HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Verpleegkundig Specialist in ambulancezorg op maat

De vraag naar ambulancezorg verandert door de toename van oudere en zorgafhankelijke inwoners in thuissituaties. Kan inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) van meerwaarde zijn? Onderzoekers van de HAN rapporteren de resultaten van de pilot ‘De VS op straat’ bij RAV Brabant Midden-West-Noord.

HAN Redactie
04 november 2021
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Studenten op onderzoek naar meetinstrumenten

Afstudeeronderzoek doen als onderdeel van een gesubsidieerd project? En daarbij ook kennis maken met verschillende sectoren in de zorg? Twee HAN studenten Verpleegkunde grepen die kans aan. Zij inventariseerden meetinstrumenten voor projecten die leren en verbeteren van zorgprofessionals stimuleren.

HAN Redactie
18 mei 2021
32510 Studenten en docent bj infuus
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

In de flow op de Dag van de Verpleging

Hoe zetten we verpleegkundigen extra in het zonnetje op 12 mei, de Dag van de Verpleging? De HAN en het Radboudumc sloegen de handen ineen om de beroepsgroep zelf in beeld te brengen. Voor, met en door verpleegkundigen zijn het magazine FLO en het online event Beat with the FLO(w) gepresenteerd.

Annelies Peters
18 mei 2021
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Verpleegkundig Specialisten in Zwitserland

In Zwitserse buitengebieden wordt het tekort aan huisartsen steeds groter. Dit was de aanleiding om met Verpleegkundig Specialisten (VS’en) te gaan werken. Om de rollen en taken goed in te richten, is onderzoek nodig. Daar draagt de HAN aan bij door ondersteuning, begeleiding en kennisontwikkeling.

HAN Redactie
06 april 2021
198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Taalcafé Wijchen: succesvol samenwerken in de wijk

Het Taalcafé Wijchen is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking in de wijk. De Bibliotheek Wijchen organiseert samen met Vluchtelingenwerk Wijchen wekelijks het taalcafé. Hierin geven vrijwilligers uit Wijchen en studenten van de HAN taalondersteuning aan mensen die Nederlands willen leren.

HAN Redactie
03 maart 2021
236900 studenten en professionals in overleg
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Meetinstrumenten voor interprofessioneel samenwerken

Bij interprofessionele samenwerking werken verschillende professies met elkaar samen om de best passende zorg te bieden. Hoe krijg je inzicht in de wijze waarop die samenwerking verloopt? In het project Een sterk wijknetwerk zijn hiervoor handige meetinstrumenten verzameld. Ze maken deel uit van een online toolbox en kunnen aan de eigen werksituatie worden aangepast.

Annelies Peters
23 november 2020
hartslag monitor
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

Annelies Peters
28 oktober 2020
null
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken gelanceerd

Landelijk klinkt de oproep ''Let een beetje op elkaar'' in deze tijd van het coronavirus. Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen nodig in crisissituaties. Wijknetwerken zijn van levensbelang voor (zorg)vragen en behoeften van bewoners. Het resultaat van het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN’ bestaat uit een online toolbox voor het opbouwen, inrichten én bestendigen van een sterk wijknetwerk.

HAN Redactie
30 juni 2020
prikbord in gang wijkcentrum
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

De praktijk van een sterk wijknetwerk, hoe ontwikkel je dat?

Het ontwikkelen van sterke wijknetwerken is niet eenvoudig. Tijdens een bijeenkomst van het HAN project ‘Sterk Wijknetwerk’ op 20 februari deelden projectleiders van succesvolle en beginnende wijknetwerken hun ervaringen.‘Samenwerken in netwerken met professionals en burgers klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het vaak niet.’

HAN Redactie
18 maart 2020
bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Matchmaking Health levert inspirerende projectvoorstellen op

HAN Health zet ook dit jaar de schouders onder het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Tijdens een 2e matchmaking werkten onderzoekers en docenten van verschillende academies een aantal projectvoorstellen uit. Intersectoraal én interdisciplinair.

HAN Redactie
27 januari 2020
Matchmaking