Project Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

Verpleegkundig Specialist in de eerstelijnszorg controleert bloeddruk bij chronisch zieke patiënte

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2019

Projectleiders

Anneke van Vught, associate lector Organsiatie van Zorg en Dienstverlening en Geert van den Brink, docent-onderzoeker Master Physician Assistant

Verbinding eerste- en tweedelijnszorg 

PA en VS in cure en care

De Verpleegkundig Specialist (VS) en Physician Assistant (PA) verlenen beiden medische zorg, stellen diagnoses, voeren voorbehouden handelingen en kleine ingrepen uit en indiceren. Het verschil is dat de PA in de breedte van de huisartsenzorg wordt ingezet en de VS vaker regie heeft over een specifieke patiëntengroep, bijvoorbeeld ouderen. VS'en in de wijk maken het mogelijk om patiënten langer in de thuissituatie te laten blijven en voorkomen ziekenhuisopnames. 

Anderhalvelijnszorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die eerst door een medisch specialist in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, in een gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, wijkkliniek of verpleeghuis.

Bij anderhalvelijnszorg gaat het dus om de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg, zowel in cure als in care. Het biedt daardoor volop kansen en mogelijkheden voor de PA en de VS voor taakherschikking.

Onderzoek 

Inzet en rol van PA en VS

Het doel van de eerste literatuurstudie door Geert van den Brink was het verkrijgen van inzicht in: 

 • praktijkvoorbeelden met PA en VS in de anderhalvelijnszorg;
 • wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie);
 • wat de (ervaren) effecten (veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid) zijn; 
 • (inter)nationale wetenschappelijke literatuur.

Vervolgens is ook een aantal praktijkgerichte gesubsidieerde onderzoeksprojecten naar ruimte en rol van PA en VS in de eerstelijnszorg, huisartsenzorg, wijkzorg en arbeidsgerelateerde zorg gestart: 

assistent in het gemeenschapscentrum geeft advies aan oudere man

Achtergrond

De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg. Dit heeft als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dat noemen we anderhalvelijnszorg. We vertellen graag meer over de achtergrond van dit project.

studenten praten met docent met ziekenhuisbed

Gerelateerde Bachelor opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Anneke van Vught

Associate lector

 • lectoraat.ozd@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws & Artikelen

  Verpleegkunde

  Over de Bogen 2023: 2 evenementen

  Over de Bogen is hét verpleegkundig event in onze regio. Dit jaar, in november 2023, bestaat Over de Bogen uit twee zeer interessante evenementen waarbij verpleegkundige perspectieven centraal staan. Deze worden georganiseerd door zorgorganisaties in de regio in samenwerking met de HAN. Mis het niet!

  HAN Redactie
  07 september 2023
  298666 Foto van Waalbrug voor factsheet Thinkwise Software ihkv onderzoeksproject minor Circulaire Economie S2 2020-2021.
  Onderzoek voor gemeente Gennep

  Evaluatie GIDS-interventie met Effectencalculator

  Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening heeft met hulp van de HAN Effectencalculator de maatschappelijke en economische waarde van de GIDS-interventie in de gemeente Gennep onderzocht. Verbetert het GIDS-programma het welzijn en de eigen regie van burgers in een kwetsbare positie?

  HAN Redactie
  19 juni 2023
  e3b977ac-0cec-11ee-8b46-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
  Intreerede lector Maurice Magnée

  De toekomst is nu

  Nieuwe technologie speelt een cruciale rol in duurzame zorg. Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid onderzoekt die rol. Hoe behouden en verbeteren we onze vitaliteit en veerkracht in de eigen leefomgeving? Maurice Magnée stelde in zijn intreerede op 6 juni dat wij die toekomst samen creëren. Nu.

  HAN Redactie
  06 juni 2023
  533419 Onderzoek Lectoraat Technologie voor Gezondheid Installatie Maurice Magnee en Bridget-Kievits 6 juni 2023
  Samen beslissen met ouderen

  Ruth Pel bijzonder lector bij lectoraat Wijkverpleging HAN

  Vilans-onderzoeker dr. Ruth Pel-Littel is per 1 mei jl. benoemd tot bijzonder lector 'Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen'. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en Vilans, met support van het Jo Visser fonds.

  HAN Redactie
  11 mei 2023
  3ec201ba-0d00-11ee-8635-02565807075b Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
  Symposium EVIDENCE 2.0

  Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner verpleeghuis

  Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium.

  HAN Redactie
  30 maart 2023
  109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
  ERASE signaleringsinstrument en werkwijze

  Ouderenmishandeling herkennen en aanpakken

  Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelde de EldeR Abuse ScalE: ERASE. Het is een praktisch instrument voor herkenning en aanpak van ouderenmishandeling door professionals in de zorg. ERASE is nu al in enkele ziekenhuizen in gebruik. ERASE is mogelijk ook inzetbaar in andere zorgorganisaties.

  HAN Redactie
  22 maart 2023
  109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
  HAN en European Academy of Nursing Science

  Moving Care to Home and Community

  Zorgverlening dichter bij de patiënt thuis. Een internationaal streven. Hoe bereiken we dit doel? Zijn innovaties en pilots effectief? De HAN, Nursing Science Nijmegen en de European Academy of Nursing Science (EANS) organiseerden een online conferentie over praktijkgericht onderzoek op dit thema.

  HAN Redactie
  09 maart 2023
  279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
  Handboek EBP verpleeghuis

  Samenwerken voor beste kwaliteit zorg voor bewoner

  De zorgvragen van de ouderen die in een verpleeghuis komen wonen worden steeds complexer. Hoe kun je de bewoner in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg bieden? Werken volgens 'Evidence Based Practice' (EBP) helpt om elke dag bezig te zijn om het juiste te doen met het 'beste bewijs'.

  HAN Redactie
  27 februari 2023
  0003201a-0cf3-11ee-ae2b-02565807075b HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop
  Onderzoek en handreiking

  Verpleegkundig Specialist in de wijk

  Verpleegkundig Specialisten (VS) in de wijk kunnen een belangrijke brugfunctionaris zijn tussen de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg. Biedt dit kansen voor kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënten? Onderzoek naar de VS in de wijk bij Buurtzorg heeft inzichten en een handreiking opgeleverd.

  HAN Redactie
  10 januari 2023
  verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
  EAPRIL voorbeelden

  Hoe we bij de HAN een leven lang ontwikkelen

  Wat heeft een klantmanager van een gemeente die een training volgt gemeen met een student mondzorgkunde die werkt bij de masterkliniek in het Radboudumc? Beiden investeren in een leven lang ontwikkelen in de praktijk. Ze kwamen aan bod tijdens een spotlightsessie op de EAPRIL conferentie.

  Marleen de Roo
  01 december 2022
  472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022
  Zwaartepunt
   

  Fair Health

  Met zwaartepunt Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Blijf op de hoogte
   

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop