studenten in lounge ruimte

terugblik educatie collegetour '18/ '19

Diederik Jekel

In de derde collegetour van dit studiejaar was Diederik Jekel te gast.

HAN Redactie
287848 Videostill Terugblik Collegetour 2019 met DIederik Jekel
18 februari 2019

Nieuwe trainingsopstelling maakt werking smart grid inzichtelijk

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeert in een trainingsopstelling voor smart grids, van het Duitse bedrijf Lucas Nülle. De opstelling wordt gebruikt voor onderwijs, onderzoek en advies over netbalansvraagstukken.

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
Goed nieuws!

Subsidie postdoc vraaggestuurd leren

Docent-onderzoeker Harry Stokhof stond voor de klas toen hij het goede nieuws kreeg: zijn subsidieaanvraag voor een postdoc was gehonoreerd. Met de postdoc kan Harry vervolgonderzoek doen naar vraaggestuurd leren en in de slipstream anderen enthousiast maken voor de kunst van vragen stellen. En voor onderzoek natuurlijk!

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Harry Stokhof
6 februari 2019

Nieuwe groep HAN-studenten van start in Mobility Innovation Center

Ruim tachtig tweedejaars engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) starten deze week in het Mobility Innovation Center (MIC). Het MIC is gevestigd in het pand van Clean Mobility Center op IPKW. De studenten werken twee dagen per week aan 19 uitdagende projecten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
6 februari 2019

Associate lector Sarah Detaille belicht arbeidsmarktvraagstukken in de energiesector

Sarah Detaille, Associate lector HRM op het thema Regionale Arbeidsmarkt & Onderwijs stelt de vraag: hoe zorgen we dat het onderwijs toekomstbestendig is, zodat het aansluit bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gericht op de energiesector, waar een groeiend tekort is aan goed geëquipeerde technici.

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
1 februari 2019

Engineers oogsten resultaten van een half jaar samenwerken

Ze hebben er een half jaar lang, 3 dagen per week aan gewerkt. Dinsdag 29 januari was het voor de 2e-jaars studenten Engineering tijd om de resultaten van hun intensieve samenwerking te laten zien aan opdrachtgevers en docenten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
Energietransitie

Studenten HAN versnellen energietransitie

De energietransitie heeft een enorme impact op de mobiliteitssector. De HAN University of Applied Sciences (HAN) is van oudsher leverancier van talent voor deze sector. Hoe leidt de HAN de technici en managers van de toekomst op? Een interview met lector Bram Veenhuizen over elektriciteitsopwekking en waterstof.

HAN Redactie
SEE, energiezuinig label
Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor interprofessioneel samenwerken en leren samen.

HAN Redactie
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
Verbinding

Gratis boek voor leraren verbindt wetenschap aan praktijk

Hoe leren kinderen en denken zij na? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ vertaalt de laatste wetenschappelijke inzichten uit cognitieve psychologie naar de onderwijspraktijk van alledag. Elk hoofdstuk levert niet alleen een heleboel kennis op, maar ook tips en voorbeelden uit de praktijk.

HAN Redactie
lerares in gesprek met groep kinderen zittend in kleuterschool 
19 december 2018

Centres of expertise spelen een steeds grotere rol in de energietransitie

De energietransitie komt in gevaar door een tekort aan technici en andere professionals die een rol spelen in sectoren die in deze transitie moeten voorgaan. Om dat probleem op te lossen, wordt steeds vaker een beroep op de hbo-centres of expertise gedaan. Ook op landelijk niveau.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Afbeelding-SEECE-2021