Opstelling waterstof meting in Lab-2

​De themaroute Waterstoftechniek richt zicht op toepassingen van waterstof bij het komen tot een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening, schone mobiliteit en een duurzame gebouwde omgeving.

In de themaroute Waterstoftechniek werkt de student aan waterstofvraagstukken binnen de huidige studiebelasting. De themaroute levert dus geen extra studielast op, maar krijgt vorm in de keuzes die de student tijdens de studie maakt. Met name in de projecten, de stage en de afstudeeropdracht.

Wat is het belang van waterstof?

In de transitie naar een duurzame energievoorziening is de afstemming van energievraag en -aanbod een uitdaging. Met de inzet van hernieuwbare energiebronnen (wind en zon), ontstaat een variabel aanbod dat niet altijd past bij de vraag. Dit vraagstuk is een van de grootste drempels op weg naar een duurzaam energiesysteem.

Waterstof is een veelbelovende energiedrager die kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Elektriciteit kun je namelijk opslaan door er waterstof van te maken. Naast opslagmedium is waterstof ook geschikt als duurzame brandstof. De energiedrager staat wereldwijd dan ook enorm in de belangstelling.

 

SEE, waterstofmoleculen

Wat doet de HAN op het gebied van waterstof?

Binnen de Academie Engineering en Automotive zijn lectoraten actief op het gebied van waterstoftechnologie: Automotive Research, Duurzame Energie en Meet- en Regeltechniek.

 • Automotive Research heeft ruim 15 jaar ervaring met onderzoek naar mobiele toepassingen van waterstoftechniek.
 • Duurzame Energie heeft jarenlange ervaring met toegepast onderzoek naar waterstoftechnologie in samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Meet- en regeltechniek doet met name onderzoek naar de rol van waterstof voor tijdelijke opslag van overtollige zonne- en windenergie voor de ondersteuning van het lokale elektriciteitsnetwerk.

Ook heeft de HAN speciale faciliteiten voor onderzoek en onderwijs op dit thema met onder andere het HAN H2Lab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

Waterstofstep in H2Lab-2

Wat kunnen studenten met waterstoftechniek?

De themaroute geeft studenten de tijd en de kans om al tijdens de studie waterstoftechniekexpertise te ontwikkelen. Er is focus en ruimte om hierin te profileren. Niet om een expert te worden, maar wel om er ervaring mee op te doen. Ervaring zowel vanuit de eigen opleiding als in de samenwerking met studenten van andere opleidingen.

Studenten van verschillende opleidingen kunnen met waterstoftechniek aan de slag:

 • Als werktuigbouwkundige kan een student aan de slag met systemen die waterstof produceren, omzetten, gebruiken of opslaan (electrolysers, brandstofcellen en gasopslagtanks);
 • Als elektrotechnicus kan een student aan de slag met vermogenselektronica en meet- en regeltechniek voor slimme energieconversies;
 • Als industrieel productontwerper kan een student aan de slag met het bruikbaar, aantrekkelijk en geaccepteerd maken van waterstoftechniek;
 • Als automotive engineer kan een student aan de slag met waterstofvoertuigen, hybride voertuigen en waterstofinfrastructuur.

Hoe behaalt de student een certificaat?

Bij het volbrengen van deze themaroute heeft de student recht op een certificaat. Dit wordt uitgegeven door de Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie (NWBA) en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertice (SEECE).

SEECE is een publiek-private samenwerking van bedrijven, instellingen en de HAN, gericht op innovatie en voldoende goed opgeleide professionals in het belang van de energietransitie.

SEECE Themaroute Waterstoftechniek

Waterstof is schoon en hernieuwbaar. Dus een ideale grondstof voor de energietransitie. Een opleiding die je leert om de technologie die daarbij hoort te ontwerpen, maken en onderhouden is heel waardevol voor jezelf, de organisaties waar je ermee aan de slag kunt, en de maatschappij. En het is ook gewoon een heel leuk vakgebied, met leuke mensen en mooie projecten.

Wanneer heeft een student recht op het certificaat?

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet de student aan de volgende criteria voldoen:
 • Minimaal 55 studiepunten voor projecten en vraagstukken in de context van het thema waterstoftechniek (vanaf het studiejaar 2019-2020), waarvan ten minste één multidisciplinair project;
 • Basiskennis kunnen aantonen van waterstoftechniek en veilig werken met waterstof (workshop in combinatie met zelfstudie);
 • Participatie in ten minste 3 netwerkactiviteiten op het gebied van waterstoftechniek, waarbij de student een keer zelf actief de opgedane kennis in een project/projecten deelt.
Natuurlijk hoeft de student dit niet allemaal alleen te doen. Vanuit de themaroute Waterstoftechniek biedt de HAN ondersteuning en studenten kunnen deelnemen aan de learning community waterstof met andere professionals die ook actief zijn op het thema.
 
Studenten vinden op HAN Insite bij hun eigen opleiding meer informatie over de themaroute Waterstoftechniek en hoe ze hieraan deel kunnen nemen.

Hoe nemen bedrijven deel aan deze themaroute?

Voor de themaroute werkt de HAN samen met bedrijven. Wilt u in gesprek over samenwerking aan uw waterstof gerelateerde vraagstukken, stuur dan een e-mail naar: themaroute.waterstoftechniek@han.nl. We nemen dan contact met u op.

Het kan gaan om projecten die u graag samen met een team van studenten en met participatie van onderzoekers en docenten uitvoert. Of om stages en afstudeeropdrachten. Naast verder komen met het vraagstuk, komt u in contact met potentiële werknemers en draagt u bij aan het opleiden van toekomstige profesionals.

H2-Event

507520 Videostill HAN H2-event, de toekomst van waterstofBekijk volledige video
De opbrengst van studentenonderzoek naar waterstof wordt tijdens het HAN H2-Event gepresenteerd

Waarom biedt de HAN themaroutes?

Blijven aansluiten op de arbeidsmarktvraag en maatschappelijke doelen is een belangrijke ambitie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In het onderwijs krijgt deze ambitie deels vorm door themaroutes.

Themaroutes geven studenten de mogelijkheid om zich als lerend beroepsbeoefenaar te focussen en profileren op een maatschappelijk urgent thema uit het zwaartepunt. Zonder extra studielast, in samenwerking met onderzoekers en bedrijven. In die onderdelen van het curriculum waar studenten zelf projecten en opdrachten kiezen, kiest de student een aantal van die keren voor het thema. De HAN ondersteunt de studenten hierbij op inhoud, met faciliteiten en met de mogelijkheid om te participeren in netwerkactiviteiten met andere professionals die eveneens passie hebben voor het thema. Aan het eind van de route worden ze gewaardeerd met een certificaat dat is onderschreven door de werkpraktijk.

 

Meer over Sustainable Energy & Environment
 

Samen schoon

Het leefbaar houden van onze wereld vraagt om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan groot, maar ook klein – in onze regio. We werken samen aan alternatieve, schonere energiebronnen en een economie waarin we veel meer hergebruiken. Daarvoor is samenwerking nodig en dat is een kern van focus Sustainable Energy en Environment (SEE). Een grote, brede uitdaging die ons en de regio voorbereidt op een duurzame economie met toekomstbestendige professionals. 

 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal
SEE jongen windmolen focus zwaartepunt HAN