Studenten Pedagogiek maken impact met afstudeeronderzoek

Hoe betrek je de doelgroep bij je onderzoek? Anniek en Isabel, studenten Pedagogiek, blonken hierin uit tijdens hun afstudeerproject in de module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW). Ze onderzochten samen met de betrokken jongeren, jeugdzorgprofessionals en andere betrokkenen hoe de geplande gedwongen afzondering anders kan.

492472 De hele groep PZW'ers van de eerste lichting.

Het allereerste semester van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) is afgerond. 120 studenten van 10 opleidingen en 3 academies werkten het afgelopen half jaar samen aan concrete praktijkopdrachten van opdrachtgevers. Dé manier om direct impact te maken. Om te vieren dat de eerste studenten PZW hebben afgerond, is er ter afsluiting een feestelijk symposium georganiseerd met alle betrokkenen. Van de 40 projecten zijn er 9 genomineerd die hun onderzoek presenteerden tijdens het symposium.

Meeste impact

De bezoekers mochten stemmen op het meest impactvolle project.  In de top 3 eindigden 2 studenten Pedagogiek. Isabel Beenhakker en Anniek van Kregten hebben een ontwerpgericht onderzoek gedaan op de JeugdzorgPlus afdeling van een jeugdzorginstelling. Op deze instelling werken ze met geplande gedwongen afzondering. Hierbij zijn jongeren op vaste tijden verplicht naar hun kamer te gaan. Vanuit de overheid (Jeugdzorg Nederland & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is in 2018 het doel uitgesproken om deze separatie-maatregel niet meer toe te passen. De jeugdzorginstelling heeft Anniek en Isabel gevraagd om te kijken naar een mogelijke oplossing hiervoor. 

Alle betrokkenen gehoord

Door middel van interviews met jongeren, vaste groepsleiders en taakhouders hebben Anniek en Isabel een adviesrapport met aanbevelingen opgesteld, waarbij de belangen van de participanten zijn meegenomen. "Op deze manier zijn alle betrokkenen gehoord",  vertelt Anniek. "Tijdens onze interviews hebben we gebruik gemaakt van de methode 'Empathy Map'. Deze methode geeft visueel weer wat de participant denkt, voelt, zegt, doet, hoort en ziet tijdens een positieve/negatieve ervaring van de geplande gedwongen afzondering. Naast de interviews, hebben we ook geobserveerd met de 'Fly on the wall' methode."

492471 Genomineerden van de publieksprijs PZW Astrid Faber en Simone van Breda, Demi Delleman, Anke van Dinther, Anniek van Kregten, Isabel Beenhakker.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek is de conclusie getrokken dat een volledige verdwijning van de geplande gedwongen afzondering binnen JeugdzorgPlus afdeling niet raadzaam is, wel een verandering ervan. Zowel jongeren en medewerkers ervaren een moment van rust tijdens de geplande gedwongen afzondering, wat als een groot belang wordt gezien. In de aanbevelingen is hier rekening mee gehouden. De aanbevolen veranderingen hebben onder andere te maken met leeftijdsgebonden bedtijden en met het aanbieden van een integrale dagactiviteit. Tijdens de geplande gedwongen afzondering van 17.00 tot 17.30 uur hebben de jongeren de keuze om mee te doen met deze activiteit of rust te nemen op de kamer. Dit vergroot de zelfstandigheid en autonomie van de jongeren en zorgt voor maatwerk. "Tot slot hebben we een aanbeveling gedaan op de tijden van de geplande gedwongen afzondering. Deze duren niet langer meer dan een half uur." 

Sleutelfiguren

"Ik ben het meest trots op het meenemen van zoveel mogelijk belangen van de participanten", vertelt Isabel. "Door de verschillende onderzoeksmethodes zijn we naar mijn mening tot de kern gekomen, wat resulteerde in aanbevelingen waar de organisatie echt iets mee kan. We hebben een video gemaakt die de jongeren bij de conclusie van het onderzoek betrekt, en dat is belangrijk, omdat de geplande gedwongen afzondering hen het meeste raakt. Ik ben er ook trots op dat Anniek en ik de sleutelfiguren zijn geweest tussen de jongeren en medewerkers." 

Eindproduct met draagvlak

Ook coördinator Onderzoek & Innovatie, Neeltje Zegers, is trots. "Om in de toekomst goede hulpverlening te blijven bieden, moeten hulpverleners hun creativiteit en 'out-of-the-box-denken' inzetten. Dat is precies wat Anniek en Isabel hebben gedaan. Ze gebruikten werkvormen en onderzoeksmethodes uit het boek 'Ontwerpen voor Zorg en Welzijn' en zijn zo echt tot een praktijkverbetering gekomen op basis van onderzoek. Door goed naar de doelgroep en andere betrokkenen te luisteren, is er een eindproduct waar draagvlak voor is. Ik ben erg trots op onze studenten en de bevlogenheid en het enthousiasme waarmee zij zich inzetten in de praktijk!"

Lees verder
Samen impact maken met Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (han.nl)