Vilans-bestuurder Mirella Minkman (links) en academiemanager HAN AGV Christine de Vries (rechts) ondertekenen de samenwerking

Hoe zorgen we er samen voor dat de zorg beter werkt? De HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit en Vilans gaan voor dit doel met vereende krachten verder aan de slag. Ze tekenden op 14 oktober een overeenkomst. De samenwerking draagt bij aan een brugfunctie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

De langdurende zorg en ondersteuning ondergaat de komende jaren een ingrijpende transitie. Het is een maatschappelijke opgave om de zorg zó in te richten dat deze inclusief, betaalbaar en kosteneffectief blijft. De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN en Vilans, Kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, verbinden zich aan de ambitie van het huidige coalitieakkoord in de richting van Passende zorg.

Duurzame samenwerking: een feit

De vertegenwoordigende onderzoekers, lectoren, managers en bestuurders van de HAN/AGV en Vilans. Zij gingen in gesprek over samenwerking en projecten rond de thema's: Samen beslissen, Implementatie technologie en eHealth en over Lerende organisaties.

Groepsfoto van vertegenwoordigers van HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit en Vilans bij ondertekening van de samenwerking

Zorginnovaties

Om waarde te kunnen blijven toevoegen in het leven van mensen en om kwaliteit van werken in langdurige zorg en ondersteuning te optimaliseren zijn dringend innovaties nodig. Het gaat om zorg voor ouderen- en gehandicapten, zorg in de eerste lijn en om regionale verbanden van samenwerking van organisaties en professionals in zorg- en welzijn.

De vernieuwingen zijn niet alleen ingrijpend voor de (toekomstige) medewerkers en vrijwilligers. Ook voor alle ‘cliënten’, hun naasten, en burgers in algemene zin is de impact groot. Hoe de zorg er in de toekomst kan en moet uit zien, is een maatschappelijke vraag voor ons allemaal. 

Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de HAN met Vilans door Vilans-bestuurder Mirella Minkman (links) en academiemanager Christine de Vries (rechts)..

Gedeelde invalshoeken

''Wij ontwikkelen kennis en innovatie mét en in het werkveld,'', zegt Christine de Vries, academiedirecteur HAN/AGV (rechts op foto) bij de ondertekening in HAN iXperiumHealth. "Waar kan het beter of anders? Hoe verbetert de kwaliteit van zorg voor patiënten?''

''Het Kenniscentrum Duurzame Zorg van HAN/AGV werkt aan toekomstbestendige professionaliteit en kwaliteit. De lectoraten Wijkverpleging, Technologie voor Gezondheid, en Organisatie van Zorg en Dienstverlening voeren daarvoor programma’s van praktijkgericht onderzoek en implementatie uit."

Vilans-bestuurder Mirella Minkman (links op foto) vult aan: ''Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van (actuele) kennis in de praktijk. Vilans speelt hierbij ook vaak een verbindende rol tussen mensen die werken in de praktijk van de zorg en hun bestuurders, opleidingen, beleidsmakers en de wetenschap.''

''Het werkveld, en ook steeds meer cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners, kunnen bij Vilans terecht voor toepasbare kennis. Die kennis is gebaseerd op bestaand onderzoek en praktijk- en ervaringskennis, maar ook op eigen onderzoek. Door gerichte samenwerking zetten Vilans en HAN/AGV in op meer en beter praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.''

Brugfunctie 

Verbinding Onderwijs, onderzoek en praktijk

HAN/AGV en Vilans gaan zich samen -zowel in de regio als (inter-)nationaal- breder positioneren richting onderwijs- en onderzoeksgroepen en werkveld. De verbinding met relevante netwerken van zorgorganisaties biedt extra mogelijkheden voor het in praktijk brengen en verspreiden van nieuwe kennis in de langdurende zorg en daarbuiten.

HAN/AGV en Vilans vervullen een brugfunctie in ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en praktijk. Om samen het verschil te maken in het ondersteunen van professionals, organisaties en burgers bij de transitie in de richting van passende zorg. Thema’s waarmee in de samenwerking van start wordt gegaan zijn onder andere gezamenlijke besluitvorming, toepassing van technologie, en lerende datagedreven organisaties.