Samenwerken aan vitale dorpskernen

Op woensdagavond 24 mei vond de afronding én uitreiking plaats van alweer de 4e leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap. Afgelopen 24 weken is een groep enthousiaste en gedreven ondernemers uit de gemeente Aalten en gemeente Oude IJsselstreek aan de slag gegaan met thema’s als nieuwe businessmodellen, persoonlijk leiderschap, strategie en samenwerking om hun organisatie naar een volgend niveau te brengen. Van kaaswinkel tot dakgootspecialist en van brocante tot café met allemaal hetzelfde doel: bijdragen aan een toekomstbestendig bedrijf en daarmee vitale dorpscentra!


Een leven lang ontwikkelen

“We are the champions, we are the champions!” klonk het publiek woensdagavond tijdens de uitreiking van de leergang, aangespoord door pianist Maarten, die de avond muzikaal begeleidde. Vol trots daalden de geslaagde ondernemers de zaal af, tegelijkertijd daalde ook het besef in wat ze gepresteerd hebben. Het volgen van een opleiding naast je baan als ondernemer is niet niks. De keuze voor een opleiding en daarmee de keuze voor een investering in je organisatie getuigt van gedrevenheid en ambitie. Daarvoor ontvangen de ondernemers gedurende de avond veel lof. “De stap zetten om te beginnen aan een opleiding naast je baan, is vaak al de grootste overwinning” spreekt academiedirecteur Business en Communicatie, Raoul van Etten, de ondernemers toe. “En na deze leergang stopt het niet. In de huidige dynamische maatschappij kun je je een leven lang blijven ontwikkelen.”

Een les die ook hoofddocent Peter Boschman meegaf aan de deelnemers. “Blijf elkaar ook na de leergang opzoeken en om hulp vragen. Je bent als ondernemer niet alleen, juist sámen komen jullie verder.” Gedurende de leergang werd de groep uitgedaagd om te kijken hoe andere ondernemers hun organisatie runnen, een waardevolle bijdrage aan de dynamiek in de groep.

Samenwerken aan vitale dorpskernen

Namens de gemeente Oude IJsselstreek spreekt wethouder Ben Hidding zijn bewondering uit naar de ondernemers uit de regio. “Met jullie inzet en ambitie zorgen jullie er niet alleen voor dat jullie organisaties verder bloeien, ook leveren jullie een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van onze dorpscentra. Dat het goed gaat met jullie organisaties en winkels zorgt voor winkelpubliek en daarmee voor een bruisend centrum, waar leegstand niet de overhand neemt. Dat is fantastisch!”

Uitdagingen

Leegstand is een belangrijk probleem in de Nederlandse winkelstraat. De opkomst van webwinkels gedurende corona is slechts één van de uitdagingen waar regionale ondernemers mee te kampen hebben. De leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap biedt ondernemers handvatten om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en om hun organisaties toekomstbestendig te maken. De gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, 8RHK ambassadeurs en Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben met behulp van de regiosubsidie Achterhoek 2030 ondernemers de kans kunnen bieden om met de toekomstbestendigheid van hun organisaties aan de slag te gaan.

De winkel van de toekomst

De leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap proberen we ieder jaar in samenwerking met partners in het ecosysteem zoals gemeentes, provincie en ondernemersverenigingen te laten starten. Inmiddels hebben ondernemers uit Zutphen, Arnhem, Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek deze leergang gevolgd. We merken dat de samenwerking een waardevolle bijdrage kan leveren aan de toekomst van ondernemerschap in de regio. Door ondernemers te helpen wendbaar te zijn, kunnen zij beter en sneller inspelen op maatschappelijke veranderingen, zoals digitalisering of verduurzaming. Zo bouwen we gezamenlijk aan de winkel van de toekomst en zijn ondernemers voorbereid op het snel veranderende retaillandschap. 

Meer weten over Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap?

De volgende leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap staat alweer gepland voor dit najaar. Heb je ook interesse of wil je meer weten over wat de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap inhoudt? Lees dan meer op deze pagina.

Ben je benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor jouw organisatie of gemeente? Neem vrijblijvend contact met ons op! Via deeltijd.marketingsales@han.nl.

Ondernemers in gesprek over de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap aan de HAN