Project Ruimte voor PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

De vraag naar medisch specialistische zorg groeit. Hierdoor verschuift deze zorg steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dit heet anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een grote rol vervullen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2020

Looptijd

1 jaar

Subsidie

Geen

Projectleider

Geert van den Brink

Aanleiding van het project

De eerste ervaringen van anderhalvelijnszorg zijn positief. Maar zijn medisch specialisten en huisartsen wel de juiste professionals om deze beperkt complexe medische zorg buiten het ziekenhuis te verlenen? We onderzoeken of de inzet van PA en VS een goed alternatief is.

Doel

Het doel van deze literatuurstudie is het verkrijgen van inzicht in: 

 • praktijkvoorbeelden met PA en VS in de anderhalvelijnszorg;
 • wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie);
 • wat de (ervaren) effecten (veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid) zijn. 
 • Hiertoe is de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bestudeerd.
assistent in het gemeenschapscentrum geeft advies aan oudere man
 • Resultaten

  We kunnen een aantal resultaten van dit project delen. Zo zijn de eerste ervaringen van de inzet van PA’s en VS’en zijn positief. Ook verschenen er rapportages en aanbevelingen.
 • Deelprojecten

  Het project Ruimte voor PA/VS in de anderhalvelijnszorg bestaat uit een aantal deelprojecten.

Achtergrond

De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg. Dit heeft als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dat noemen we anderhalvelijnszorg. We vertellen graag meer over de achtergrond van dit project.

studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Gerelateerde Bachelor opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Anneke van Vught

Associate lector

 • lectoraat.ozd@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws & Artikelen

  Promotie Wendy Kemper-Koebrugge

  Verbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis

  Ouderen wonen steeds langer thuis. Het zorgnetwerk krijgt dan een belangrijkere rol in hun ondersteuning. Hoe functioneert dit? Wat kunnen zorgverleners doen om die werking te verbeteren? Wendy Kemper-Koebrugge is gepromoveerd op onderzoek naar de rol en mogelijke acties van de professionals hierin.

  HAN Redactie
  09 mei 2022
  144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
  Van pionieren naar groei!

  Verpleegkundig Specialist GGZ in huisartsenzorg

  In huisartsenpraktijken komen patiënten met complexe GGZ zorgvragen. Een Verpleegkundig Specialist (VS) GGZ is toegerust om juist die vragen te beantwoorden. Voor méér inzet van de VS'en in de huisartsenzorg is een handreiking nodig. Het HAN-project 'Van pionieren naar groei!' gaat daarin voorzien.

  HAN Redactie
  28 maart 2022
  109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
  Promotie-onderzoek

  Waar heeft een chronische patiënt behoefte aan? “Iedereen is anders”

  “Iedere chronische patiënt is anders”, zegt Leslie Michielsen. Dat betekent dat iedere patiënt een eigen visie heeft op wat belangrijk is. “Houdt de zorgverlener daar rekening mee, dan moet je voor iedere patiënt een uitgestippeld pad maken. Wat je daarvoor moet kunnen, daar doe ik onderzoek naar.”

  HAN Redactie
  22 februari 2022
  109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
  Lancering Implementatiewijzer

  PA en VS in anderhalvelijnszorg

  Hoe start je als physician assistant of verpleegkundig specialist een initiatief voor anderhalvelijnszorg? Het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening deed uitgebreid praktijkonderzoek. De opbrengst is een Implementatiewijzer, met een stappenplan, succesfactoren, tips én 5 voorbeelden.

  HAN Redactie
  08 februari 2022
  33026 studenten lachen
  Nieuw handboek Verpleegkunde CAT

  Hoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?

  Verpleegkundigen hebben steeds vaker een Critically Appraised Topic (CAT) nodig voor beantwoording van een klinische vraag. CAT is een kritisch beoordeeld onderwerp op basis van wetenschappelijke literatuur. Hoe voer je zo’n CAT gemakkelijk uit? Gebruik het nieuwe handboek van 3 docenten van de HAN!

  HAN Redactie
  20 januari 2022
  240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
  Nieuw onderzoek

  PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

  Hoe kunnen Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) zo goed mogelijk worden ingezet in arbeidsgerelateerde zorg? Om die vraag te beantwoorden is een nieuw landelijk project gestart. De projectleiding is in handen van 2 onderzoekers van de HAN vanwege hun specifieke expertise.

  HAN Redactie
  14 december 2021
  102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
  Samenredzaamheid in zorg en welzijn

  Methode Wederzijds Begrip gelanceerd

  Zorg en welzijn worden steeds dichter bij burgers, in wijknetwerken, georganiseerd. Voor passende zorg en ondersteuning is meer mantelzorg en samenwerking met burgerinitiatieven nodig. Hoe werkt zo’n wijknetwerk goed samen? De Methode Wederzijds Begrip is een nieuw handvat voor betere samenwerking.

  HAN Redactie
  07 december 2021
  236900 studenten en professionals in overleg
  Pilot onderzoek

  Verpleegkundig Specialist als Wzd-functionaris

  De Wet Zorg en dwang (Wzd) is ingesteld om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt is 'Nee, tenzij'. De rol van toezicht houden op de uitvoering ligt bij de Wzd-functionaris. Onderzoek toont aan dat de Verpleegkundig Specialist (VS) ook ‘ter zake kundig’ is voor deze rol.

  HAN Redactie
  17 november 2021
  102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man
  Handreiking

  Verpleegkundig Specialist in de wijk

  Welke positie kan de Verpleegkundig Specialist (VS) innemen in de wijk? Buurtzorg heeft de VS als voorbeeld in de wijk ingezet om landelijke bekendheid te geven aan die rol. Op basis van praktijkgericht onderzoek is nu een handreiking voor ontwikkeling van de rol van de VS in de wijk samengesteld.

  HAN Redactie
  15 november 2021
  279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw
  Onderzoeksresultaten

  Verpleegkundig Specialist in ambulancezorg op maat

  De vraag naar ambulancezorg verandert door de toename van oudere en zorgafhankelijke inwoners in thuissituaties. Kan inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) van meerwaarde zijn? Onderzoekers van de HAN rapporteren de resultaten van de pilot ‘De VS op straat’ bij RAV Brabant Midden-West-Noord.

  HAN Redactie
  04 november 2021
  279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop