Onderzoek

Het Associate Lectoraat Capabilities Zorg en Welzijn van de HAN draagt op verschillende manieren bij aan onderzoek en kennisontwikkeling.

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Projecten

Partnerschapskaart

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart helpt te definiëren wat je verwacht van samenwerkingspartners en hierover het gesprek aan te knopen. De kaart is in te zetten bij gemengde groepen zoals burgers en professionals.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

twee vrouwen schilderen

De Capability benadering in het sociale domein 

In het associate lectoraat doen we onderzoek naar hoe de capabilitybenadering kan worden toegepast in het sociaal domein.

mensen in park, deelnemers aan test, met laptop

Kunst, cultuur en creativiteit als een capability

Kunst, cultuur en creativiteit biedt mogelijkheden om als een capability op te vatten. Met dit onderzoek probeert het lectoraat een brug te slaan tussen de kunsten en het welzijn in het complete palet van instrumentele effecten tot culturele betekenisgeving.

Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur

Centre of Expertise (CoE)HAN iXperium Health

HAN iXperium Health is een innovatielab op gebied van technologie in zorg en welzijn. De missie is om professionals toe te rusten met het vermogen om op een duurzame manier te reflecteren op technologische ontwikkelingen rondom gezondheid, welzijn en sport.

Technologie kan burgers helpen:

  • bij de zorg voor hun eigen leven,
  • in hun eigen woonomgeving,
  • bij het ondersteunen in hun functioneren,
  • bij het versterken van hun sociale netwerken.
zorgrobot tijdens iXbites

SamenwerkingsverbandHAN SOCIAAL

Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare burgers kunnen meedoen in de maatschappij? Zodat hun kwaliteit van leven verbetert? Dat is waar het samenwerkingsverband HAN Sociaal zich mee bezig houdt. We focussen ons bewust op welzijns- en zorgvraagstukken. En op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. De uitvoering van de praktijkgerichte onderzoeken en de resultaten ervan gebruiken we voor beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

null