Onderzoek

Het centrale onderzoeksthema van ons bijzonder lectoraat is duurzaam passend werk. Dit is werk waarbij er een balans is tussen de arbeidsmogelijkheden van mensen én de functie en werkomgeving. Het zoeken naar arbeidsmogelijkheden vormt de kernexpertise van arbeidsdeskundigen.

collega's in gesprek op kantoor

3 onderzoekslijnen

Wij richten ons op deze 3 onderzoekslijnen binnen het thema duurzaam passend werk:

Projecten

Methodische aanpak werkgeversdienstverlening

In dit project beogen TNO en de HAN een integrale aanpak voor methodische werkgeversdienstverlening te ontwikkelen. We richten ons op de doorontwikkeling, evaluatie en implementatie van een bestaande toolbox. Dit doen we samen met werkgeversservicepunten bij meer dan 30 werkgevers.

512962 Vrouw, van achteren gezien, leidt een vergadering van een groep collega's.

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

455838 communicatie docent en student in gesprek

Handreiking, training en begeleidingstraject ter verbetering van re-integratie 2e spoor

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

413207 Logistics Management deeltijd, stoel, gang, laptop, studeren, lachen, 2022

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. Hoe pas je de methodiek 'samen beslissen' daarin toe? We onderzoeken hoe professionals dit doen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

413198 Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, praten, hal, Ruitenberglaan 31, 2022

Richtlijn reïntegratie - Samen kwaliteit versterken

Het project Richtlijn Reïntegratie maakt deel uit van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het arbeidsdeskundig handelen bij verzuim en reïntegratie. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Wet Verbetering Poortwachtersproces.

collega's in gesprek op kantoor

Duurzaam Werk(t)

In dit onderzoeksproject monitoren we gedurende langere tijd een aantal arbeidsplaatsingen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking van dichtbij. Dit doen we in drie verschillende arbeidsmarktregio’s: Zuid-Kennermeland, Rijk van Nijmegen en Twente.

237731 collega's in gesprek op kantoor

RIV-toets en loonsancties

Werkgevers hebben re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer. Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

102263 een ernstig spastische patiente werkt achter haar computer met behulp van aangepast toetsenbord en muis

De Mentaal Gezonde Zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren werkbehoud mogelijk te maken.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Blijven werken met psychische klachten

Je vraagt je als werkgever af hoe medewerkers die last hebben van psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Dit is misschien vanuit economisch oogpunt, om ziekteverzuim en hoge kosten hiervan te voorkomen. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt, om als werkgever optimaal gebruik te maken van de talenten en vermogens op de arbeidsmarkt.

lectoraat arbeidsdeskundigheid samen praten project suzanne van hees

Kennispartners en netwerken

Wij ontvangen financiële steun van Instituut Gak. Ons bijzonder lectoraat is mede tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC). Daarnaast werken we samen met verschillende werkveldpartners zoals: UWV, AWVN en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen als: Radboud UMC, Tilburg University, TNO, Verweij Jonker, SEOR, VUmc.