Gebouw H2Lab op IPKW

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

Hybride Leeromgeving

In het H2Lab wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar waterstoftoepassingen, voor kleine en middelgrote waterstofsystemen. Onderzoekers, docenten en studenten van de HAN werken hier samen met bedrijven aan projecten. Deze partijen ontwerpen, modelleren, construeren en testen verschillende waterstofsystemen; voor mobiele toepassingen, energieopslag en netstabiliteit. 

Het H2Lab bevindt zich op Industiepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, te midden van een aantal gerenommeerde waterstof-gerelateerde bedrijven waar een nauwe samenwerking mee is. Het lab is ingericht met infrastructuur gericht op het ontwikkelen en testen van waterstofsystemen. Naast de waterstoffaciliteiten betreft dit o.a. een werkplaats, testruimtes, teststations, elektrochemische testapparatuur en bijbehorende veiligheidssystemen.

Waterstofstep in H2Lab-2

Betrokken partijen

Deze hybride leeromgeving wordt beheerd door de HAN, met directe betrokkenheid van het lectoraat Balanced Energy Systems en HAN Automotive Research. De uitgebreide expertise op het gebied van waterstof en systeemintegratie die binnen deze onderzoeksgroepen bestaat, wordt in dit lab optimaal benut. 
Er is ook een nauwe samenwerking met de hbo-opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen, Automotive en de Masteropleiding Engineering Systems. Deze samenwerking draagt bij aan de realisatie van multidisciplinaire projecten op hoog niveau en bereidt betrokken studenten voor op het brede en nieuwe waterstofwerkveld.

Dit lab heeft voor de oprichting en realisatie financiële steun ontvangen van de Provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem. Tevens is er een nauwe samenwerking met de publiek-private samenwerking SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) en worden de activiteiten gesteund vanuit de HAN middels het HAN Zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE)

100976 Opstelling waterstof meting in Lab-2

Doelgroepen en samenwerkingen

Eenieder die lab-faciliteiten zoekt voor praktijkgericht onderzoek naar kleine en middelgrote waterstofsystemen en/of wil samenwerken, kan de HAN benaderen. Zowel commerciële opdrachten uit het bedrijfsleven als subsidie- en onderwijsprojecten kunnen gezamenlijk gerealiseerd worden.

De opties zijn als volgt: 

100972 Opstelling waterstof meting in Lab-5
 • 1. Commerciële opdrachten

  Opdrachten direct uit het bedrijfsleven die doorgaans door ervaren onderzoekers uitgevoerd worden. 

 • 2. Subsiedieprojecten

  Subsiedieprojecten die door partners met de HAN dan wel vanuit de HAN met partners, worden opgezet. In het project zijn de subsidievoorwaarden leidend voor het onderzoek. 

 • 3. Studentenprojecten

  HAN-studenten werken tijdens hun opleiding aan praktijkgerichte projecten in multidisciplinaire teams. Bedrijven kunnen opdrachten aanleveren, zolang die aansluiten bij de onderwijsvoorwaarden.

 • 4. Huur van de ruimte voor eigen ontwikkeling

  Bij uitzondering worden faciliteiten beschikbaar gesteld aan derden. Hierbij wordt het gebruik van de faciliteit in rekening gebracht. 

Voor info stuur een mail naar