Digital Twins? Dat gaat níet alleen over slimme technologie

De digital twin-ontwikkeling gaat hard en biedt geweldige mogelijkheden, niet alleen voor technici. Inez Kohlmann werkt bij het zwaartepunt Smart Region en is onderzoeker bij het Lectoraat Smart Business en vertelt.

null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

In je dagelijkse leven kom je digital twins al overal tegen. Denk aan het dashboard in je auto dat continu informatie over je auto doorgeeft. Bijvoorbeeld dat er weer onderhoud nodig is. Ons bestaan is steeds meer datagedreven. We worden verleid om overal data in te stoppen, denk aan gezondheids- en sport-apps. Dat zijn virtuele replicaties (digital twins) van je lichaam: je ziet hoeveel kilometer je loopt en hoeveel calorieën je verbrandt. Ook je slimme digitale thermostaat is een digital twin. Al die data verschaffen inzicht en zorgen ervoor dat we nieuwe slimme producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Kansen voor digital twins

Inez: “Bovendien rusten we allerlei apparaten uit met sensoren die data opleveren. Onderzoeksbureau Gartner heeft becijferd dat er wereldwijd inmiddels al 21 miljard sensoren zijn. Deze digitalisering past binnen Industrie 4.0: vanuit Internet of Things bouwen we alweer door naar digital twins. Gartner noemt het een van de belangrijkste disruptive technologies.” Inez benadrukt dat het vooral ook kansen biedt: “Door sensoren aan je product of dienst toe te voegen en data te verzamelen, kun je als onderneming allerlei nieuwe services aanbieden. Het gaat dus niet alleen over technologie. Het gaat juist ook over nieuwe business-kansen.”

Gamechanger in alle sectoren…

Het bedrijfsleven is digital twinning nu aan het ontdekken. Digital twins kunnen de hele keten in beeld brengen nog vóórdat hij daadwerkelijk gebouwd is: van klantvraag, ontwerp en productie tot services zoals onderhoud. Als de activiteit er daadwerkelijk staat, helpt de digital twin om te bepalen hoe producten, diensten en processen optimaler kunnen en om implicaties van grote beslissingen te laten zien.

Bijvoorbeeld: in het RAAK-project’ Towards the digital factory’ van het lectoraat Lean wordt digital twinning ingezet voor Shop Floor Control, speciaal in fabrieken met complexe productieprocessen waar flexibiliteit nodig is en lage volumes worden geproduceerd. Inez: “Ook voor de zorg is digital twinning veelbelovend. Kijk naar het onderzoek naar Additive Manufacturing (een geavanceerde vorm van 3D-printen) voor patiëntspecifieke implantaten.”

… én in het onderwijs

Inmiddels experimenteren al flink wat HAN-studenten en onderzoekers met digital twinning, samen met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld op Industriepark Kleefse Waard in het Smart Production Centre. Daar is vanuit HAN Automotive Research samen met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs een digital twin gebouwd van een robot die zorgt dat composietmateriaal op een goede manier wordt geperst.

Digital twinning vinden we ook terug in ander onderzoek van HAN Automotive Research, waar onderzoekers en studenten een innovatief supportsysteem ontwikkelen voor het docken van truck-trailercombinaties in distributiecentra.

Digital twinning speelt ook een belangrijke rol in het Applied Data Science programma van het lectoraat Model-Based Information Systems. En het onderwerp komt regelmatig aan bod bij onderzoeksopdrachten binnen de minor en de AD Smart Industry.

HAN-studenten klaar voor de toekomst

Inez betoogt dat digital twinning vooral niet voorbehouden moet zijn aan studenten van technische studies. "Ook voor studenten in andere domeinen zoals zorg, educatie en economie is digital twinning interessant. Omdat het ook in hun werkveld veel nieuwe mogelijkheden biedt. Via deze nieuwe slimme technologie willen we als HAN juist disciplines en domeinen aan elkaar verbinden. En studenten al tijdens hun studie met de bedrijven en nieuwe technologieën kennis laten maken."