HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

twee vrouwen schilderen
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

De Capability benadering in het sociale domein 

In het associate lectoraat doen we onderzoek naar hoe de capabilitybenadering kan worden toegepast in het sociaal domein.

mensen in park, deelnemers aan test, met laptop
Ass. Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Kunst, cultuur en creativiteit als een capability

Kunst, cultuur en creativiteit biedt mogelijkheden om als een capability op te vatten. Met dit onderzoek probeert het lectoraat een brug te slaan tussen de kunsten en het welzijn in het complete palet van instrumentele effecten tot culturele betekenisgeving.

Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur