studenten overleggen

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

Snelle info

Status

Lopend

Start

2021

Looptijd

1 jaar

Vignetten: verhalen over mogelijkheden voor meedoen in de wijk

Maar over wie hebben we het precies? En wat zijn dan omstandigheden die maken dat mensen kwetsbaar kunnen zijn? De gemeenten Heumen en Beuningen voerden in 2021 samen met de HAN en de Arrangementenmonitor een onderzoek (ZonMw) uit om beter zicht te krijgen op de diversiteit en omvang van mensen met psychische kwetsbaarheid. Diversiteit heeft hierbij niet alleen betrekking op de persoon, maar ook op de context en de directe omgeving van die persoon, zoals de buurt waar iemand woont.

In dit project ‘In de war over verwardheid’ zijn twee sporen gevolgd; een spoor gebaseerd op kwantitatieve gegevens en een spoor gebaseerd op kwalitatieve gegevens. Voor het eerste spoor is een dashboard ontwikkeld door de Arrangementenmonitor om zicht te krijgen op verschillen tussen buurten. Voor het tweede spoor zijn interviews gehouden door de HAN met 18 inwoners uit Heumen en Beuningen, waarbij verhalen zijn opgehaald met behulp van Capability Cards. De uitkomsten van het kwalitatieve spoor zijn beschreven in vignetten, dat zijn geanonimiseerde verhalen over de persoon in interactie met de omgeving. Op basis van de interviews zijn zes verschillende vignetten beschreven. 

In de publicatie Vignetten. Alledaagse verhalen over goed leven lees je meer over de vignetten.

387864 Opbrengst spiegelsessie

Contact over dit project?

Annica Brummel

  • Annica.Brummel@han.nl