HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

HAN-promotiebeurs: onderzoek beweegprogramma bij kinderen

Jan Willem Teunissen, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent, heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen. Sinds 1 februari is hij gestart met het onderzoeksproject 'Transfer of fundamental motor skills between sports in young children'. Welke onderzoeksvragen gaat hij beantwoorden?

Annelies Peters
26 maart 2019
kinderen tijdens gymles

HAN en partners ontwikkelen support voor truck docking

Een Duits-Nederlands consortium werkt in het project VISTA - onder leiding van HAN Automotive Research - aan de ontwikkeling van een innovatief supportsysteem voor het aanlanden (in vaktaal 'docken' genoemd) van truck/trailercombinaties op distributiecentra. Dit blijkt een kritische schakel in het logistieke proces. Studenten van de Master Engineering Systems: Automotive Systems hebben meegewerkt aan dit project.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
19 maart 2019
distributiecentrum

Zwaartepunt Health ‘verrast’ op Health Valley Event

Op Health Valley Event, het jaarlijks zorginnovatie congres, bracht de HAN dit jaar de focus van het zwaartepunt Health voor het voetlicht: ‘het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen’. Voor de bezoekers van het event een ‘verrassende inbreng’ waar ze niet omheen konden, alleen al vanwege de prominente stand bij de ingang. De meest gehoorde reactie: ‘wat goed dat de HAN hier aandacht voor vraagt’. Het triggerde ook de vraag: ‘en hoe dan?’.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
15 maart 2019
null

Ook de HAN is be(vlog)en over open science

Er gebeurt op de hogescholen veel om kennis uit praktijkgericht onderzoek zo open en toegankelijk mogelijk te delen. Dat is echter niet altijd even zichtbaar. Niet bij de HAN, en ook niet bij andere hogescholen. Daarom een vlog van je collega's.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 maart 2019
CITC microscoop chip Novio Tech Campus wetenschapper

Onderzoek HAN Fysiotherapie: zelfsturend of klassikaal leren?

Wat zijn effectieve didactische methoden voor bachelorstudenten Fysiotherapie? De HAN heeft deze kwestie tijdens een studiejaar van 2e-jaars studenten getoetst. Via een experimenteel onderzoek zijn 2 vormen van leren vergeleken: het zelfsturend leren (self-directed learning, SDL) en het traditionele klassikaal leren (instruction based learning, IBL). Welke onderwijsvormen leiden tot welke resultaten in studie-uitkomst en zelf-effectiviteit?

HAN Redactie
11 maart 2019
doent heeft been vast tijdens massage
Artificial Intelligence

Kennis hoger onderwijs en bedrijfsleven gebundeld in AI-hub Gelderland

Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen wil de HAN University of Applied Sciences een AI (Artificial Intelligence)-hub voor Gelderland opzetten. Een van de doelstellingen is de realisatie van een praktijkgerichte master Applied Data Science. Betrokkenen en experts van de HAN op het AI-domein wisselden op dinsdag 19 februari met elkaar van gedachten tijdens een korte startbijeenkomst.

HAN Redactie
22 februari 2019
man met vr bril kijkt omhoog

Veranderende kijk op gezondheid en gedrag maakt mini-symposium Movement & Health boeiend

Wetenschap, onderwijs en de praktijk gezien vanuit gezondheid tot techniek, geneeskunde tot social work en farmacologie tot sport. Met de vraag welke uitdagingen we gaan krijgen, wat we kunnen doen en hoe we kunnen gaan samenwerken? Het leverde op vrijdag 8 februari een inspirerende combinatie op van korte presentaties met wandelende groepsdiscussie. Waarop lag de focus?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
22 februari 2019
Er is geen omschrijving beschikbaar

Psychische problematiek: artikelen met praktische hulpmiddelen

In de berichtgeving over (psychische) hulpverlening gaat het vaak over wachtlijsten, incidenten en personeelstekorten. Vraag en aanbod sluiten duidelijk niet op elkaar aan. Maar wie bepaalt wat ‘passende zorg’ en ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ is? Lector Bauke Koekkoek en onderzoekers van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL schreven samen met externe collega’s een bundel artikelen met praktische hulpmiddelen voor het vinden van de ‘match'.

Annelies Peters
20 februari 2019
Groep studenten buiten in gesprek

HAN benoemt Maarten van Gils tot programmamanager Smart Region

Lector Maarten van Gils is door het College van Bestuur benoemd tot programmamanager van het zwaartepunt Smart Region. Hij volgt hiermee lector René Bakker op. De roadmap die in 2018 is opgesteld om het zwaartepunt handen en voeten te geven, vormt de leidraad voor vervolg.

HAN Redactie
20 februari 2019
portret Maarten van Gils

Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

HAN Redactie
17 februari 2019
null