“Het verschil maken, dat doe je samen"

“Weegt lichamelijke gezondheid soms zwaarder dan geestelijke?” Met de kin omhoog en stevig op het podium vuurt Verpleegkunde-student Sam de kritische coronavraag richting professor Diederik Gommers. De HAN International Week Health and Social Studies is nog maar net begonnen en studenten bijten zich in het eerste maatschappelijke vraagstuk vast.

373948 Spreker Tina in Actie bij de International Week health and social studies 2022

Een breedsprakerige reactie van  ’s lands bekendste ic-arts volgt, maar een antwoord blijft uit. Waarop hij opnieuw de vraag te horen krijgt. Reflectieve wereldburgers, laten zich nu eenmaal niet met een kluitje het riet in sturen. 

Mentale gezondheid

De corona-periode duurt langer dan we in het begin dachten. “Nu blijkt het zowat 2 jaar te zijn. Doel van de politici was om levens te redden en te garanderen dat we ook andere zorg uit de ziekenhuizen kunnen leveren. Deze strategie konden ze moeilijk veranderen. Daar komt bij dat mentale gesteldheid moeilijk te meten is. Jongeren hebben zich er afgelopen jaren in afzondering erg goed gedragen en daarmee een grote bijdrage geleverd om kwetsbare ouderen te beschermen. Als antwoord op de vraag: geestelijke gezondheid is evenzeer belangrijk; de uitwerking van alle lockdownmaatregelen zien we pas over een aantal jaren.” 

Innovaties. Nu!

De steeds muterende virussen maken voor Gommers een ding duidelijk: we moeten onze leefstijl veranderen. En het is niet aan de politici of een OMT om daar de ideeën voor te bedenken (“Die zijn ouderwets”), maar aan jongeren, aan studenten. “We hadden al een tekort aan verpleegkundigen en een hoge werklast. Dat is door de pandemie groter geworden. Dit is hét moment om te zoeken naar innovaties. Ziekenhuizen zijn gesloten organisaties. We moeten de deuren openen om jonge mensen mee te laten denken over oplossingen. Maar ook de verminderde geestelijke gezondheid onder jongeren vraagt om oplossingen. We moeten onze manier van leven beter organiseren. De vraag is: hoe? Voel je vrij om je ideeën daarover te delen.”

Eenzaamheid

Ook politiek-filosoof, onderzoeker en auteur Tina Rahimy vindt in corona een dankbaar aanknopingspunt om een groot probleem op het gebied van zorg en welzijn aan te kaarten: eenzaamheid. Vaak wordt eenzaamheid gezien als een gevolg van de lockdown. “Biljoenen over de hele wereld voelen de ellende van isolatie, uitsluiting, eenzaamheid en een gebrek aan eenvoudig plezier. Door schulden, armoede, een partner die je verwaarloost, omdat je vluchteling bent, je bombardementen ondergaat, et cetera, et cetera. De eenzaamheid die die mensen ervaren… Waarom blijven we ons schamen om te zeggen dat we ons weleens verlaten, geïsoleerd en eenzaam voelen? Want iedereen kent dat gevoel.”

250884 Tina Rahimy spreekt op de HAN International week

Als collectief

Rahimy hekelt de prestatiemaatschappij, waarbij iedere individu denkt zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar toekomst. Het idee dat we als individu alles kunnen bereiken, uniek en excentriek zijn, in ons uppie de wereld kunnen verslaan. Met een ferm handgebaar wuift ze het van tafel. “Het verschil maken, dat doe je samen, als collectief. Samen dienen we ons in te spannen om een betere versie te maken van de menselijkheid”, besluit de filosoof.

Verbinden

Kennis verspreiden en verbinden met de buitenwereld zijn de doelen van deze 10e editie van de International Week Health and Social Studies op de campus in Nijmegen. Gedurende 3 dagen laten 2e-jaars (International) Social Work, Ergotherapie, Pedagogiek, Vaktherapie, Medische Hulpverlening en Verpleegkunde zich inspireren. Wat doen de verhalen en ervaringen van de sprekers met jou als student, en docent? 

Kijk over vakgebieden heen

“Wat ga je ermee doen? Dat effect willen we zien,” licht academiemanager Arjen Nieuwenhuis van Social Work & Pedagogiek toe. “Studenten van opleidingen aan de academies Mens en Maatschappij, Gezondheid en Vitaliteit en Paramedische Studies gaan elkaar in het werkveld tegenkomen. Ze kunnen niet zonder elkaar. Waar zoeken ze de verbinding op? Kijk over je grenzen van je vakgebied heen en leer een situatie vanuit divers perspectief te bekijken. Dat willen we al vroeg in hun opleiding meegeven.” 

Reflectieve wereldburgers

De HAN vindt het belangrijk dat onze studenten zich ontwikkelen tot reflectieve en maatschappelijk betrokken wereldburgers. Een wereldburger is iemand die de wereld benadert met een open geest en vanuit een grenzeloos en intercultureel perspectief. Met bewustzijn voor diversiteit en inclusie. En dat is precies waar de 'International Week Health and Social Studies' over gaat. 

Universele taal

Lidwien Baarspul studeert muziektherapie en bespeelt meer muziekinstrumenten dan een goochelaar ballen in de lucht kan houden. Ze heeft genoten van het programma deze ochtend. “Vooral het verhaal van Tina kwam bij me binnen. Zo’n week is zeker belangrijk: goed om de sfeer te proeven en te merken hoe breed je vakgebied feitelijk is. Want altijd en overal heb je multidisciplinair overleg. Daarmee kun je perfect op elkaar afstemmen wat de behoefte van een client is en wat bij hem of haar aanslaat.”

Terugblik

De International Week Health and Social Studies vond plaats tot en met 4 februari. Deelnemers van over de hele wereld waarmee de HAN duurzame partnerships onderhoudt, gaven workshops en lezingen over leiderschap, polarisatie, eenzaamheid, kinderrechten, seriemoordenaars, duurzaamheid, kunst, persoonlijkheidsstoornissen en andere onderwerpen rondom gezondheid en welzijn. Open up new horizons!

231035 International Week Health and Social Studies. horizontaal