Verpleegkundig Specialist in de wijk

Verpleegkundig Specialisten (VS) in de wijk kunnen een belangrijke brugfunctionaris zijn tussen de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg. Biedt dit kansen voor kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënten? Onderzoek naar de VS in de wijk bij Buurtzorg heeft inzichten en een handreiking opgeleverd.

Verpleegkundig Specialist in de anderhalvelijnszorg controleert bloeddruk bij chronisch zieke patiënte

Praktisch resultaat 

Goed praktijkvoorbeeld

Om goede voorbeelden in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Vanuit het ZonMw programma Verpleging en Verzorging is hieraan in meerdere projecten gewerkt. 

Anneke van Vught, associate lector Organsiatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN, heeft het project Verpleegkundig specialist in de wijk uitgevoerd. Het is volgens ZonMw één van de 10 projecten met een toegankelijk overzicht van een goed beschreven praktijkvoorbeeld als praktisch resultaat: Aan de slag met goede praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging

We onderzochten de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk bij Buurtzorg. Welke kansen liggen daar voor innovatie van de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg?

Positieve ervaringen met inzet VS

''De ervaringen van cliënten, naasten en zorgprofessionals met de inzet van de VS zijn positief. Zij dragen bij aan hoge kwaliteit, continuïteit en toegankelijke zorg, beheersbare kosten en loopbaanmogelijkheden voor verpleegkundigen dichtbij de patiënt,'' vertelt Anneke.

''De VS'en maken het mogelijk om patiënten langer in de thuissituatie te laten en voorkomen hiermee bezoek aan de huisarts of ziekenhuisbezoek/opname. Ook springen zij in op een lacune in de huidige zorg, namelijk de regievoering in complexe casuïstiek. Zij zorgen daarnaast voor professionalisering en innovatie in de wijkverpleging.''

Zorgmasters 

Handreiking

De resultaten van het praktijkgericht onderzoek bij Buurtzorg  dragen bij aan het gesprek over de inzet van de VS in de wijk in de uitdagingen van het veranderende zorglandschap.

Het onderzoek heeft een praktische Handreiking Verpleegkundig specialist in de wijk (Platform Zorgmasters) opgeleverd. De handreiking bevat informatie over waarom en hoe je een VS in de wijk inzet, een stappenplan en een overzicht van succesfactoren. Ook bevat de handreiking interviews en ervaringen van en met VS'en in de wijk.

Ontwikkeling en onderzoek 

VS en PA in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

De vraag naar medisch specialistische zorg groeit. Hierdoor verschuift deze zorg steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk.

Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen een grote rol vervullen in de verdere ontwikkeling van de eerstelijnszorg of de anderhalvelijnszorg. 

Het praktijkgericht onderzoek naar de inzet en rol van de PA en VS van de HAN draagt door projecten bij aan innovatie en professionalisering, zie ook:

Meer weten?

Stuur voor meer informatie en vragen over dit project een mailbericht aan: