Project Ruimte voor PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

De vraag naar medisch specialistische zorg groeit. Hierdoor verschuift deze zorg steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dit heet anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een grote rol vervullen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2020

Looptijd

1 jaar

Subsidie

Geen

Projectleider

Geert van den Brink

Aanleiding van het project

De eerste ervaringen van anderhalvelijnszorg zijn positief. Maar zijn medisch specialisten en huisartsen wel de juiste professionals om deze beperkt complexe medische zorg buiten het ziekenhuis te verlenen? We onderzoeken of de inzet van PA en VS een goed alternatief is.

Doel

Het doel van deze literatuurstudie is het verkrijgen van inzicht in: 

 • praktijkvoorbeelden met PA en VS in de anderhalvelijnszorg;
 • wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie);
 • wat de (ervaren) effecten (veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid) zijn. 
 • Hiertoe is de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bestudeerd.
assistent in het gemeenschapscentrum geeft advies aan oudere man
 • Resultaten

  We kunnen een aantal resultaten van dit project delen. Zo zijn de eerste ervaringen van de inzet van PA’s en VS’en zijn positief. Ook verschenen er rapportages en aanbevelingen.
 • Deelprojecten

  Het project Ruimte voor PA/VS in de anderhalvelijnszorg bestaat uit een aantal deelprojecten.

Achtergrond

De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg. Dit heeft als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dat noemen we anderhalvelijnszorg. We vertellen graag meer over de achtergrond van dit project.

studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Gerelateerde Bachelor opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor

Leer hoe je patiënten op hoogwaardig niveau patiënten de zorg kunt verlenen die ze nodig hebben. Word verpleegkundige. Kies HAN Verpleegkunde voltijd in Nijmegen!

student op bed met gips om been

Verpleegkunde

Deeltijd Bachelor

Ontwikkel je tot een verpleegkundige op hbo-niveau die voldoet aan eisen die het beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt en vergroot je mogelijkheden in de zorg met hbo-v deeltijd!

Studenten hangen infuus op

Contact over dit project?

Anneke van Vught

Associate lector

 • lectoraat.ozd@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws & Artikelen

  Nieuwe werkwijze Huisartsenpraktijk Afferden

  Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein

  Huisartsenpraktijk Afferden biedt maatwerkoplossingen voor de inwoners. Er wordt meer tijd per patiënt besteed en daarnaast gaat het ook om samenwerking met burgerinitiatieven en hulpverleners. Wat is de bijdrage van dit praktijkvoorbeeld aan het ZonMw programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'?

  HAN Redactie
  15 april 2021
  102261 een arts overlegt met haar leidinggevende.
  Internationalisering

  Verpleegkundig Specialisten in Zwitserland

  In Zwitserse buitengebieden wordt het tekort aan huisartsen steeds groter. Dit was de aanleiding om met Verpleegkundig Specialisten (VS’en) te gaan werken. Om de rollen en taken goed in te richten, is onderzoek nodig. Daar draagt de HAN aan bij door ondersteuning, begeleiding en kennisontwikkeling.

  HAN Redactie
  06 april 2021
  198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4
  Samenwerken in wijknetwerken

  Taalcafé Wijchen: succesvol samenwerken in de wijk

  Het Taalcafé Wijchen is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking in de wijk. De Bibliotheek Wijchen organiseert samen met Vluchtelingenwerk Wijchen wekelijks het taalcafé. Hierin geven vrijwilligers uit Wijchen en studenten van de HAN taalondersteuning aan mensen die Nederlands willen leren.

  HAN Redactie
  03 maart 2021
  236900 studenten en professionals in overleg
  Interview met Geert Rutten

  Samenredzaamheid in de eerstelijnszorg

  De uitdagingen van deze tijd vragen van de zorg in de eerste lijn anders denken, doen en organiseren. In het project ‘Samenredzaamheid’ van de HAN en Stichting KOH, gaan burgers en professionals samen op zoek. Kunnen taken van de huisarts naar het sociale domein of naar burgers worden verschoven?

  HAN Redactie
  17 februari 2021
  verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

  Meetinstrumenten voor interprofessioneel samenwerken

  Bij interprofessionele samenwerking werken verschillende professies met elkaar samen om de best passende zorg te bieden. Hoe krijg je inzicht in de wijze waarop die samenwerking verloopt? In het project Een sterk wijknetwerk zijn hiervoor handige meetinstrumenten verzameld. Ze maken deel uit van een online toolbox en kunnen aan de eigen werksituatie worden aangepast.

  Annelies Peters
  23 november 2020
  hartslag monitor
  Eindrapport

  Regionale Arbeidsmarkt Ouderenzorg

  Hoe om te gaan met het verschil tussen de (toenemende) vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde en de beschikbare capaciteit? Op welke wijze kan continuïteit van zorg en behandeling worden gewaarborgd? HAN onderzoekers hebben regionale knelpunten, ideeën en oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

  Annelies Peters
  12 november 2020
  verzorgsters helpen vrouw met brood in broodrooster doen

  Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

  In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

  Annelies Peters
  28 oktober 2020
  null
  Samenwerkingsformules

  Voor gouden driehoek beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek

  Het boek 'Uit de hoek komen' gaat over verschillende vormen van samenwerken in een netwerk. Het gaat vooral over samenwerken in de driehoek beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Als alle partijen uit hun eigen hoek komen en van elkaar willen leren, dan kan juist uit die samenwerking een gouden driehoek ontstaan.

  Annelies Peters
  10 september 2020
  bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente hurkt en geeft uitleg kalenderklok
  Health

  Steun voor zorgnetwerken laagopgeleide ouderen

  Werken zorgnetwerken van laagopgeleide thuiswonende ouderen anders dan die van hoger opgeleiden? Als dat zo is, hoe ga je daar als zorgprofessional mee om? Hoe zorg je dat laagopgeleide ouderen zich gezonder voelen en langer thuis kunnen blijven wonen? Health-onderzoekers zochten het uit.

  HAN Redactie
  03 juli 2020
  Ouderenzorg

  Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken gelanceerd

  Landelijk klinkt de oproep ''Let een beetje op elkaar'' in deze tijd van het coronavirus. Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen nodig in crisissituaties. Wijknetwerken zijn van levensbelang voor (zorg)vragen en behoeften van bewoners. Het resultaat van het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN’ bestaat uit een online toolbox voor het opbouwen, inrichten én bestendigen van een sterk wijknetwerk.

  HAN Redactie
  30 juni 2020
  prikbord in gang wijkcentrum

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop