheden op de rol die zij spelen in het bestendigen van processen die tot armoede en schulden leiden. Juist ook vanuit de ervaringsdeskundigheid van mensen die in armoede leven kunnen centrale spelers in de samenleving leren hun rol en verantwoordelijkheid te pakken (Van Regenmortel en Driessens, 2009; Jungmann, 2017). 


De drie werkplaatsen gaan ieder in hun eigen regio met een lokale projectgroep aan de slag met een ontwerpgericht onderzoek voor het ontwikkelen van de werkwijze. De Werkplaats in Nijmegen gaat dat doen met partners in de gemeente Lingewaard. Uit de aanpak van de drie lokale contexten worden de werkzame factoren gelicht om op te nemen in de werkwijze die landelijk verspreid wordt. 

Het project loopt tot november 2021. 

Contact over dit project?

Lisbeth Verharen, HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteiten

 • lisbeth.verharen@han.nl
 • Lectoraat
   

  Versterken van Sociale Kwaliteit

  Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

  mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

  Publicaties

  Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

  met documenten