Jouw toekomst als pedagoog

In welke beroepen kom je later terecht als je de voltijdopleiding Pedagogiek hebt gevolgd? Afgelopen online open dag vertelden oud-studenten Vivian, Anne-Marinde, Suzanne, Melle en Marijn over hun loopbaan. Zij werken in verschillende organisaties, maar wel allemaal met kinderen, jongeren en hun ouders.

237752 jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Als studiekiezer ben je vaak benieuwd waar je terecht komt. Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan onze oud-studenten, onze alumni. Pedagogiekdocent Astrid Kemper vroeg samen met studiekiezers de oud-studenten het hemd van het lijf. 

Geen dag hetzelfde

Op de vraag wat je het leukste aan je werk vindt, geeft Marijn direct antwoord: “Mijn werk op de educatieve crisisopvang is heel gevarieerd, geen dag is hetzelfde. Hier komen kinderen die zijn uitgevallen op de basisschool of middelbare school. Hier komen kinderen en jongeren die ondersteuning op het gebied dat ze dat nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij hun huiswerk, sommige kinderen ondersteun ik bij dagbesteding zoals werken in de moestuin, en ik ondersteun ze bij persoonlijke vragen.”

Het hele netwerk rondom het kind

Vivian werkt als gezinsmanager bij een jeugdbeschermingsorganisatie. Zij vindt het leukste aan haar werk dat ze met zo veel mensen samenwerkt: met het kind zelf, hun ouders, familie, andere hulpverleners en overige betrokkenen van een kind. “Ik kijk wat er nodig is in een gezin om een kind veilig te laten opgroeien. Welke hulpverlening is daarvoor nodig? Soms is dat vrijwillig, soms is dat opgelegd. Ik werk samen met het hele netwerk rondom het kind en iedere situatie is anders. Soms gaat het bijvoorbeeld om een kind met gescheiden ouders waarbij de omgang niet goed verloopt, of het gaat om opvoedvragen bij een kind met autisme waar de juiste hulpverlening niet tot stand komt. De overeenkomst in situaties is de onveiligheid waarin kinderen op dat moment verkeren, die natuurlijk moet worden omgezet in veiligheid voor hen.”

Contact maken

Anne-Marinde werkt als persoonlijk begeleider op een dagbehandeling met jonge kinderen met autisme of een ontwikkelingstoornis. Waar zij heel blij van wordt in haar functie, is als het de jongere kinderen met autisme lukt om contact te maken. “Als je dat gedeelde plezier en de vooruitgang ziet bij de kinderen, dat is echt een succesmoment.”

Moeilijke situaties

Neem je moeilijke situaties mee naar huis? Marijn: “De ene persoon neemt eerder moeilijke situaties mee naar huis, dan de ander. Maar achter iedere hulpverlener zit een mens met gevoel. Binnen de studie is er veel aandacht voor het omgaan met lastige situaties zoals weerstand of agressie. Je oefent door middel van gespreksvoering, of weerbaarheidstrainingen. Dit soort praktijklessen hebben mij echt een goede basis gegeven.” 
 

31697 Studenten Pedagogiek luisteren naar elkaar in een kring
Studenten Pedagogiek oefenen gespreksvaardigheden

Waardevolle praktijklessen

Ook voor Vivian waren het de praktijklessen zoals het oefenen van de slecht-nieuwsgesprekken het meest waardevol tijdens de studie. “Daar heb ik nog steeds profijt van, ondanks dat ik die vakken op dat moment erg lastig vond.” Op het werk bespreken de oud-studenten heftige momenten of gesprekken ook altijd met hun eigen collega's of team. “En dat gebeurt ook tijdens je studie”, vult Suzanne aan. “Door middel van supervisie en een leergroep met andere studenten in leerjaar 3 en 4 bespreek je ook wat je meemaakt op je stage en wat je moeilijk vindt. Met je supervisiedocent en medestudenten, bekijk je zo’n situatie vanuit verschillende perspectieven.”

In het onderwijs

Suzanne werkt als ondersteuningscoördinator op een middelbare school. Als afgestudeerd pedagoog in het onderwijs heb je vaak een ondersteunende functie. Suzanne begeleidt leerlingen die extra ondersteuning hebben, bijvoorbeeld omdat ze faalangst hebben of geen overzicht houden. “Ook bij hoogoplopende emoties komen leerlingen soms bij mij om even tot rust te komen. Daarnaast geef ik advies aan docenten over de omgang met leerlingen.”

Werken met verschillende doelgroepen

Anne-Marinde: “Toen ik aan mijn studie begon, wilde ik met een zware doelgroep zoals jeugdgedetineerden werken. Dankzij mijn stages, en ook doordat ik mezelf steeds beter leerde kennen, kreeg ik daar toch een andere kijk op. Inmiddels weet ik dat het jonge kind het beste bij mij past.” Vivian dacht aan het begin van haar studie juist dat ze met niet te complexe vraagstukken aan de slag wilde gaan. Dat bleek toch anders. “Tijdens mijn laatste stage op een woongroep, wist ik dat ik het ieder kind gun om thuis bij zijn of haar ouders op te groeien. Vandaar dat ik nu bij de jeugdbescherming werk, want op die plek kan ik daaraan meewerken. Ik werk hier met kinderen in alle leeftijden.” Er is tijdens de studie veel mogelijkheid om te ontdekken welke doelgroep of welk werkveld het beste bij je past.

Echt luisteren naar de ander

Als pedagoog maak je veel betekenisvolle momenten mee. Bij Melle, die als begeleider werkt op een woongroep, gebeurde dat laatst nog toen een jongere met een hechtingsstoornis hem vertelde dat hij zich veilig bij hem voelde. “Toen dacht ik wel: dit is waar ik het voor doe. Dat ik cliënten zo op hun gemak kan stellen dat ze zich veilig bij mij voelen.” Het helpt om een goede vertrouwensband te hebben met je client. Zo maak je samen grote stappen in het halen van de persoonlijke doelen. Ook daar wordt in de studie Pedagogiek veel aandacht aan besteedt. Hoe bouw je een goede band op met de kinderen, jongeren en ouders waarmee je werkt? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe luister je écht naar mensen?
 

Kijk de sessie terug

In de sessie, die een uur duurt, beantwoorden de oud-studenten veel meer vragen over jouw toekomst als pedagoog. Ben je benieuwd wat de alumni iets minder leuk vinden aan hun werk? Of nieuwsgierig naar de meest betekenisvolle momenten van Vivian, Marijn, Suzanne of Anne-Marinde? Kijk de sessie terug!

 

»

Meer weten over Pedagogiek?

Wil je meer weten over Pedagogiek? Check op de website nog meer informatie over wat de studie inhoudt, in welke beroepen je terecht kan komen of hoe je nog meer kennis kan maken. Ook aanmelden voor de studie kan via de website.

347962 Drie studenten (2 jongen en 2 meiden) wandelend in gang K33.
draw-cta-title