Verpleegkundige zorg in de toekomst

Hoe kunnen verpleegkundigen samen met onderzoekers, docenten, studenten en beleidsmakers werken aan toekomstbestendige verpleegkundige zorg? De HAN, Radboudumc, CWZ, ZZG zorggroep en De Waalboog organiseerden rond dit thema de regionale 'hub' van het European Nursing Congress 2022 (ENC22).

Verpleegkundigen, onderzoekers, docenten, studenten en beleidsmakers werken samen aan toekomstbestendige verpleegkundige zorg.

Verpleegkundige als voortrekker verandering

Tijdens ENC22 Nurses as key drivers of change!, een virtueel internationaal congres met lokale hubs van 4 -7 oktober 2022, stonden de uitdagingen waar de zorg voor staat centraal. Ruim 1000 verpleegkundigen uit praktijk, onderzoek en onderwijs bespraken hun bijdrage aan het toekomstbestendig maken van verpleegkundige zorg.

Hoe kunnen verpleegkundigen als voortrekkers van verandering werken? Na de openingsceremonie -met Rita Arts, bestuurder De Waalboog, en Ernst Kuipers, minister VWS- volgde 4 oktober de aftrap van de live 'hub' in Nijmegen.

Passende zorg en co-creatie

Marieke Schuurmans ging, namens de Nederlandse Zorgautoriteit, in haar openingsrede in op de noodzaak van verandering in de richting van passende zorg. ''Het is voor de verpleegkundige, de zorg en voor organisaties een gemeenschappelijk belang om anders te gaan denken, uit te wisselen en doen.'' Anne-Miek Vroom, legde als oprichter van IKONE en expert het accent op het belang van co-creatie en gelijkwaardige samenwerking met patiënten en zorgprofessionals.

Verpleegkundige zorg in de toekomst

Dagvoorzitters Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging bij de HAN, en Fred Wolters, projectleider en wijkverpleegkundige bij ZZG zorggroep, openden met de vraagstellingen voor de bijeenkomst. 

''Hoe kun je als verpleegkundige zorgen voor verandering? Hoe kunnen wij als professionals in de regio Nijmegen samenwerken aan het toekomstbestendig maken van verpleegkundige zorg? Welke initiatieven en projecten zijn er al?''

In de video zijn Minke Nieuwboer - HAN, Fred Wolters - ZZG zorggroep, Viviane Knoops -HAN, Jolanda Uijen-Driessen - De Waalboog, Lucia uit het Broek - CWZ / HAN en Anneke van Vught – HAN aan het woord over ontwikkelingen en samenwerking in de verpleegkundige zorg.

Samenwerken in de regio Nijmegen

Praktijkvoorbeelden 

Zorg dicht bij huis

De deelnemers konden kiezen uit meerdere workshops rond de thema’s specialistische zorg dicht bij huis en initiatieven en praktijkvoorbeelden van samenwerking van instellingen in de regio Nijmegen. De thema's waren verdeeld over de volgende workshops:

 • Specialistische zorg dicht bij huis: gezamenlijke zorg aan kwetsbare oudere
 • Praktijkvoorbeeld start Transmurale Wondzorgnetwerk regio Nijmegen
 • Advanced Care Planning in de wijk
 • ION-N: samenwerking in lijnloze oncologische (na)zorg
 • Passende zorg in de wijkverpleging
 • Patiënt tussen wal en schip? Casemanagement op het transferpunt
 • Infuustherapie dichter bij huis

Leer en verbetercultuur

In het laatste interactieve programmaonderdeel namen Verpleegkundig onderzoekers Frank VerbeekLectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN, en Jeltje Giesen, IQ Healthcare Radboudumc, zorgprofessionals mee in Evidence Based Practice (EBP). 

''Dit betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs,'' aldus de onderzoekers. stelden: ''Om de zorg voor patiënten te verbeteren is openstaan voor veranderingen noodzakelijk. Hoe lastig dat ook kan zijn.'' 

''De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een leer- en verbetercultuur en om het tot stand brengen van een (interprofessionele) samenwerking.''

De onderzoekers lieten veranderprocessen zien aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden. Als experts deelden ze ook praktische handvatten en tips voor verpleegkundigen in verschillende werksettingen.

Persoonsgerichte zorgvernieuwing 

Verpleegkundigen pak je kans!

"Verpleegkundigen pak je kans! Zorg dat je in de 'veranderstand' zit om nieuwe zorg uit te proberen en zorgvernieuwing in de toekomst ook in te zetten!," was tenslotte de dringende oproep van Minke Nieuwboer. ''Doe dat ook vooral sámen in de keten,'' vervolgde Fred Wolters. ''Maak afspraken met samenwerkingspartners en betrek cliënten en patiënten daarbij." 

''We kunnen morgen met de 'veranderstand' beginnen'', zei Minke Nieuwboer tot besluit. ''Want zoals Marieke Schuurmans ons meegaf: dagelijks zijn er zeker 5 handelingen, acties of interventies die verpleegkundigen uitvoeren, maar die niet passend zijn. Als verpleegkundigen zijn wij nu écht aan zet. We spelen een sleutelrol in persoonsgerichte zorgvernieuwing: nu en in de toekomst.'' 

Video ENC22 Thank you! 

Op weg naar duurzame verpleegkunde

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn onmisbaar als betrouwbare professionals voor alle burgers. Hoe kan het vak aantrekkelijk, toegankelijk en toekomstbestendig worden gemaakt?

Als samenvatting en statement van ENC22 zijn een 5-tal voorwaarden voor maatschappelijk commitment en besluitvorming geformuleerd:

 • Beter werkklimaat
 • Aantrekkelijke banen
 • Onderzoek en onderwijs
 • Zeggenschap en invloed
 • Incusiviteit en diversiteit

Kijk hier Video Thank you! ENC22 met de formulering en toelichting bij deze voorwaarden.

Meer weten?

Stuur voor vragen en meer informatie over toekomstbestendige zorg dicht bij huis en samenwerken in de regio een mailbericht naar: