102263 een ernstig spastische patiente werkt achter haar computer met behulp van aangepast toetsenbord en muis

Werkgevers hebben re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer. Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

Het wettelijk kader van de re-integratieverplichtingen is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). Deze wet heeft tot doel reductie van het aantal arbeids- ongeschiktheidsuitkeringen en duurzame participatie van werknemers. De re-integratie inspanningen van werkgevers worden bij een WIA-aanvraag (aanvraag arbeids- ongeschiktheidsuitkering) getoetst door een arbeidsdeskundige van het UWV. Er is weinig bekend over 1) hoe de arbeidsdeskundige tot zijn oordeel komt bij het toetsen van de re-integratie-inspannen, en 2) welke factoren de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2018

Looptijd

2018 - 2023

Subsidie

Arbeidsdeskunig Kenniscentrum

Subsidieverstrekker

HAN Health

Projectleider

Shirley Oomens

Doel van het project

Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in 1) factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden en 2) hoe arbeidsdeskundigen de re-integratie inspanningen (RIV-toets) beoordelen. De kennis die dit oplevert gebruiken we om tot harmonisering van de beoordelingsmethodiek van toetsing van de re-integratie inspanningen te komen.

Centrale Onderzoeksvraag

Dit onderzoek richt zich op werkgeversgedrag bij besluitvorming rondom de aanpak van re-integratie. Het verwerft inzicht in factoren die de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden. Hiervoor analyseren we registratie-data van het UWV (kwantitatief onderzoek) waarna we een interviewstudie (kwalitatief onderzoek) onder werkgevers uitvoeren over de ervaren rechtmatigheid, rechtvaardigheid en redelijkheid van re-integratieverplichtingen en de toetsing van verrichtte re-integratie inspanningen. Daarnaast bevragen we arbeidsdeskundigen in focusgroepen over hoe zij tot besluitvorming komen bij het toetsen van de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer.

Onze onderzoeksvraag is: Wat is het effect van een RIV-toets en een loonsanctie op de re-integratie activiteiten van werkgevers? 

Resultaten

Resultaat van dit onderzoek wordt verwacht in 2021/2022.

Publicaties en artikelen

 • Welke werkgevers krijgen een loonsanctie? Uitkomsten van het toetsen van re-integratie inspanningen door het UWWIlonka Eekhoudt, Shirley Oomens, Frans Slebus & Roland Blonk (april 2020). Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

 • Werkgeverservaringen met re-integratieverplichtingen, de RIV-toets en loonsancties. Ilonka Eekhoudt, Shirley Oomens & Roland Blonk (augustus 2020). Advisie Wetenschappelijk.

 • Re-integratie-inspanningen en RIV-toets. Poster (november 2020). AKC/NVvA congres.

studenten aan tafel buiten

Achtergrond van het project

De re-integratieverplichtingen van werkgevers ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). De mate waarin werkgevers aan die verplichtingen voldaan hebben wordt bij een WIA-aanvraag getoetst door een UWV-arbeidsdeskundige (RIV-toets). Wanneer de re-integratie inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld, wordt een loonsanctie opgelegd. Dit betekent dat een werkgever maximaal 52 weken het loon moet doorbetalen en de WIA beoordeling wordt opgeschort. Er is echter weinig bekend over de effecten van deze toetsing en een eventuele loonsanctie op de re-integratieaanpak van werkgevers.

Meer weten over dit project? Neem contact op:

Onderzoeker Ionka Eekhoudt

 • llonka.Eekhoudt@han.nl
 • 06 22 77 06 50
 • Lector Shirley Oomens

 • Shirley.Oomens@han.nl
 • 06 58916001
 • Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor

  Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

  Studenten overleggen met laptop