Onderzoek

Ons lectoraat draagt bij aan kennisontwikkeling over responsief beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen. We werken praktijkgericht en volgens participatieve onderzoeksmethodieken aan maatschappelijke vraagstukken.

Docent overlegt met studenten

Vraagstukken die in ons onderzoek centraal staan:

 • Wat betekent samen werken en samen leren voor onderwijskundig ontwerp en organisatie van beroepsonderwijs?
 • Hoe verhogen we het leerpotentieel van leerwerkplekken?
 • Hoe dragen we optimaal bij aan de (levenslange) beroepsontwikkeling van studenten?
 • Hoe kunnen studenten bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken tijdens de beroepsopleiding?

Praktijkgericht

De centrale vraagstukken vertalen we naar concrete handvatten en mogelijkheden voor de versterking van de beroepsopleidingen. We kijken bijvoorbeeld naar de pedagogisch-didactische kwaliteiten van (toekomstige) mbo- en hbo-docenten. Niet alleen voor de beroepsgerichte vakken, maar ook voor leren werken over beroepsgrenzen heen, loopbaanleren en burgerschap.

Verder ontwikkelen we kennis over curriculumontwerp voor grensoverstijgend samenwerken èn leren. We doen dat samen met opleidingen uit andere sectoren en partners in de regio. Daarnaast ontwikkelen we met elkaar kennis over de school als regionale kennisinstelling, die jongeren voorbereidt op de veranderende arbeidsmarkt en bijdraagt aan regionale en landelijke innovatie-agenda’s.

Benieuwd naar wat we precies doen? Scroll door naar onze projecten.

Onze ambitities

Kennispartners en netwerken

Wij werken in onze onderzoeken samen met tal van bedrijven, instellingen en hogescholen.

 • Instellingen voor beroepsonderwijs (mbo en hbo), waaronder de Gelderse mbo-instellingen in het samenwerkingsverband Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) en de Politieacademie.
 • Onderzoeksbureaus op het gebied van beroepsonderwijs en leven lang ontwikkelen, bijvoorbeeld Radboudumc Health Academy, KBA Nijmegen en ECBO.
 • Lectoraten, practoraten en hoogleraren op het gebied van innovatief (werkplek)leren en opleiden in mbo, hbo en wo.
 • Brancheorganisaties als MBO Raad, Vereniging voor Hogescholen, SBB en Platform Betatechniek.
 • Bedrijfsleven en overheid.
 • Onderzoek- en onderwijsnetwerken als Eapril, VOR BBV, Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), Netwerk Wonder en de Kenniskring Leven Lang Ontwikkelen (PolitieOnderwijsraad).
 • Management, opleidingsteams en opleiders van de Academie Educatie en andere academies van de HAN.

Projecten

't Werkt!

Beroepen veranderen steeds sneller van inhoud. Sommige beroepen verdwijnen, andere beroepen verschijnen. Dat vraagt veel van professionals in opleiding. Het is belangrijk dat zij leren anticiperen op, en omgaan met, die veranderingen door nieuwe vaardigheden te leren.

Docent overlegt met studenten

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw

Studentenwelzijn

Studenten die studiegeluk ervaren, leren beter. In het project Studentenwelzijn onderzoeken we welke mechanismen een rol spelen om studenten gezond, vitaal en gelukkig hun studie te laten doorlopen.

1a64dd98-0ce6-11ee-8a8f-02565807075b Twee studenten zijn in gesprek met hun docent die op de laptop aantekeningen maakt.

Werkplekleren

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen. In de voltijd opleidingen in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, in de deeltijdopleidingen als de werkomgeving die de student meebrengt in het leerproces. Met onze professionele leergemeenschap optimaliseren we het werkplekleren.

jonge mensen overleggen op kantoor

Verbeterde aansluiting mbo-hbo

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo uit. Ze keren niet terug in het hoger onderwijs. De centrale vraag van dit onderzoeksproject is: hoe kan de doorstroom van mbo naar hbo verbeterd worden?

studeren-op-campus
Samenwerkingsverband
 

Leven Lang Ontwikkelen

We leiden mensen op voor beroepen die we nog niet kennen. Professionals zien ontwikkelingen op zich af komen waarvan de gevolgen nauwelijks nog te voorspellen zijn. De snelle automatisering, digitalisering en robotisering zetten de wereld op z'n kop. Of niet?

72901630-0ce7-11ee-ab2a-02565807075b associate degrees, Ferdinant en Damla op de trap, FEM HBO Rechten
Samenwerkingsverband
 

Kwaliteit van Leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. 

Studenten kiezen en lezen boek

labs en werkplaatsen

We zijn betrokken bij verschillende Labs en Werkplaatsen. Dit zijn fysieke locaties, veelal een wijk- of gezondheidscentrum, waarin studenten, docenten, onderzoekers en professionals betrokken zijn in het interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden rondom vraagstukken in de wijk.

samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO