Onderzoek

Het centrale onderzoeksthema van ons bijzonder lectoraat is duurzaam passend werk. Dit is werk waarbij er een balans is tussen de arbeidsmogelijkheden van mensen én de functie en werkomgeving. Het zoeken naar arbeidsmogelijkheden vormt de kernexpertise van arbeidsdeskundigen.

collega's in gesprek op kantoor

3 onderzoekslijnen

Wij richten ons op deze 3 onderzoekslijnen binnen het thema duurzaam passend werk:

Projecten

RIV-toets en loonsancties

Werkgevers hebben re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer. Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

102263 een ernstig spastische patiente werkt achter haar computer met behulp van aangepast toetsenbord en muis

De Mentaal Gezonde Zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren om werkbehoud mogelijk te maken.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Kennispartners en netwerken

Wij ontvangen financiële steun van Instituut Gak. Ons bijzonder lectoraat is mede tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC). Daarnaast werken we samen met verschillende werkveldpartners zoals: UWV, AWVN en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen als: Radboud UMC, Tilburg University, TNO, Verweij Jonker, SEOR, VUmc.