Project De Capability benadering in het sociale domein 

mensen in park, deelnemers aan test, met laptop

In het associate lectoraat doen we onderzoek naar hoe de capabilitybenadering kan worden toegepast in het sociaal domein.

Aanleiding van het project

De capability approach is een normatief-wetenschappelijke benadering voor de evaluatie van het menselijk welzijn. Omdat deze benadering tamelijk abstract is geformuleerd, zoeken we naar methoden om de te operationaliseren voor toepassing door sociaal werkers in de praktijk.  

Doel

Het doel van dit project is om de kwaliteit van leven te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is de concrete leefsituatie van mensen. Dus om de mens in zijn context. Het draait daarbij niet alleen om ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kun je zelf?’ Maar ook: ‘Welke mogelijkheden biedt de sociale omgeving?’ En: ‘Wat heb je nodig?  

Resultaten

De eerste verkenning naar de toepassing van de capabilitybenadering  in het sociale veld is gezet. Maar deze heeft absoluut nog verdere uitwerking in de concrete praktijken van het sociaal domein nodig. 

Onze partners

 • Bindkracht10 

 • Siza 

 • Philadelphia 

 • Pluryn 

 • Stichting Leerorkest 

 • Klassiek Rondom de Klas 

Achtergrond

De capabilitybenadering is ontwikkeld door econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en filosofe Martha Nassbaum

Contact over dit project?

Erik Jansen

 • Erik.Jansen@han.nl
 • Publicaties

  • Jansen, E., 2019. Groen is voor de happy few, blauw is voor iedereen: een interview met Patrick Hoogenbosch (De Blauwe Wijkeconomie) over de sociale kant van de energietransitie. Journal of Social InterventionTheory and Practice, 28(2), pp:10-15. DOI. 
  • Yerkes, M., Javornik, J., Jansen, E., & Kurowska, A. (in press). From Capability Approach to Capability-based Social Policy. Chapter 8 in: Yerkes, M., Javornik, J., & Kurowska, A. (eds.), Social policy and the capability approach: conceptsmeasurements and application, Bristol University Press. 
  • Javornik, J., Yerkes, M., & Jansen, E. (in press). Ask rather than assumethe CA in the practitioner setting. Chapter 6 in: Yerkes, M., Javornik, J., & Kurowska, A. (eds.), Social policy and the capability approach: conceptsmeasurements and application, Bristol University Press. 
    
  • Jansen, E., & Bruijn, P. De (in druk). Beeldende kunst. Hoofdstuk 6 in: Vos, N. De, Heijst, P., Keinemans, S. (red.), Praktijkgericht onderzoek tussen kunst en wetenschap. Bussum: Coutinho.  
    
  • Bruijn, P. De, & Jansen, E. (2019). Enhancing capabilities for social change with the arts. In: Huss, E., & Bos, E. (eds.), Art in social work practice - Theory and practice: International perspectivesRoutledge. 
  • Jansen, E. (2018). CapabilitarianismeCapability approach voor gevorderden [Boekbespreking van: Ingrid RobeynsWellbeingfreedom and social justice: The capability approach re-examined.] Journal of Social InterventionTheory and practice, 27(7), 1-6. DOI: 10.18354/jsi.589 
  • Uhlig, S., Groot, J., Jansen, E., & Scherder, E. (2018). Rap & Sing Music Therapy and sleep in adolescents: A single-blind cluster randomized controlled trial. Nordic Journal of Music Therapy. DOI: 10.1080/08098131.2018.1542613.  
    
  • Jansen, E. (2018). Art and creativity as a capabilityutilitizing art in social work educationSocial Dialogue, 19, 34-38. 
    
  • Vos, N. de, Bos, E., & Jansen, E. (2018). Sociaal werk is een ‘meertalig’beroep. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2018(2), 24-28.
    
  • Jansen, E., & den Braber, C. (2018). Kwaliteit van leven en de grondslagen van de capability benadering [Quality of life and fundamentals of the capability approach]. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding [The capability approach in social work].   
  • Jansen, E., Brummel, A. & Verharen, L. (2018). De capability benadering en sociaal werk: wederkerige partners? [The capability approach and social workmutual partners?]. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding [The capability approach in social work]. 
  • Uhlig, S., Jansen, E. & Scherder, E.J.A. (2017). RapMusicTherapyenhances adolescents’ emotional self-regulation in school setting – a Randomized Controlled Trial. Psychology of Music, DOI: 0305735617719154.
  • Jansen, E., Pijpers, R., & De Kam, G. (2017). Expanding capabilities in integrated service areas (ISAs) as communities of care: a study of Dutch older adultsnarratives on the life they have reason to value. Journal of Human Development and Capabilities, DOI:10.1080/19452829.2017.1411895.
    
  • Jansen, E., Sprinkhuizen, A., Veldboer, L., Verharen, L., & Waal, V. de (2017). Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Utrecht: MOVISIE, werkplaatsen Sociaal Domein.
     
  • Jansen, E., Zwikker, N & Magnée, M. (2016). Sociale technologie in sociaal werk. In: H. Van Ewijk, F. Spierings,  M. Spierts & A. Sprinkhuizen (Red), Basisboek Sociaal werk (pp 307 - 322). Amsterdam: Boom uitgevers. 
  • Jansen, E., Magnée, M., Teunisse, J. P., & Zwikker, N. (2015). Capabilitiestechnology and the social worldchallenges and opportunities for social workers and social work education. Der pädagogische Blick, 23, 147-156.
     
  • Jansen, E., Baur, V., De Wit, M., Wilbrink, N., & Abma, T. (2015). Co-designing collaboration: Using a partnership framework for shared policymaking in geriatric networks. Journal of Action Research, 13, 65-83.   

  Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

  Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het HAN Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn. Het onderzoeksprogramma is gericht op de toepassing van de Capability-benadering in zorg en welzijn. Dat wil zeggen dat we onderzoeken hoe menselijk welzijn tot stand komt in de interactie tussen persoon en omgeving. In de Capability-benadering is de sociale kwaliteit van deze omgeving van wezenlijk belang. Vanuit dit perspectief versterken we in ons praktijkonderzoek en de opleidingen de specifieke expertise. En de focus op de mogelijkheden die met name kunst en technologie in zorg en welzijn bieden. ​Ons associate lectoraat is onderdeel van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

  twee vrouwen schilderen