Project Kunst, cultuur en creativiteit als een capability

Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur

Kunst, cultuur en creativiteit biedt mogelijkheden om als een capability op te vatten. Met dit onderzoek probeert het lectoraat een brug te slaan tussen de kunsten en het welzijn in het complete palet van instrumentele effecten tot culturele betekenisgeving.

Aanleiding van het project

Kunst, cultuur of creativiteit staan tegenwoordig stevig in de belangstelling. Daarbij wordt doorgaans een instrumenteel-economisch perspectief gekozen: kunst, cultuur en creativiteit zijn ook nuttig om iets anders van waarde op te leveren (denk aan economisch meerwaarde, innovatie of recreatie).

Doel

Het doel van dit project is om een praktijktheorie te ontwikkelen over hoe we kunst, cultuur en creativiteit als fundamentele menselijke mogelijkheden kunnen beschouwen. Hiermee dragen we bij  aan onze na te streven (en te beschermen) levenskwaliteit.   

Onze partners

 • Bindkracht10 

 • Siza 

 • Philadelphia 

 • Pluryn 

 • Stichting Leerorkest 

 • Klassiek Rondom de Klas 

Achtergrond

Kunst, cultuur en creativiteit zijn niet alleen nuttig om iets anders van waarde op te leveren (denk aan economische meerwaarde, aan innovatie of aan recreatie). Ze zijn ook waardevol omdat ze op zichzelf een uiting zijn van menselijkheid en iets zeggen over een collectieve kijk op de wereld. Daarnaast doen ze ‘iets’ in de verhoudingen tussen mensen, bijvoorbeeld bij kunst als uiting van protest. 

Publicaties

 • Jansen, E., 2019. Groen is voor de happy few, blauw is voor iedereen: een interview met Patrick Hoogenbosch (De Blauwe Wijkeconomie) over de sociale kant van de energietransitie. Journal of Social InterventionTheory and Practice, 28(2), pp:10-15.: doi.org/10.18352/jsi.599. 
 • Yerkes, M., Javornik, J., Jansen, E., & Kurowska, A. (in press). From Capability Approach to Capability-based Social Policy. Chapter 8 in: Yerkes, M., Javornik, J., & Kurowska, A. (eds.), Social policy and the capability approach: conceptsmeasurements and application, Bristol University Press. 
 • Javornik, J., Yerkes, M., & Jansen, E. (in press). Ask rather than assumethe CA in the practitioner setting. Chapter 6 in: Yerkes, M., Javornik, J., & Kurowska, A. (eds.), Social policy and the capability approach: conceptsmeasurements and application, Bristol University Press.
   
 • Jansen, E., & Bruijn, P. De (in druk). Beeldende kunst. Hoofdstuk 6 in: Vos, N. De, Heijst, P., Keinemans, S. (red.), Praktijkgericht onderzoek tussen kunst en wetenschap. Bussum: Coutinho.
   
 • Bruijn, P. De, & Jansen, E. (2019). Enhancing capabilities for social change with the arts. In: Huss, E., & Bos, E. (eds.), Art in social work practice - Theory and practice: International perspectivesRoutledge. 
 • Jansen, E. (2018). Capabilitarianisme: Capability approach voor gevorderden [Boekbespreking van: Ingrid RobeynsWellbeingfreedom and social justice: The capability approach re-examined.] Journal of Social InterventionTheory and practice, 27(7), 1-6. DOI: 10.18354/jsi.589 
 • Uhlig, S., Groot, J., Jansen, E., & Scherder, E. (2018). Rap & Sing Music Therapy and sleep in adolescents: A single-blind cluster randomized controlled trial. Nordic Journal of Music Therapy. DOI: 10.1080/08098131.2018.1542613.
   
 • Jansen, E. (2018). Art and creativity as a capabilityutilitizing art in social work educationSocial Dialogue, 19, 34-38.
   
 • Vos, N. de, Bos, E., & Jansen, E. (2018). Sociaal werk is een ‘meertalig’beroep. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2018(2), 24-28.
   
 • Jansen, E., & den Braber, C. (2018). Kwaliteit van leven en de grondslagen van de capability benadering [Quality of life and fundamentals of the capability approach]. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding [The capability approach in social work].   
 • Jansen, E., Brummel, A. & Verharen, L. (2018). De capability benadering en sociaal werk: wederkerige partners? [The capability approach and social workmutual partners?]. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding [The capability approach in social work]. 
 • Uhlig, S., Jansen, E. & Scherder, E.J.A. (2017). RapMusicTherapyenhances adolescents’ emotional self-regulation in school setting – a Randomized Controlled Trial. Psychology of Music, DOI: 0305735617719154.
   
 • Jansen, E., Pijpers, R., & De Kam, G. (2017). Expanding capabilities in integrated service areas (ISAs) as communities of care: a study of Dutch older adultsnarratives on the life they have reason to value. Journal of Human Development and Capabilities, DOI:10.1080/19452829.2017.1411895.
   
 • Jansen, E., Sprinkhuizen, A., Veldboer, L., Verharen, L., & Waal, V. de (2017). Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Utrecht: MOVISIE, werkplaatsen Sociaal Domein.
   
 • Jansen, E., Zwikker, N & Magnée, M. (2016). Sociale technologie in sociaal werk. In: H. Van Ewijk, F. Spierings,  M. Spierts & A. Sprinkhuizen (Red), Basisboek Sociaal werk (pp 307 - 322). Amsterdam: Boom uitgevers. 
 • Jansen, E., Magnée, M., Teunisse, J. P., & Zwikker, N. (2015). Capabilitiestechnology and the social worldchallenges and opportunities for social workers and social work education. Der pädagogische Blick, 23, 147-156.
   
 • Jansen, E., Baur, V., De Wit, M., Wilbrink, N., & Abma, T. (2015). Co-designing collaboration: Using a partnership framework for shared policymaking in geriatric networks. Journal of Action Research, 13, 65-83.

Contact over dit project?

Erik Jansen

 • Erik.Jansen@han.nl
 • Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

  Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het HAN Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn. Het onderzoeksprogramma is gericht op de toepassing van de Capability-benadering in zorg en welzijn. Dat wil zeggen dat we onderzoeken hoe menselijk welzijn tot stand komt in de interactie tussen persoon en omgeving. In de Capability-benadering is de sociale kwaliteit van deze omgeving van wezenlijk belang. Vanuit dit perspectief versterken we in ons praktijkonderzoek en de opleidingen de specifieke expertise. En de focus op de mogelijkheden die met name kunst en technologie in zorg en welzijn bieden. ​Ons associate lectoraat is onderdeel van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

  twee vrouwen schilderen