Blended onderwijs

De HAN ziet blended leren als een belangrijk onderwijsmodel om haar studenten op te leiden tot maatschappelijk betrokken wereldburgers die digi-en datavaardig zijn. Hoe ziet de HAN blended leren? Wat is blended onderwijs? Welke stappen neem je voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van blended onderwijs? Hier vind je meer informatie over het ontwerpen en ontwikkelen van blended onderwijs.

239637 Illustratie online DLWO magazine

Hoe ziet de HAN Blended leren?

De HAN heeft tot doel digi-en datavaardige studenten op te leiden. Het onderwijs is zo flexibel mogelijk ingericht dat het aansluit op de behoeften van de studenten en het werkveld. Blended leren ondersteunt deze doelen, waarbij een optimale mix van fysieke leeractiviteiten en online leeractiviteiten in verschillende leeromgevingen (campus, online, werkplek, samenleving) elkaar versterken door onderlinge samenhang.

Met blended onderwijs kun je beter aansluiten bij de (leer)behoeften van de student door asynchrone leeractiviteiten, waardoor studenten uitgedaagd worden tot een actievere leerhouding. Tevens kan het onderwijs beter aansluiten bij de gewenste leeractiviteiten en leeruitkomsten. Het blended vormgeven van onderwijs draagt bij aan meer inclusief en toegankelijk onderwijs voor iedereen. 

HAN Blended leren bloem

De HAN Blended Leren Bloem visualiseert het onderwijsmodel en reikt enkele voorbeelden aan, zie hieronder. Lees meer over de ontwerprichtlijnen en randvoorwaarden in De HAN kiest voor blended leren

834e9c7e-0cf8-11ee-93af-02565807075b Illustratie van de ontwerprichtlijnen blended leren
Figuur 1: De HAN Blended Leren Bloem met daarin gevisualiseerd de HAN definitie van Blended Leren en enkele voorbeelden

Welke tools kan ik gebruiken?

Je hebt wellicht inmiddels een idee voor je blended onderwijs maar je weet nog niet welke tools je kunt gebruiken. De HAN heeft een Toolbox ontwikkeld met de door de HAN goedgekeurde en ondersteunde tools je kunt inzetten voor je onderwijs. Weet je nog niet welke tool je wilt inzetten voor welke onderwijsactiviteit? Bekijk dan het overzicht op de Tools pagina van de HAN. 

Vanuit het Versnellingsplan is ook een Toolkit 'Blend je onderwijs' ontwikkeld waarin een heleboel handvatten staan om mee aan de slag te aan. Van ontwerpmethodieken tot aan praktische voorbeelden en activerende werkvormen: de toolkit geeft een goed beeld wat er mogelijk is en hoe je onderwijs blended kan maken. 

Kijk op HAN-insite voor applicaties die je werk ondersteunen. (Inloggen met je HAN-account)

draw-cta-title