HAN-studenten opnieuw tevreden over hun opleiding

Stabiliteit troef: onze studenten zijn over veel aspecten van hun studie tevreden, net zoals vorig jaar en het jaar ervoor. Dat blijkt uit resultaten van de NSE, de Nationale Studenten Enquête 2023. De HAN scoort op diverse thema’s in de enquête opnieuw hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde.

Studenten zitten op het gras op de HAN-campus in Arnhem

De studenten waarderen vooral de sfeer op de opleiding in hoge mate: 4,09 op een schaal van 1 tot 5. Ook voelen studenten zich veilig om zichzelf te zijn op onze hogeschool: 4,11 op een schaal van 1 tot 5. Bekijk de HAN-factsheet met alle scores, op kernthema’s en keuzethema’s. 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks gehouden onder bijna alle studenten van universiteiten en hogescholen. 

Welzijn studenten

De verschillen in studentenoordelen op thema’s als inhoud en opzet van de studie, docenten en toetsing zijn klein ten opzichte van vorig jaar> Meestal zijn ze hoger dan de benchmark, het landelijk gemiddelde. Uitschieters zijn de sfeer en het veilige gevoel. Dit zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het welzijn van onze studenten. 

Zijn alle resultaten helemaal naar wens? Nee, ook de HAN heeft op een paar thema’s nog werk aan de winkel (score lager dan 3,5). Studenten zijn sinds de vorige meting in 2022 minder tevreden over de studiefaciliteiten en de -roosters. Ook de flexibiliteit van het studieprogramma kan beter. Het is dus niet voor niets dat we hier als HAN duidelijk op inzetten in ons meerjarig beleidsplan. 

Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur van de HAN

'Belangrijke inzichten over zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen'

"Wat ontzettend fijn dat zo’n groot aantal studenten de Nationale Studenten Enquête heeft ingevuld. De uitkomsten hiervan geven ons als bestuur belangrijke inzichten over zaken die goed gaan en die beter kunnen. Dat de sfeer en het gevoel van veiligheid op onze hogeschool opnieuw hoog worden gewaardeerd, is heel mooi. Natuurlijk zijn er zaken die verbeterd kunnen worden en waar we de komende tijd dan ook nadrukkelijk op inzetten; zoals studieroosters, -faciliteiten en de flexibiliteit van het studieprogramma."

Hoge respons

De respons op de enquête was uitstekend. 41% van alle studenten - dat zijn er bijna 15.000 - vulde de enquêtevragen in. Dat is een opvallende score voor een brede hogeschool als de HAN. Én het is opnieuw een hoger percentage dan in voorgaande jaren. Landelijk deed 34% van alle wo/hbo-studenten mee aan de NSE 2023. De HAN is blij met deze hoge betrokkenheid. Onder de deelnemers verlootte de organisatie van de NSE diverse prijzen. Maar liefst 27 HAN-studenten wonnen zo’n prijs, waaronder een hoofdprijs

Resultaten per opleiding

De resultaten gelden voor onze hogeschool als geheel. Voor de afzonderlijke opleidingen kunnen de scores afwijken van dit beeld. Heb je meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête 2023? Bekijk in de Matchfinder op Studiekeuze123 hoe jouw opleiding wordt beoordeeld

Wat gebeurt er met de resultaten?

De enquêteresultaten worden gebruikt in de verbetering van onze opleidingen, en in data die gepubliceerd worden op Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers opleidingen met elkaar kunnen vergelijken. De studentenoordelen zijn ook de basis voor de jaarlijkse Keuzegids en de onderwijsspecial van het weekblad Elsevier.