HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Pedagogiek

Voorschoolse educatie in kinderopvang van belang

Sinds 2020 hebben kinderopvang KION, HAN en ROC Nijmegen hun krachten gebundeld in het Innovatienetwerk KEI (KION Early Childhood Innovation Center). Met deze regionale samenwerking willen zij de kinderopvang vernieuwen en (aankomende) kinderopvang-medewerkers verder professionaliseren. Een belangrijk thema van het netwerk is voor- en vroegschoolse educatie.

Marielouise Hagen
06 juli 2021
109999 lerares met basisschool kinderen aan tafel tijdens de lunch
Pedagogiek

Studenten maken Podcast over pedagogische vraagstukken

In het eerste jaar Pedagogiek hebben studenten 140 vrije ruimte uren om te besteden aan kennis en vaardigheden naar eigen keuze. Studenten Tara, Lieke, Jolien en Iris kozen ervoor om een podcast te maken rondom diverse Pedagogische vraagstukken. Hierin bespreken ze op luchtige wijze onder andere genderneutraal opvoeden, seksuele acceptatie en de prepuberteit.

Marielouise Hagen
15 juni 2021
Studenten Pedagogiek luisteren naar elkaar in een kring
Pedagogiek

Erken dat niet iedereen hetzelfde is

Niet iedereen is hetzelfde. Dat is de conclusie bij de werkveldconferentie van de voltijd bacheloropleiding Pedagogiek. Op 30 maart maakt de les plaats voor een online werkveldconferentie met als thema inclusie. Met behulp van een livestream en 40 professionals, was het interactieve programma te volgen voor ruim 200 1e-jaars studenten.

Mark Reessink
01 april 2021
279658 Ervaringsdeskundigen tijden werkveldconferentie 2021
Pedagogiek

Pedagogiek: écht iets voor mannen

Een ruime meerderheid van de pedagogiekstudenten op de HAN is vrouw. Al begint het aantal mannen toe te nemen. Dit studiejaar studeren er meer mannen dan ooit in het 1e jaar van HAN Pedagogiek. Klopt het vrouwelijke imago van de studie? Hoe is het om als een van de weinige mannen deze studie te volgen? En heeft het vakgebied wel meer mannen nodig?

HAN Redactie
18 maart 2021
272574 Mannelijke pedagoog aan het werk. Pedagogiek. Stockfoto voor Nieuwsartikel.
Pedagogiek

Labs en Werkplaatsen: student Eva draaide mee in Nijmegen Lindenholt

Op 22 locaties in de regio Arnhem en Nijmegen vind je HAN Labs en Werkplaatsen, op het domein van zorg, welzijn en sport. In september 2020 zijn maar liefst 50 docenten en onderzoekers en ruim 900 studenten gestart in één van de Labs en Werkplaatsen. Eva Debij, student Verpleegkunde, blikt terug op het project rondom laaggeletterdheid in Sparkcentre Lindenholt.

Carin Coenen
04 maart 2021
Studenten kiezen en lezen boek