Onderzoek van ons lectoraat

Het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn is beëindigd per december 2022. Het Associate Lectoraat droeg op verschillende manieren bij aan onderzoek en kennisontwikkeling.

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Projecten

Mogelijk Maken van Inclusieve Cultuurparticipatie (MoMIC)

Iedereen wil mee kunnen doen, maar dat is voor mensen met een beperking of chronische conditie niet vanzelfsprekend. Zij hebben bijvoorbeeld minder toegang tot kunst- en cultuuractiviteiten. In dit project stellen we de vraag: Hoe stimuleren we (online) inclusieve kunst- en cultuurparticipatie?

57926 Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur

In de war over verwardheid

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

studenten overleggen

Partnerschapskaart

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart helpt te definiëren wat je verwacht van samenwerkingspartners en hierover het gesprek aan te knopen. De kaart is in te zetten bij gemengde groepen zoals burgers en professionals.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

twee vrouwen schilderen

De Capability benadering in het sociale domein 

In het associate lectoraat doen we onderzoek naar hoe de capabilitybenadering kan worden toegepast in het sociaal domein.

mensen in park, deelnemers aan test, met laptop

Kunst, cultuur en creativiteit als een capability

Kunst, cultuur en creativiteit biedt mogelijkheden om als een capability op te vatten. Met dit onderzoek probeert het lectoraat een brug te slaan tussen de kunsten en het welzijn in het complete palet van instrumentele effecten tot culturele betekenisgeving.

Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur

Centre of Expertise (CoE)HAN iXperium Health

HAN iXperium Health is een innovatielab op gebied van technologie in zorg en welzijn. De missie is om professionals toe te rusten met het vermogen om op een duurzame manier te reflecteren op technologische ontwikkelingen rondom gezondheid, welzijn en sport.

Technologie kan burgers helpen:

  • bij de zorg voor hun eigen leven,
  • in hun eigen woonomgeving,
  • bij het ondersteunen in hun functioneren,
  • bij het versterken van hun sociale netwerken.
zorgrobot tijdens iXbites