Project Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

twee vrouwen schilderen

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

Aanleiding van het project

Sociale (en andere) professionals maken steeds meer gebruik van sociaal-artistieke kunstpraktijken. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens deze ontmoetingen? 

Doel

Het doel van dit project is om met een speciaal ontwikkeld analysekader inzicht te krijgen wat er gebeurt tijdens artistieke ontmoetingen. Om deze manier willen we tot een methodisch uitgangspunt komen voor sociaal-artistieke werken.  

Onze partners

 • Bindkracht10 

 • Siza 

 • Philadelphia 

 • Pluryn 

 • Stichting Leerorkest 

 • Klassiek Rondom de Klas 

Achtergrond

Mensen ontmoeten elkaar tijdens sociaal-artistieke praktijken in een veilige psychologische ruimte. Hier kunnen zij hun aannames over de wereld onderzoeken en nieuwe beelden of identiteiten vormgeven. 

Contact over dit project?

Erik Jansen

 • Erik.Jansen@han.nl
 • Publicaties

  • Jansen, E., 2019. Groen is voor de happy few, blauw is voor iedereen: een interview met Patrick Hoogenbosch (De Blauwe Wijkeconomie) over de sociale kant van de energietransitie. Journal of Social InterventionTheory and Practice, 28(2), pp:10-15. DOI opent in een nieuw venster: doi.org/10.18352/jsi.599. 
  • Yerkes, M., Javornik, J., Jansen, E., & Kurowska, A. (in press). From Capability Approach to Capability-based Social Policy. Chapter 8 in: Yerkes, M., Javornik, J., & Kurowska, A. (eds.), Social policy and the capability approach: conceptsmeasurements and application, Bristol University Press. 
  • Javornik, J., Yerkes, M., & Jansen, E. (in press). Ask rather than assumethe CA in the practitioner setting. Chapter 6 in: Yerkes, M., Javornik, J., & Kurowska, A. (eds.), Social policy and the capability approach: conceptsmeasurements and application, Bristol University Press.
    
  • Jansen, E., & Bruijn, P. De (in druk). Beeldende kunst. Hoofdstuk 6 in: Vos, N. De, Heijst, P., Keinemans, S. (red.), Praktijkgericht onderzoek tussen kunst en wetenschap. Bussum: Coutinho.
     
  • Bruijn, P. De, & Jansen, E. (2019). Enhancing capabilities for social change with the arts. In: Huss, E., & Bos, E. (eds.), Art in social work practice - Theory and practice: International perspectivesRoutledge. 
  • Jansen, E. (2018). CapabilitarianismeCapability approach voor gevorderden [Boekbespreking van: Ingrid RobeynsWellbeingfreedom and social justice: The capability approach re-examined.] Journal of Social InterventionTheory and practice, 27(7), 1-6. DOI: 10.18354/jsi.589 
  • Uhlig, S., Groot, J., Jansen, E., & Scherder, E. (2018). Rap & Sing Music Therapy and sleep in adolescents: A single-blind cluster randomized controlled trial. Nordic Journal of Music Therapy. DOI: 10.1080/08098131.2018.1542613.
     
  • Jansen, E. (2018). Art and creativity as a capabilityutilitizing art in social work educationSocial Dialogue, 19, 34-38.
     
  • Vos, N. de, Bos, E., & Jansen, E. (2018). Sociaal werk is een ‘meertalig’beroep. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2018(2), 24-28.
     
  • Jansen, E., & den Braber, C. (2018). Kwaliteit van leven en de grondslagen van de capability benadering [Quality of life and fundamentals of the capability approach]. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding [The capability approach in social work].   
  • Jansen, E., Brummel, A. & Verharen, L. (2018). De capability benadering en sociaal werk: wederkerige partners? [The capability approach and social workmutual partners?]. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding [The capability approach in social work]. 
  • Uhlig, S., Jansen, E. & Scherder, E.J.A. (2017). RapMusicTherapyenhances adolescents’ emotional self-regulation in school setting – a Randomized Controlled Trial. Psychology of Music, DOI: 0305735617719154.
     
  • Jansen, E., Pijpers, R., & De Kam, G. (2017). Expanding capabilities in integrated service areas (ISAs) as communities of care: a study of Dutch older adultsnarratives on the life they have reason to value. Journal of Human Development and Capabilities, DOI:10.1080/19452829.2017.1411895.
     
  • Jansen, E., Sprinkhuizen, A., Veldboer, L., Verharen, L., & Waal, V. de (2017). Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Utrecht: MOVISIE, werkplaatsen Sociaal Domein.
    
  • Jansen, E., Zwikker, N & Magnée, M. (2016). Sociale technologie in sociaal werk. In: H. Van Ewijk, F. Spierings,  M. Spierts & A. Sprinkhuizen (Red), Basisboek Sociaal werk (pp 307 - 322). Amsterdam: Boom uitgevers. 
  • Jansen, E., Magnée, M., Teunisse, J. P., & Zwikker, N. (2015). Capabilitiestechnology and the social worldchallenges and opportunities for social workers and social work education. Der pädagogische Blick, 23, 147-156.
   ​ 
  • Jansen, E., Baur, V., De Wit, M., Wilbrink, N., & Abma, T. (2015). Co-designing collaboration: Using a partnership framework for shared policymaking in geriatric networks. Journal of Action Research, 13, 65-83.   

  Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

  Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het HAN Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn. Het onderzoeksprogramma is gericht op de toepassing van de Capability-benadering in zorg en welzijn. Dat wil zeggen dat we onderzoeken hoe menselijk welzijn tot stand komt in de interactie tussen persoon en omgeving. In de Capability-benadering is de sociale kwaliteit van deze omgeving van wezenlijk belang. Vanuit dit perspectief versterken we in ons praktijkonderzoek en de opleidingen de specifieke expertise. En de focus op de mogelijkheden die met name kunst en technologie in zorg en welzijn bieden. ​Ons associate lectoraat is onderdeel van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

  twee vrouwen schilderen