Tools

De HAN biedt je tools voor o.a. interactie met studenten, samenwerken met collega’s en uitvoeren van onderzoek. De (eenvoudige of complexere) tools zet je in om deze activiteiten te ondersteunen, te verrijken of gewoonweg mogelijk te maken.

Afbeelding project Open Digital Horizons

Je vindt hier links naar de informatie over de centraal ondersteunde en beheerde tools. Neem voordat je voor de eerste keer gebruik maakt van een tool, contact op met de Informatiecoördinator (IC-er) van je academie (inloggen met je HAN-account). De IC-er van je academie kan je inlichten over afspraken binnen je academie over de inzet van centrale tools en tools beheerd door je academie of opleiding ('vrije keuze tools').

Toolbox

In de Toolbox vind je veel informatie over de beschikbare centraal ondersteunde tools voor verschillende doeleinden, doelgroepen en informatie over de inzet ervan.

Ster-status (*)
Een aantal tools in de Toolbox, gemarkeerd met een asterisk (*) worden niet centraal ondersteund en beheerd.  In de beschrijving van de tool zelf is aangegeven waardoor deze tool bijzonder is. 

Welke tool past bij welke onderwijsactiviteit

AVG en veiligheid bij gebruik van tools

Bij de inzet van tools moet je de regels voor privacy (AVG) in acht nemen bij het delen van informatie en data met studenten, collega's en externen. Wees je daarvan bewust bij het delen van privacy-gevoelige/bedrijfskritische en ateursrechtelijke materialen. Bij een aantal tools uit de Toolbox zijn er specifieke regels hiervoor, deze tools zijn aangeduid met een Ster-status (*).

Meer informatie over (AVG)-regels en de toepassing daarvan vind je op insite (inloggen met je HAN-account).

Afbeelding van veilig mobielscherm

Welke tools vind je in de Toolbox?

In dit stroomschema kun je zien welke tools in de Toolbox passen. Zo is inzichtelijk welke criteria momenteel worden gehanteerd voor een Toolbox-tool en kun je suggesties doen voor een tool die op basis van dit stroomschema zou kunnen worden opgenomen in de Toolbox.

 

stroomschema: welke tool/applicatie past in de toolbox?

Achtergrond informatie tools en Toolbox

Hieronder vind je extra informatie over de Toolbox en (de inzet van) tools op de HAN in het algemeen. Kijk voor het opdoen van inspiratie eens bij 'kennisdelen via blogs' en 'praktijkvoorbeelden van de HAN'.