Verpleegkundig Specialist in de wijk

Welke positie kan de Verpleegkundig Specialist (VS) innemen in de wijk? Buurtzorg heeft de VS als voorbeeld in de wijk ingezet om landelijke bekendheid te geven aan die rol. Op basis van praktijkgericht onderzoek is nu een handreiking voor ontwikkeling van de rol van de VS in de wijk samengesteld.

279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw

Handreiking Verpleegkundig Specialist in de wijk

Het afgelopen jaar is door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN, thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en het Lectoraat Proactieve Ouderenzorg, HU, onderzoek gedaan naar de inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) in de wijk.

Op 29 november is één van de opbrengsten van het onderzoek gepresenteerd in de vorm van de:

De handreiking bevat informatie over waarom en hoe je een VS in de wijk inzet, een stappenplan en een overzicht van succesfactoren en acties voor positionering en ontwikkeling. Daarnaast vertellen verpleegkundig specialisten in de wijk in interviews over hun ervaringen in de praktijk.

Het onderzoeksproject is uitgevoerd met subsidie van ZonMw.

WebinarVerpleegkundig Specialisten in de wijk: goed idee!

De handreiking is op maandag 29 november gepresenteerd tijdens het webinar 'Verpleegkundig Specialisten in de wijk: goed idee!' 

Verpleegkundig Specialisten (VS'en), gingen met andere professionals en beleidsmakers in het webinar in gesprek over het waarom, hoe, en wat van de inzet van de VS in de wijk.

Het webinar bestond uit 2 ronde tafelgesprekken onder leiding van Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN en projectleider van het onderzoek.

portret Anneke van Vught associate lector

Verbindende rol Cliënt, wijkverpleegkundige en medische zorg

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Dit betekent voor cliënten met complexe zorgvragen dat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Zij moeten zelf de regie houden, 
waartoe ze lang niet altijd in staat zijn.

''Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk krijgen te maken krijgen met hoger complexe zorg. De huidige teams zijn hiervoor onvoldoende toegerust'', aldus Anneke van Vught. "Huisartsen worden vaker worden ingeschakeld, waardoor de werkdruk toeneemt.''

''Deze grote uitdagingen vragen om innovatieve professionals die dicht bij de cliënt staan en sterk zijn in verbinden tussen de wijkverpleegkundige zorg en medische zorg. De Verpleegkundig Specialisten van Buurtzorg Nederland zijn zulke professionals.'' 

Innovatieve professional

De Verpleegkundig Specialist (VS) kan in de wijk als brugfunctionaris een bijdrage leveren aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg voor patiënten met diverse hulpvragen. De inzet van de VS in de wijk biedt nieuwe kansen voor innovatie van de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg.

Het praktijkgericht onderzoeksproject levert onderbouwing en versterking op van de positionering en profilering van de VS als innovatieve professional in de wijk.

Meer weten?

Lees voor meer informatie ook het artikel op Platform Zorgmasters:

Neem voor vragen contact op en stuur een mailbericht aan: