bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart helpt te definiëren wat je verwacht van samenwerkingspartners en hierover het gesprek aan te knopen. De kaart is in te zetten bij gemengde groepen zoals burgers en professionals.

Aanleiding van het project

De Partnerschapskaart is gebaseerd op een beschrijvend conceptueel model van Hook (2006) over cliëntparticipatie in de zorg en is oorspronkelijk ontwikkeld in het project Krachtig Cliëntperspectief van CSO/Zorgbelang in het kader van het NPO door Erik Jansen, Nynke Wilbrink, Vivianne Baur, Maarten de Wit en Tineke Abma. De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen heeft zorg gedragen voor een doorontwikkeling tot de huidige versie 2.0. 

Doel van het project

De partnerschapskaart is een instrument dat behulpzaam is in het bouwen aan partnerschapsrelaties bijvoorbeeld bij burgers en professionals (in de wijk), maar ook bij patiënten en clinici of teamleden en hun leidinggevenden. Door voorafgaand aan een project of initiatief je eigen beeld bij de samenwerking te conceptualiseren en daarover in gesprek te gaan met de andere partners, kun je op voorhand goede afspraken maken over hoe je de samenwerking vorm geeft. De partnerschapskaart wordt inmiddels op vele plaatsen en in vele settings met veel succes en enthousiasme toegepast.

Uitleg van de partnerschapskaart

Methodiek
Het gaat om een dialogische en praktische werkvorm bestaande uit 5 stappen, waarbij je van rechts naar links de partnerschapskaart invult in een gemengde groep van betrokkenen/partners bij een project of programma. Bij veel tijd kun je elke stap apart invullen, bij weinig tijd kun je stap 1 eerst doen en vervolgens stappen 2, 3, 4 en 5 samen nemen.
Het idee is dat je eerst overeenstemming bereikt over welke waarden je stelt, en wanneer je over succesvolle samenwerking kunt spreken. Zodra je deze waarden hebt, bepaal je hoe je daarin samenwerkt in termen van de onderlinge relaties en de eisen die daarvoor gesteld worden aan het handelen en de vaardigheden van de partners. Daarna formuleer je welke voorwaarden er worden gesteld om het vereiste handelen te kunnen uitvoeren en om de relaties te onderhouden. Tenslotte vul je de acties in die je van jezelf, het collectief of van anderen vraagt.

343365 Partnerschapskaart
Houd bij alle stappen in de gaten dat:
  • Het gaat om dialoog
  • Het gaat om wederkerigheid
  • Deelnemers elkaar helpen om actief deel te nemen
  • Verschillende partners best verschillende waarden kunnen hebben. De vraag is hoe creëer je een win-win situatie.
 
Materiaal en referenties
Het materiaal (invulkaart op A3-formaatdraaiboek/methodiekbeschrijving en handout) is digitaal vrij beschikbaar op voorwaarde dat correct verwezen wordt naar de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en relevante referenties. Begeleiding in de toepassing is op aanvraag mogelijk. Er zijn ook enkele aangepaste versies voor andere doeleinden en situaties beschikbaar.
 
Lees hier meer mogelijkheden van de Partnerschapskaart en bekijk een video met uitleg.

Contact over dit instrument?

Erik Jansen

  • Erik.Jansen@han.nl