HAN hbo postdocpositie voor Rianne van Boekel en Ton Satink

Regieorgaan SIA financiert hbo-postdocprogramma's van 2 jaar voor gepromoveerde docent-onderzoekers in het hbo. De postdocs werken voor 50% in het hbo-onderwijs en doen daarnaast voor 50% onderzoek. De HAN heeft vanuit de regeling 2018 - 2019 onlangs honorering ontvangen voor 4 postdocposities, waaronder die van docent-onderzoekers Rianne van Boekel met de aanvraag 'Pijn op één lijn' en Ton Satink met de aanvraag 'Zelfregie in dagelijkse activiteiten'.

studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Rianne van Boekel: pijn op één lijn

Het onderzoek van Rianne van Boekel richt zich op de vraag 'Welke behandel- en patiëntgegevens ‘voorspellen’ welke patiënten acute of chronische postoperatieve pijn of complicaties na chirurgie ontwikkelen?'. Zij is bij de HAN verbonden aan:

Rianne van Boekel bevindt bevindt zich in de unieke positie waarin zij haar functie als docent en coördinator in bachelor, post-hbo en master van de HAN combineert met zowel een functie als onderzoeker en verpleegkundig pijnexpert aan het Radboudumc, als met een functie als voorzitter van de afdeling Pijnverpleegkundigen van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. 

De HAN is de enige opleider in Nederland van (post-)hbo niveau opleidingen en cursussen op het thema pijn voor verpleegkundigen. Hierin wordt, evenals voor het onderzoek, nauw samengewerkt met het Radboud Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde (REPPG).

Ton Satink: Zelfregie in dagelijkse activiteiten

Het onderzoek van Ton Satink richt zich op de vraag 'Hoe kunnen patiënten / burgers worden begeleid om de participatie in dagelijkse activiteiten te optimaliseren waarbij de zelfregie zoveel mogelijk bij de patiënt / burger ligt?'. Het beoogt de professionele begeleiding van zelfregie in dagelijkse activiteiten van patiënten en burgers te onderzoeken en ontwikkelen in de volgende 3 contexten: 

  • Tijdens de ontslagfase van klinische revalidatie naar huis voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Thuiswonende inwoners van een gemeente die voorzieningen aanvragen
  • Langdurig thuiswonende NAH-patiënten met de wens meer dagelijkse activiteiten te ondernemen

De inzichten en producten komen beschikbaar voor alle betrokkenen in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk en dragen bij aan de ontwikkeling van de onderzoekslijn ‘Zelfregie in dagelijkse activiteiten’. Ton Satink is hoofddocent bij de opleiding Ergotherapie en de Master Neurorevalidatie en Innovatie van de HAN en als docent-onderzoeker verbonden aan:

Verbinding onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Het postdocprogramma van het Regieorgaan SIA heeft als doel:

  • De kwaliteit van het onderzoek in het hbo te versterken
  • Een impuls te geven aan de verwevenheid van onderwijs en praktijkgericht onderzoek
  • Carrièreperspectief te bieden voor gepromoveerde docenten in het hbo 

De met de subsidieregeling gecreëerde inzet en follow-up voor de docent-onderzoekers biedt extra mogelijkheden voor het versterken van de verbinding van onderwijs en praktijkgericht onderzoek van de HAN. 

Ook de postdoc-aanvragen van HAN-collega’s Dimitri Jeltsema en Harry Stokhof zijn gehonoreerd.