Programmalijn 2 (PL2) Systeemintegratie van stationaire decentrale waterstof toepassingen

508800 Foto van een extern waterstof systeem bij een bedrijf
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Door toename van decentrale fluctuerende energiebronnen in combinatie met het uitfaseren van aardgas, biedt waterstof kansen als energiedrager, opslagmedium en brandstof. PL2 richt zich op decentrale toepassingen van waterstof omdat juist hiermee verwacht wordt een onderscheiden bijdrage te leveren.

Projecten Systeemintegratie van stationaire decentrale waterstof toepassingen

ENOWATTS

Hoe kan waterstoftechnologie worden toegepast op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) om lokaal geproduceerde elektriciteit uit wind en zon op te slaan en in te zetten voor de bedrijven? Aan dit vraagstuk werkte het lectoraat met 26 bedrijven en andere instellingen in het project ENOWATTS

510433 Luchtfoto van Industriepark Kleefse Waard (IPKW) waar door de Academie Engineering en Automotive o.a. projecten met waterstof worden uitgevoerd.

SPRONG

Waterstof als energiedrager wordt onderdeel van ons toekomstig energiesysteem, op centrale en op decentrale schaal. Op deze thematiek willen HAN en Saxion met regionale partners een krachtige onderzoeksgroep neerzetten, met als focus de decentrale inzet van waterstof in de energietrasitie van de gebouwde omgeving en de mobiliteit.

403003 Silhouet van iemand die springt tegen het licht vaneen opkomende zon

GroenvermogenNL

De HAN en SEECE bouwen een grootschalig waterstofnetwerk in Oost-Nederland. Een netwerk van mensen en organisaties, wel te verstaan. Dit gebeurt in het kader van GroenvermogenNL, een investeringsprogramma dat een slinger geeft aan de Nederlandse waterstofeconomie.

508802 Foto van een grootschalige waterstofopslag

Maak kennis Ons team

Systeemintegratie van stationaire decentrale waterstof toepassingen (PL2)

Faciliteiten / hybride leeromgeving

H2Lab

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

252214 Gebouw H2Lab op IPKW