Samenwerkende Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de anderhalvelijnszorg

De eerste ervaringen van anderhalvelijnszorg zijn positief. Maar zijn medisch specialisten en huisartsen wel de juiste professionals om deze beperkt complexe medische zorg buiten het ziekenhuis te verlenen? We onderzoeken of de inzet van PA en VS een goed alternatief is. Je leest hier de resultaten.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen van de inzet van PA’s en VS’en zijn positief:

  • Patiënten vinden het prettig om relatief snel en laagdrempelig medische zorg dichtbij huis te ontvangen.
  • Bij medisch specialisten en huisartsen neemt de bekendheid met en het vertrouwen in PA’s en VS’en toe.
  • Beleidsmakers zien veel toekomstpotentieel voor PA’s en VS’en in anderhalvelijnszorg. Om goede businesscases te kunnen maken, hebben zij inzicht nodig in de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten en baten van anderhalvelijnszorg.

Handreiking VS in de huisartsenpraktijk

Het goed en effectief inzetten van verpleegkundig specialisten in de huisartsenzorg vraagt om een gedegen voorbereiding. OP bais van praktijkgericht onderzoek is een handreiking ontwikkeld. Deze geeft informatie en beschrijft succesfactoren en interventies voor de positionering en 
ontwikkeling van verpleegkundig specialisten AGZ in de huisartsenzorg:

Handreiking VS in de wijk

Verpleegkundig Specialisten (VS) in de wijk kunnen een belangrijke brugfunctionaris zijn tussen de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg. Biedt dit kansen voor kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënten? Onderzoek naar de VS in de wijk bij Buurtzorg heeft inzichten en een handreiking opgeleverd: