Meer professionals

Wat betreft meer professionals voor de energiewereld van morgen levert SEECE een bijdrage aan het interesseren van jongeren voor een energiestudie en ontwikkelt SEECE ook nieuwe leerroutes voor nieuwe doelgroepen, omdat er veel potentiële energietalenten zijn voor wie de traditionele bachelor leerroutes niet aantrekkelijk of haalbaar zijn.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

Groei in aantallen

De energietransitie vraagt om meer energieprofessionals. Berekeningen laten zien dat er een groot en groeiend tekort is aan hbo professionals en dat structureel meer technische arbeidscapaciteit nodig is, willen we in Nederland het Klimaatakkoord realiseren. Samenwerking is voorwaardelijk en leidend in de aanpak van SEECE voor dit vraagstuk.  Samenwerking op alle niveaus en met verschillende partijen ten behoeve van een groei in het aantal energie-professionals. 

234459 null

Reguliere werving van studenten

Naast specifieke human capital trajecten ondersteunt SEECE ook de reguliere werving van studenten met betrekking tot beeldvorming rondom onze energie-opleidingen met name ten aanzien van de maatschappelijke relevantie c.q. doelen uit het Klimaatakkoord en de energietransitie. Voorbeelden zijn:

Samenwerking met het voortgezet onderwijs

Bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs ligt de focus op:

  • het informeren en enthousiasmeren van jongeren voor de energietechniek en de energietransitie (Energietalent) 
  • talentherkenning en ontwikkeling (vwo-traject en Operational Network Program)
  • betere aansluiting vo-hbo (ten behoeve van minder uitval)

Aansluiting op het voortgezet onderwijs

Energietalent

De energiewereld van morgen vraagt om meer jong talent in de energiesector. Om middelbare scholieren kennis te laten maken met de technische opleidingen en bewust te maken van de energietransitie is Energietalent opgericht. Energietalent zorgt voor de verbinding tussen middelbare scholen en energie-gerelateerde opleidingen van de HAN.

296555 Jongens speelt met drone

Traject voor vwo'ers

We kijken ook naar mogelijkheden om voor vwo’ers een speciale leerroute kunnen creëren. De instroom in het technische hbo bestaat voor nog geen 10% uit vwo’ers en geeft ruimte voor groei. Met een speciale leerroute willen we beter aansluiten op de ambities en de mogelijkheden van vwo’ers.

30294 Studenten werken samen

Operational Network Program

Voor praktische ingestelde jongeren hebben we met Alliander het Operational Network Program ontwikkeld. In dit leer-werktraject kunnen scholieren na de havo- of het mbo een opleiding op hbo-niveau combineren met een baan bij Alliander. Zo kunnen ze leren en werken tegelijk.

257195 studenten operational network program bij energiecentrale alliander

Samenwerking met bedrijven

Door de steeds snellere ontwikkelingen en de verandering in de energiewereld waar wij voor opleiden, moeten onze beroepsopleidingen wederkerig samenwerken met partnerbedrijven. Voor die bedrijven is voldoende en adequaat op hbo niveau geschoolde arbeidscapaciteit een kritische succesfactor. Bij die samenwerking met bedrijven gaat het om het gezamenlijk opleiden van nieuwe professionals voor de energietechniek. 

In het voltijd onderwijs gaat het om gezamenlijke werving, (energie)thematische leerroutes en voldoende multidisciplinaire bedrijfsopdrachten met adequate begeleiding. Nieuwe professionals in de deeltijd krijgen een baan in de energietechniek in combinatie met een technische deeltijdopleiding bij de HAN. 

Praktisch leren

Voor kandidaten die om uiteenlopende redenen hun studie willen combineren met werken, hebben we veschillende speciale leer-werk trajecten ontwikkeld.

Samenwerking met opleidingen

De Academie Engineering en Automotive van de HAN is keypartner van SEECE. Met name de groei en inhoud van de sterk energie-gerelateerde opleidingen elektrotechniek, embedded systems engineering en werktuigbouwkunde zijn van groot belang voor het realiseren van onze missie en doelstellingen.  

Activiteiten in het onderwijs

Hybride Leeromgeving

In het Engineering curriculum worden daarnaast via multidisciplinaire projecten ook studenten van de andere opleidingen betrokken bij het SEECE thema (betrouwbare betaalbare energievoorziening voor een duurzame wereld). Vanaf de start van dat curriculum heeft SEECE geïnvesteerd in hybride leeromgevingen voor die projecten zoals Powerlab, Waterstoflab en Mobility Innovation Centre (MIC). Dit ontwikkelen we door binnen het Connectr Energy Innovation.

b2587520-0cf4-11ee-b4a7-02565807075b Leunende Joris met een laptop in z'n handen. SEECE, hybride leeromgeving, IPKW, MIC, Powerlab, Engineering, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen

Thema-articulatie

Vanaf 2021 wordt het onderwijs en onderzoek (en de samenwerking met partnerbedrijven) gefocust op 4 thema’s waarvan het SEECE thema erg dominant is. We investeren samen met de academie in de ontwikkeling van thema (leer)routes, thema-teams, en de company desk die ook volgens deze thema’s ingericht gaat worden. Daarmee is de structurele samenwerking met “het onderwijs” strategisch geagendeerd en verankerd. Bij de samenwerking met het onderwijs ligt de focus op impact (c.q. meer human capital genereren); niet alleen op meer instroom maar ook op het behouden van talent voor de energietechniek.

246179 SEECE Themaroute Waterstoftechniek

Uitvalreductie

Specifiek richt SEECE zich daarbij op het verlagen van de uitval van studenten die een energie-technische opleiding volgen. Veel studenten moeten in het eerste jaar wennen aan onderwijs op het hbo, waardoor een deel uitvalt. Studenten stoppen zelf met de studie of krijgen een bindend negatief studieadvies. SEECE kijkt samen met de opleidingen naar de doorontwikkeling van het curriculum om zo het rendement te verbeteren.

340524 onderwijs en opvoeding, leerlingen steken hand op, docent wijst leerling aan

Samenwerking met andere hogescholen

Ook met andere hogescholen zoekt SEECE de samenwerking voor méér professionals voor de energietransitie.