studenten in lounge ruimte

Actieve rol

Hoe bevalt actieve rol studenten bij toetsing?

Student als Partner betrekt studenten actief bij – het verbeteren van – toetsing. Hoe staat het met deze samenwerking binnen de HAN? Een interview met Jeroen van der Linden, onderzoeker bij de onderwijslectoraten, onderwijskundige en promovendus.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Jeroen van der Linden
Deelnemen

Participatie en duurzaamheid in de gemeente Heumen

“Onze gemeente is steeds meer een netwerkorganisatie, we willen aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen in de maatschappij”. Aan het woord is Dirk van Eeten, gemeentesecretaris van de gemeente Heumen. “Onze blik is steeds meer naar buiten gericht, met als belangrijkste thema’s burgerparticipatie en duurzaamheid.” Evaluaties van participatieprojecten in Heumen door het Kenniscentrum Publieke Zaak, helpen de gemeente haar beleid aan te scherpen.

Marleen de Roo
SEE, afval recycling
Experiment

Experimenteren met oplossingen in Regiolab

Experimenteren met complexe maatschappelijke problemen. Dat is het streven van het Regiolab Noord-Limburg. In het lab werken inwoners uit de regio samen met overheidsmedewerkers en professionals van maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Publieke Zaak ondersteunt het lab met advies en middelen.

HAN Redactie
Groep mensen geeft high five
Pijnconsulent

Marjan Visser wint de alumniprijs 2019!

Marjan Visser is de winnares van de Alumniprijs 2019! Met haar verbeterplan over het inzetten van Virtual Reality (VR) bij patiënten met postoperatieve pijn, wist ze de bezoekers van Inspiration Day te overtuigen. Zij stemden massaal op de pijnconsulent als het beste verbeterplan voor de zorg.

Er is geen omschrijving beschikbaar
Marleen de Roo
259992 Marjan Visser wint alumniprijs 2019 hanvdo
Intreerede Maaike Hermsen

wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zelf belangrijk?

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking gezien en erkend worden in wie ze zijn? En wat vinden zij zélf belangrijk? Dat zijn centrale vragen voor lector Maaike Hermsen.

HAN Redactie
null
Beter toetsen

Beter toetsen maakt je een beter leraar!

De behoefte aan meer kennis over toetsen is groot bij de studenten. Dat merken de docenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW). Leerlingen hebben ook het recht om goed getoetst te worden, vindt hoofddocent Nollie Bekkers. “Voor ons hoort bekwaamheid in toetsen gewoon bij het vak van leraar.”

HAN Redactie
Docent legt uit tijdens groepsopdracht
Wetenschapsjournalist

Diederik Jekel

In de derde collegetour van dit studiejaar was Diederik Jekel te gast.

HAN Redactie
287848 Videostill Terugblik Collegetour 2019 met DIederik Jekel
Goed nieuws!

Subsidie postdoc vraaggestuurd leren

Docent-onderzoeker Harry Stokhof stond voor de klas toen hij het goede nieuws kreeg: zijn subsidieaanvraag voor een postdoc was gehonoreerd. Met de postdoc kan Harry vervolgonderzoek doen naar vraaggestuurd leren en in de slipstream anderen enthousiast maken voor de kunst van vragen stellen. En voor onderzoek natuurlijk!

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Harry Stokhof
Energietransitie

Studenten HAN versnellen energietransitie

De energietransitie heeft een enorme impact op de mobiliteitssector. De HAN University of Applied Sciences (HAN) is van oudsher leverancier van talent voor deze sector. Hoe leidt de HAN de technici en managers van de toekomst op? Een interview met lector Bram Veenhuizen over elektriciteitsopwekking en waterstof.

HAN Redactie
SEE, energiezuinig label
Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor interprofessioneel samenwerken en leren samen.

HAN Redactie
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken